Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
saukhoai

lisp fake dim

Các bài được khuyến nghị

Không thể hiểu điều bạn muốn nhé, nếu chỉ eddit giá trị DIM sao không dùng lệnh "ED" thẳng vào đối tượng DIM, nếu sửa hàng loạt, sao không sửa trong Dimmenstion manage (lệnh "D") nếu là ý kiến khác, bạn trình bày vậy mọi người hiểu làm sao đây?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
;;; Find Dimension Overrides
;;; Lucas3
;;; http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?83532-How-to-filter-Edited-Dimensions
;;; Will turn dim overrides Red. If there are no overrides, an alert box will display saying that no overrides were found.
;;; I edited the alert text for grammar
(defun C:FakeDims(/ i ss)
 (vl-load-com)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (-3 ("ACAD")))))
  (repeat (setq i (sslength ss))
   (entmod (list (cons -1 (ssname ss (setq i (1- i)))) (list -3 (list "ACAD"))))
  )
  (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (-4 . "<AND")(-4 . "<NOT")(1 . "")(-4 . "NOT>")(-4 . "<NOT")(1 . "*<>*")(-4 . "NOT>")(-4 . "AND>"))))
   (repeat (setq i (sslength ss))
     (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) "textcolor" 1) 
   )
   (alert "No Edited Dimensions Found!")
  )
 )
 (princ)
)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×