Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

Miềng đang vẽ tiếp một bản vẽ nhận từ một người bạn. Khi miềng xóa một đối tượng hatch, đối tượng chặn biên của hatch (line, arc, pline) cũng lập tức bị xóa. Làm sao để miềng xóa được đối tượng Hatch mà không xóa đối tượng nằm ở biên của nó. Mặc dù hatch và đối tượng biên không nằm trong cùng một block hay group.

 • Like 1
 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một số file CAD của tôi, đối tượng hatch bị vỡ trông rất xấu và còn sai nữa.

Tại sao vậy, cách sửa như thế nào.

 

Help me.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hiện tượng này xảy ra khi bạn sử dụng các mẫu hatch như GRAVEL (SỎI) hay AR-CONC (bê tông gạch vỡ) tại những tọa độ có giá trị X, Y lớn (thường là lớn hơn 1 triệu).

 

Để xử lý vấn đề này, cơ bản là phải giảm khoảng cách tương đối giữa gốc (origin) của Hatch và đối tượng Hatch.

Có 3 cách để tránh hiện tượng này:

1. Đặt biến SNAPBASE về tọa độ gần với tọa độ của đối tượng hatch mà bạn đang vẽ.

2. Dùng lệnh UCS, đặt lại hệ tọa độ sao cho gốc tọa độ gần với đối tượng hatch của bạn.

3. Tạm thời di chuyển biên đường hatch về gần gốc tọa độ. Sau khi hatch xong thì lại di chuyển đối tượng hatch về vị trí mong muốn.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử xem biến hệ thống PICKSTYLE của bản vẽ này là bao nhiêu?

Mặc định của CAD là 0.

 

Mối quan hệ giữa đối tượng hatch và đối tượng chặn biên của nó phụ thuộc vào biến hệ thống PICKSTYLE. Để chọn đối tượng hatch mà không chọn đối tượng chặn biên của nó thì đặt PICKSTYLE bằng 0 hoặc 1. Để chọn đối tượng Hatch và chọn luôn đối tượng chặn biên của nó thì đặt PICKSTYLE bằng 2 hoặc 3. Như vậy, và file mà bạn đang vẽ có thể đang đặt biến PICKSTYLE = 2 hoặc 3. Để giải quyết vấn đề bạn nêu ra, bạn thử đặt lại biến PICKSTYLE = 0 hoặc 1.

 • Like 1
 • Vote tăng 6

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Bạn đang có một bản vẽ, trong đó bạn tô mặt cắt tường bằng đối tượng solid. Bây giờ bạn muốn biến tất cả solid này thành hatch để có thể đổi kiểu hatch sang nét kẻ chéo. Nên làm như thế nào?

 

- Có một cách đơn giản giúp ban:

. Nguyên lý:

ĐT -(Lệnh )> ĐT -(Lệnh )> Đối tượng

Solid -(Region)> Region -(Bhatch)> hatch

. Tức là dùng lệnh Region để biến đối tượng solid thành Region, sau đó dùng lệnh Bhatch để biến đối tượng Region thành đối tượng Hatch.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Mỗi lần bạn sử dụng một mẫu hatch, bạn phải sử dụng 2 hatch chập nhau. Ví dụ như khi bạn sử dụng hatch bê tông cốt thép, bạn phải sử dụng nét chéo (LINE) và nét gạch vỡ (AR-CONC). Làm sao để bạn nối 2 mẫu hatch này lại thành 1 mẫu mới?

 

- Bạn tạo 1 file mới có tên trùng với tên mẫu hatch mà bạn đặt với đuôi là .pat. Ví dụ: BE_TONG.PAT.

Bạn mở file Acad.pat trong thư mục support ra, tìm đoạn mà cad mô tả về gạch vỡ, copy vào file mới này, tìm đoạn cad mô tả về Line, copy vào tiếp. Save lại, sử dụng lệnh hatch là ok.

 

- Ví dụ:

*AR-CONC, Random dot and stone pattern

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

gộp với:

*LINE, Parallel horizontal lines

0, 0,0, 0,.125

thành:

*BE_TONG, Random dot and stone pattern

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

45, 0,0, 0,1.25

 

Chú ý: cuối file BE_TONG.PAT này phải có một dòng trống.

