Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
NGUYENVANHIEUGTVT

Trao đổi dữ liệu từ Autocad sang Excel.

Các bài được khuyến nghị

Mình đang làm bản vẽ kết cấu thì công việc nhập khối lượng từ Autocad sang Excel được lập đi lập lại rất nhiều tốn rất nhiều thời gian.
Mọi người cho mình nhờ chút là có cách nào khi mình quét toàn bộ các text trong Autocad thì dữ liệu của đối tượng text có như hình sẽ nhập sang excel với các cột và hàng được sắp xếp thứ tự như hình không ạ.
Mình biết là ngôn ngữ lập trình VBA có thể làm được nhưng món này thì mình k rành.. mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn mọi người quan tâm !

Capture.PNG

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
15 phút trước, NGUYENVANHIEUGTVT đã nói:

Mình đang làm bản vẽ kết cấu thì công việc nhập khối lượng từ Autocad sang Excel được lập đi lập lại rất nhiều tốn rất nhiều thời gian.
Mọi người cho mình nhờ chút là có cách nào khi mình quét toàn bộ các text trong Autocad thì dữ liệu của đối tượng text có như hình sẽ nhập sang excel với các cột và hàng được sắp xếp thứ tự như hình không ạ.
Mình biết là ngôn ngữ lập trình VBA có thể làm được nhưng món này thì mình k rành.. mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn mọi người quan tâm !

Bài toán này đương nhiên làm được, nó rút ngắn được thời gian làm việc của bạn, nên nếu thực sự cần thiết, bạn nên đề nghị trả phí cho người viết tool hỗ trợ bạn.

^^ 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 28/10/2019 tại 15:48, NGUYENVANHIEUGTVT đã nói:

Mình đang làm bản vẽ kết cấu thì công việc nhập khối lượng từ Autocad sang Excel được lập đi lập lại rất nhiều tốn rất nhiều thời gian.
Mọi người cho mình nhờ chút là có cách nào khi mình quét toàn bộ các text trong Autocad thì dữ liệu của đối tượng text có như hình sẽ nhập sang excel với các cột và hàng được sắp xếp thứ tự như hình không ạ.
Mình biết là ngôn ngữ lập trình VBA có thể làm được nhưng món này thì mình k rành.. mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn mọi người quan tâm !

Capture.PNG

Mình có cái này nó tự vẽ luôn này

 

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 28/10/2019 tại 15:48, NGUYENVANHIEUGTVT đã nói:

Mình đang làm bản vẽ kết cấu thì công việc nhập khối lượng từ Autocad sang Excel được lập đi lập lại rất nhiều tốn rất nhiều thời gian.
Mọi người cho mình nhờ chút là có cách nào khi mình quét toàn bộ các text trong Autocad thì dữ liệu của đối tượng text có như hình sẽ nhập sang excel với các cột và hàng được sắp xếp thứ tự như hình không ạ.
Mình biết là ngôn ngữ lập trình VBA có thể làm được nhưng món này thì mình k rành.. mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn mọi người quan tâm !

Capture.PNG

-Nội dung dòng text thì chỉ có 3 gia trị trong khi excel thì có 6 giá trị thì còn 3 giá trị kia lấy ở đâu.

-"đối tượng text" ở đây là cái giống gì: dtext, mtext, att. blockatt. Tốt nhất là up file cad lên và đời cad thấp 1 tí (2007 chẳng hạn)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
21 giờ trước, duy782006 đã nói:

-Nội dung dòng text thì chỉ có 3 gia trị trong khi excel thì có 6 giá trị thì còn 3 giá trị kia lấy ở đâu.

-"đối tượng text" ở đây là cái giống gì: dtext, mtext, att. blockatt. Tốt nhất là up file cad lên và đời cad thấp 1 tí (2007 chẳng hạn)

Cảm ơn Bác quan tâm..

- các giá trí mình cần đưa vào Excel là "ký hiệu tên thanh", "số lượng cây", "đường kính cây" và "chiều dài" từ các thông số này mình sẽ tính được khối lượng và xuất ra excel luôn.
- Mình để cái file Cad tham khảo phía dưới nhờ các bác xem hộ cái ạ..

