Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
dangnhapfrm

Lấy dữ liệu từ file xml

Các bài được khuyến nghị

Em có các file xml chứa dữ liệu về cắt và lấy dấu trên thép tấm. Em cần chuyển đổi về CAD để nesting. Dữ liệu tấm đã được tối giản về chỉ gồm line, arc và text. Em cũng chỉ biết chạy vài script đơn giản. Em nghĩ phải dùng C# và đang định đi học thêm C#. Theo các bác thì dùng công cụ gì phù hợp để chuyển đổi dữ liệu xml sang CAD để em còn biết hướng cày thêm. Thanks trước các bác.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NXShipDesignCuttingInterface><Part><Property name="Model">
  <Value name="Amount">Bracket</Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_PLATE_SIZE">
  <Value name="Plate Size"> 159.099X 353.553</Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_FORM">
  <Value name="Form">Planar</Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_QUANTITY">
  <Value name="Quantity"/>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_ASSY">
  <Value name="Assembly"/>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_TYPE">
  <Value name="Type">Plate</Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_SIZE">
  <Value name="Size">8</Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_MATERIAL">
  <Value name="Material">Steel</Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_DESCRIPTION">
  <Value name="Description"></Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_SECTIONNO">
  <Value name="Section Number">113</Value>
 </Property><Property name="SA_COMPONENT_PROJECT">
  <Value name="Project">V1</Value>
 </Property><Property name="Thickness">
  <Value>8</Value>
 </Property><Property name="SA_PLATE_SIZE">
  <Value name="Plate Size"> 159.099X 353.553</Value>
 </Property><Property name="SA_MATERIAL">
  <Value name="Material">Steel</Value>
 </Property><Property name="SAW_NAME">
  <Value name="Name">Bracket</Value>
 </Property><Property name="SA_TYPE">
  <Value name="Type">Plate</Value>
 </Property><Property name="SAW_SIZE">
  <Value name="Size">8</Value>
 </Property><Property name="SA_NAME">
  <Value name="Name">Bracket</Value>
 </Property><Loop><Property name="MK_TYPE">
  <Value name="prop">outerloop</Value>
 </Property><Arc><StartPoint><X>  -28.28427</X><Y>  -79.54951</Y></StartPoint><EndPoint><X>   -0.00000</X><Y>  -67.83378</Y></EndPoint><CenterPoint><X>   -0.00000</X><Y>  -107.83378</Y></CenterPoint><Clockwise>1</Clockwise></Arc><Arc><StartPoint><X>   -0.00000</X><Y>  -67.83378</Y></StartPoint><EndPoint><X>   28.28427</X><Y>  -79.54951</Y></EndPoint><CenterPoint><X>   -0.00000</X><Y>  -107.83378</Y></CenterPoint><Clockwise>1</Clockwise></Arc><Line><StartPoint><X>   28.28427</X><Y>  -79.54951</Y></StartPoint><EndPoint><X>  176.77670</X><Y>   68.94291</Y></EndPoint></Line><Line><StartPoint><X>  176.77670</X><Y>   68.94291</Y></StartPoint><EndPoint><X>  166.17009</X><Y>   79.54951</Y></EndPoint></Line><Line><StartPoint><X>  166.17009</X><Y>   79.54951</Y></StartPoint><EndPoint><X>  -166.17009</X><Y>   79.54951</Y></EndPoint></Line><Line><StartPoint><X>  -166.17009</X><Y>   79.54951</Y></StartPoint><EndPoint><X>  -176.77670</X><Y>   68.94291</Y></EndPoint></Line><Line><StartPoint><X>  -176.77670</X><Y>   68.94291</Y></StartPoint><EndPoint><X>  -28.28427</X><Y>  -79.54951</Y></EndPoint></Line></Loop></Part>
</NXShipDesignCuttingInterface>

 

001785.xml.txt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×