 • Vote tăng 7

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vào Options của AutoCAD, ở Tab Selection.

 

Có một dòng đó là Associative Hatch. Nếu chọn dòng này (tương đương với PICKSTYLE = 2) thì khi select đối tượng Hatch, sẽ select luôn cả đường bao liên kết với đối tượng Hatch đó.

 

Determines which objects are selected when you select an associative hatch. If this option is selected, boundary objects are also selected when you select an associative hatch. You can also set this option by setting the PICKSTYLE system variable to 2.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sử dụng CAD ở nhà (sau khi copy đè thư mục Support của công ty) thì em có mấy mẫu hatch rất chuẩn. Khi copy bản vẽ đến máy khác thì bản vẽ vẫn như vậy, nhưng muốn hatch thêm thì lại không được, vì máy người đó dùng khác phiên bản CAD nên ko đè Support lên được. Em muốn tìm cái mẫu hatch đó thì phải làm thế nào, và muốn nó dùng được trong phiên bản CAD 2004 thì phải làm sao (CAD em dùng là 2002)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cad chứa mẫu Hatch của nó trong file Acad.pat tại thư mục support.

Để lấy mẫu hatch đó sang máy khác, bạn có 2 cách:

1. Copy đè file Acad.pat của máy bạn sang máy khách.

2. Mở file Acad.pat của máy bạn ra, tìm đoạn text nói về mẫu hatch mà bạn cần rồi copy nó. Mở file Acad.pat của máy khách, paste nó vào cuối cùng.

3. Mở file Acad.pat của máy bạn ra, tìm đoạn text nói về mẫu hatch mà bạn cần rồi copy nó. Tạo một file có tên trùng với tên của mẫu hatch có đuôi là pat và paste nội dung vừa copy (nhớ là cuối file phải có 1 dòng trống). Copy file mới này vào thư mục support. Khi dùng lệnh Hatch, vào mục custom sẽ thấy mẫu hatch bạn vừa tạo.

 

Bình luận:

Cách 1: Ngon nhất, dễ nhất nhưng làm hỏng mất file Acad.pat của máy khách.

Cách 2: Khó hơn, dễ bị lỗi nhưng đây là cách cơ bản để thêm các mẫu hatch độc vào máy bạn.

Cách 3: Dễ nhất, ít lỗi và đây là cách để bạn copy hatch của bạn sang các máy khác mà không làm ảnh hưởng tới họ.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khi bạn muốn lấy biên của một hatch đã bị mất biên để hiệu chỉnh nó hay cho các công việc về tính toán diện tích, làm cách nào? dễ dàng làm được với lệnh lisp h2p (hatch to polyline).

 

Tải h2p tại đây: http://www.cadviet.com/upfiles/h2p.lsp

 

Mong chờ có được sự phản hồi sau khi dùng lệnh h2p trong file h2p.lsp.

Cảm ơn.

 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Miềng đang vẽ tiếp một bản vẽ nhận từ một người bạn. Khi miềng xóa một đối tượng hatch, đối tượng chặn biên của hatch (line, arc, pline) cũng lập tức bị xóa. Làm sao để miềng xóa được đối tượng Hatch mà không xóa đối tượng nằm ở biên của nó. Mặc dù hatch và đối tượng biên không nằm trong cùng một block hay group.

Giải quyết việc này đơn giản vào options-> selection tick bỏ Asscociative Hatch trong phần Selection Modes

 • Vote tăng 3
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khi bạn làm việc trên môt bản vẽ nặng, dùng lệnh hatch sẽ mất nhiều thời gian. Đôi lúc không hatch được, đôi lúc CAD thông báo: 1234 selected, DELETED? <N> bạn trả lời Y thì mới tiếp tục được và phải ngồi chờ thêm một lúc nữa để CAD tính toán.

 

Bản chất vấn đề tính toán của CAD như thế nào và để khắc phục điều này phải làm sao?