10. DSB2F - B2D ~ Reinforcement Column - L1B.DWG

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 28/10/2019 tại 16:07, Doan Nguyen Van đã nói:

Bài toán này đương nhiên làm được, nó rút ngắn được thời gian làm việc của bạn, nên nếu thực sự cần thiết, bạn nên đề nghị trả phí cho người viết tool hỗ trợ bạn.

^^ 

cảm ơn Bác đã quan tâm nha ! :)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi đã viết được như vầy rồi. các ký tự dư bạn tự bỏ bằng excel nhé. Tôi lười rồi. Lệnh là XTT

(Defun duy:xd_listngngancach<kytu (chuoi kytu / chuoi kytu ckq) 
(setq lkq nil)
(setq bdd 1) 
(setq b 1)
(setq l (fix (strlen chuoi)))
(repeat l
(setq a (substr chuoi b 1))
(cond
((= a kytu) 
(setq dkt (substr chuoi bdd (- b bdd)))
(setq lkq (append lkq (list dkt)))
(setq bdd (+ b 1)) 
)
)
(setq b (+ b 1))
)
(setq dkt (substr chuoi bdd (+ (- l bdd) 1)))
(setq lkq (append lkq (list dkt)))
lkq)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:xtt ()
(command "undo" "be")
(princ "\nChon cac text can xuat")
(setq taptextchon (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq vitrifiledulieu (getfiled "File xuat du lieu " "" "csv" 1))

(setq filedulieu (open vitrifiledulieu "w"))

 (setq stt 0)
 (setq sotext (sslength taptextchon))
 (while (< stt sotext)
 (setq noidungdocduoc (cdr (assoc 1 (entget (ssname taptextchon stt)))))
(setq nddongviet (duy:xd_listngngancach<kytu noidungdocduoc " "))
 (write-line (strcat (nth 0 nddongviet) "\;" (nth 1 nddongviet) "\;" (nth 2 nddongviet) "\;" (nth 3 nddongviet)) filedulieu)
 (setq stt (+ stt 1))
 )

(close filedulieu)
(command "undo" "end")
)

 

texraex.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
12 giờ trước, duy782006 đã nói:

Tôi đã viết được như vầy rồi. các ký tự dư bạn tự bỏ bằng excel nhé. Tôi lười rồi. Lệnh là XTT


(Defun duy:xd_listngngancach<kytu (chuoi kytu / chuoi kytu ckq) 
(setq lkq nil)
(setq bdd 1) 
(setq b 1)
(setq l (fix (strlen chuoi)))
(repeat l
(setq a (substr chuoi b 1))
(cond
((= a kytu) 
(setq dkt (substr chuoi bdd (- b bdd)))
(setq lkq (append lkq (list dkt)))
(setq bdd (+ b 1)) 
)
)
(setq b (+ b 1))
)
(setq dkt (substr chuoi bdd (+ (- l bdd) 1)))
(setq lkq (append lkq (list dkt)))
lkq)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:xtt ()
(command "undo" "be")
(princ "\nChon cac text can xuat")
(setq taptextchon (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq vitrifiledulieu (getfiled "File xuat du lieu " "" "csv" 1))

(setq filedulieu (open vitrifiledulieu "w"))

 (setq stt 0)
 (setq sotext (sslength taptextchon))
 (while (< stt sotext)
 (setq noidungdocduoc (cdr (assoc 1 (entget (ssname taptextchon stt)))))
(setq nddongviet (duy:xd_listngngancach<kytu noidungdocduoc " "))
 (write-line (strcat (nth 0 nddongviet) "\;" (nth 1 nddongviet) "\;" (nth 2 nddongviet) "\;" (nth 3 nddongviet)) filedulieu)
 (setq stt (+ stt 1))
 )

(close filedulieu)
(command "undo" "end")
)

 

texraex.jpg

Cảm ơn Bác rất là nhiều nhé, như vậy quá tuyệt vời rồi ...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×