 

Khi lệnh Hatch được dùng, ACAD sẽ tính toán đường biên của đối tượng hatch mới được tạo nên bởi biên của các đối tượng đang hiển thị trên màn hình. Các đối tượng nằm trong layer ẩn hay đóng băng sẽ bị bỏ qua, các đối tượng nằm khuất ngoài khung nhìn (viewport) cũng bị bỏ qua không đưa vào tính toán.

 

Chính vì vậy, để lệnh hatch được nhanh, chúng ta cần làm sao để số đối tượng tính toán của ACAD là tối thiểu (tăng tối đa số đối tượng bị bỏ qua tối đa). Có 2 thao tác cần làm: thứ nhất là ẩn đi các đối tượng không ảnh hưởng tới đường biên của Hatch mà chúng ta sẽ tạo, thứ hai là zoom càng to càng tốt nhưng vẫn đủ để hiển thị phần hatch sắp được tạo ra (để loại bỏ những đối tượng không tham gia vào đường biên của Hatch mới).

 

Với hai thao tác làm giảm khối lượng tính toán này, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được hiệu quả của thời gian hatch.

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một lỗi ngớ ngẩn mà CAD hay gặp

 

Error-2.jpg

 

Bản thân Jin chẳng hiểu tại sao có lỗi này, khi loay hoay một hồi, cùng với biên Hatch đó mà lại hatch được mặc dù chẳng thay đổi gì đến đường biên đó cả . Đôi khi cũng cần phải joint chúng lại thành Polyline thì mới ăn được ,

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1 thủ thuật nhỏ để tạo một đối tượng hatch mà không cần đường boundary

dùng lệnh -hatch (not hatch), chọn option W (draw)

hatch.jpg

pick các điểm ---------------------------------> kết quả

 • Vote tăng 23

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi bạn muốn lấy biên của một hatch đã bị mất biên để hiệu chỉnh nó hay cho các công việc về tính toán diện tích, làm cách nào? dễ dàng làm được với lệnh lisp h2p (hatch to polyline).

 

Tải h2p tại đây: http://www.cadviet.com/upfiles/h2p.lsp

 

Mong chờ có được sự phản hồi sau khi dùng lệnh h2p trong file h2p.lsp.

Cảm ơn.

 

AutoCAD 2007 có 1 new feature là recreat boundary và cad07 cũng tính toán được diện tích của hatch

 

hatch-1.jpg

 • Vote tăng 12

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lệnh hatchedit của ACAD đời mới có thể tạo lại đường biên của Hatch.

Nhưng vẫn còn một điều bất tiện là mỗi lệnh chỉ tạo được đường biên của 1 đối tượng Hatch.

 

Xin tặng các thành viên CADViet, mã lệnh lisp để tạo được nhiều đường biên một lúc với lệnh hatch edit này.

 

(defun c:chb ( / ss sodt index ent)
 (defun crone (ent)
  (command ".hatchedit" ent "b" "p" "n")
 )
 (setq
  ss (ssget '((0 . "HATCH")))
  sodt (cond
  (ss (sslength ss))
  (t 0)
 )
  index 0
 )
 (repeat sodt
  (setq ent	 (ssname ss index)
 index	 (1+ index)	 
  )
  (crone ent)
 )
)

 • Vote tăng 8

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thể Hatch được vào miền hở.

Đối với AutoCAD 2007, giải quyết trọn vẹn vấn đề trên với tính năng mới của lệnh Hatch.

 

Cách sử dụng:

Tại bảng lệnh Hatch, click vào phím More Options (Alt + >) để hiện ra đầy đủ bảng lệnh.

hatchmain.gif

 

Tại bảng lệnh, bạn nhập vào khoảng hở lớn nhất.

hatchgap.gif

 

Và sau đó sử dụng lệnh hatch như bình thường, mọi khoảng hở nhỏ hơn giá trị Gap sẽ bị bỏ qua (xem như liền)

Khoảng hở trước khi hatch

hatchbefore.gif

 

Sau khi hatch

hatchafter.gif

 • Vote tăng 23

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
AutoCAD 2007 có 1 new feature là recreat boundary và cad07 cũng tính toán được diện tích của hatch

 

hatch-1.jpg

uh cách của bác hay đấy, ko phải dùng lisp gi cả. thank you !

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cad chứa mẫu Hatch của nó trong file Acad.pat tại thư mục support.

Để lấy mẫu hatch đó sang máy khác, bạn có 2 cách:

1. Copy đè file Acad.pat của máy bạn sang máy khách.

2. Mở file Acad.pat của máy bạn ra, tìm đoạn text nói về mẫu hatch mà bạn cần rồi copy nó. Mở file Acad.pat của máy khách, paste nó vào cuối cùng.

3. Mở file Acad.pat của máy bạn ra, tìm đoạn text nói về mẫu hatch mà bạn cần rồi copy nó. Tạo một file có tên trùng với tên của mẫu hatch có đuôi là pat và paste nội dung vừa copy (nhớ là cuối file phải có 1 dòng trống). Copy file mới này vào thư mục support. Khi dùng lệnh Hatch, vào mục custom sẽ thấy mẫu hatch bạn vừa tạo.

 

Bình luận:

Cách 1: Ngon nhất, dễ nhất nhưng làm hỏng mất file Acad.pat của máy khách.

Cách 2: Khó hơn, dễ bị lỗi nhưng đây là cách cơ bản để thêm các mẫu hatch độc vào máy bạn.

Cách 3: Dễ nhất, ít lỗi và đây là cách để bạn copy hatch của bạn sang các máy khác mà không làm ảnh hưởng tới họ.

O*y cad 07 tôi sao ko thấy file Acad.pat tại mục support nhể? help me Pl. Thânchào

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có đấy! Nhưng thư mục support của CAD2007 hơi khó tìm. Bạn tìm nó như sau:

 

Vào Menu Tools > Options. Tại hộp thoại Options, Chọn Tab Files. Trong mục "Search paths, filename, andfile locations" click vào dấu cộng tại cây "Support File Search Path" và xem thử lần lượt qua các đường dẫn có thư mục support (thường là 2 thư mục). Thường thì thư mục support bạn cần sẽ nằm tại dòng đầu tiên.

 

Ví dụ, máy tôi, đường dẫn tới thư mục support sẽ là:

C:\Documents and Settings\Nguyen Hoanh\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support

chứ không phải: C:\Program Files\AutoCAD 2007\support

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trong file acad.pat (của phiên bản CAD2002), có một kiểu hactch bê tông (Jin tìm thấy ở trong dòng *BETONG) mà Jin rất thích (và có vẻ nó cũng chuẩn nữa)

Bây giờ Jin dùng CAD2005, muốn tạo một kiểu hatch từ kiểu trên bằng cách copy paste vào file mới theo cách mọi người chỉ nhưng không được, toàn báo lỗi

Bây giờ Jin muốn hỏi:

1 - Có thể tạo giúp Jin mẫu hatch như thế không, và gửi file kết quả cho Jin với

2 - Nếu không được, Jin muốn hỏi là đè file ấy lên CAD2005 thì có bị gì không???

 

http://www.cadviet.com/upfiles/acad.pat

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong file acad.pat (của phiên bản CAD2002), có một kiểu hactch bê tông (Jin tìm thấy ở trong dòng *BETONG) mà Jin rất thích (và có vẻ nó cũng chuẩn nữa)

Bây giờ Jin dùng CAD2005, muốn tạo một kiểu hatch từ kiểu trên bằng cách copy paste vào file mới theo cách mọi người chỉ nhưng không được, toàn báo lỗi

Bây giờ Jin muốn hỏi:

1 - Có thể tạo giúp Jin mẫu hatch như thế không, và gửi file kết quả cho Jin với

2 - Nếu không được, Jin muốn hỏi là đè file ấy lên CAD2005 thì có bị gì không???

 

http://www.cadviet.com/upfiles/acad.pat

 

Jin lưu ý mấy điều sau là thì chắc chắn được:

- Tên file phải trùng với tên mẫu hatch. Tức: nếu tên hatch là BETONG thì tên file phải là BETONG.PAT.

- Cuối file phải có một dòng trống.

- File phải được đặt cùng thư mục với acad.pat.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×