Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
svba1608

Tiếng Anh Ngành Cấp Thoát Nước

Các bài được khuyến nghị

Tiếng Anh chuyên ngành cấp thoát nước:

 

(Sưu tầm từ dichthuatvietnam.info cùng với sự giúp đỡ của Ms. Pham Hang, cùng kiến thức thu được trong thời gian làm việc tại công ty ICT)

Kỹ sư cấp thoát nước: water supply & drainage engineer
Mạng lưới cấp nước: water supply system
xử lý nước cấp: feed water treatment
xử lý nước thải: waste water treatment
Nhà máy nước: water supply plant
Cấp thoát nước công trình: water supply and drainage for construction works

A
absolute salinity (Sa): Độ muối tuyệt đối (Sa)
Acidity: Độ axit
Adjusting valve : van điều chỉnh
Aggressive water: Nước xâm thực
Aggressivity: Tính xâm thực
Air-operated valve : van khí nén
Alarm valve : van báo động
Alkaline (temporany) hardness: Độ cứng kiềm (độ cứng tạm thời)
Alkalinity: Độ kiềm
Amplifying valve : đèn khuếch đại
Angle valve : van góc
Anionic surface active agent: Anlon hoạt động bề mặt
Automatic sampling: Lấy mẫu tự động
Automatic valve : van tự động
auxiliaty tank : bình phụ; thùng phụ

B
Back valve : van ngược
Balanced valve : van cân bằng
Balanced needle valve : van kim cân bằng
Ball valve : van hình cầu, van kiểu phao
Ball and lever valve : van hình cầu - đòn bẩy
Bioassay: Sự thử sinh học
Bleeder valve : van xả
Blochemical oxygen demand (BOD): Nhu cầu oxi sinh hoá (BOD)
Borehold : bãi giếng (gồm nhiều giếng nước )
Bottom discharge valve : van xả ở đáy
Bottom outlet: ống dẫn nước ở đáy bồn (xả kiệt)
Brake valve : van hãm
Break-point chlorination: Điểm clo hoá tới hạn
Bucket valve : van pit tông
Bucket pump with motor: máy bơm hút có động cơ
Butterfly valve : van b¬ướm; van tiết lưu
By pass flow: Dòng chảy tràn qua hố thu
By-pass valve : van nhánh

C
Canal: Kênh đào
Carbon adsorption/chloroform extraction (CCE): Sự hấp thụ bằng than hoạt hoá/sự chiết bằng clorofom (CCE):
Carbon dioxide: Cacbon dioxit
catch tank : bình xả
Cationic surface active agent: Cation hoạt động bề mặt
Centrifugal: Li tâm
centrifugal pump: bơm li tâm
chamber: buồng (bể) dẫn nước
chamber wall: tường chắn (vách ngăn) giữa các buồng bể dẫn nước
charging tank : bình nạp
charging valve : van nạp liệu
check valve : van cản; van đóng; van kiểm tra
Chemical oxygen demand (COD): Nhu cầu oxi hoá học (COD)
Chloremines: Các cloramin
Chlorine: Clo
Chlorine contact tank: Bể khử trùng Clo
clack valve : van bản lề
clapper valve : van bản lề
Clarification: Làm trong nước
Clarifier: bể lắng
clarifying tank : bể lắng, bể thanh lọc
Clean-out (n): Sục rửa
Chlorination: Clo hoá
collecting tank : bình góp, bình thu
Collector well (for raw water) : Giếng thu nước ngầm
Colloidal suspension: Huyền phù keo
Combined chlorine: Clo liên kết
compartmented tank : bình chứa nhiều ngăn, thùng nhiều ngăn
compensation valve : van cân bằng, van bù
Composite sample: Mẫu tổ hợp
compression valve : van nén
compressed-air vessel (air vessel, air receiver): bình tích áp (chứa khí nén)
Conduit: Ống dẫn
conical valve : van côn, van hình nón
Contact stabilization: Ổn định tiếp xúc
Continuous sampling: Lấy mẫu liên tục
control valve : van điều chỉnh; van kiểm tra;
Corrosivity: Tính ăn mòn
counter: đồng hồ (bảng) đo
counter gear assembly: cơ cấu đồng hồ nước
cover with glass lid: nắp đậy có kính
cup valve : van hình chén
cut-off valve : van ngắt, van chặn


D
delivery valve : van tăng áp; van cung cấp;
delivery pipe: hệ thống ống truyền tải
depositing tank : bể lắng bùn
destritus tank : bể tự hoại
Detension Basin: Hồ điều hoà
Determinand: Thông số cần xác định (Thông số hoặc chất cần được xác định).
Dialysis: Sự thẩm tách
diaphragm valve : van màng chắn
direct valve : van trực tiếp
discharge valve : van xả, van tháo
Discrete sampling: Lấy mẫu gián đoạn
digestion tank : bể tự hoại
dip tank : bể nhúng (để xử lý)
disk valve : van đĩa
Dissolved solids: Chất rắn hoà tan
Dissolved-oxygen curve: Đường cong oxi hoà tan
distribution main: hệ thống ống phân phối chính
Distribution pipeline : tuyến ống phân phối (tuyến ống cấp II)
distribution valve : van phân phối
dosing tank : thùng định lượng
double-beat valve : van khóa kép, van hai đế
draining valve : van thoát n¬ớc, van xả
drilling valve : van khoan
Drinking water supply : Cấp nước sinh hoạt
driven well (tube well): bơm dùng cho giếng khoan
Downstream (n): Hạ lưu

E
Earthenware pipe: các ống bằng gốm
ejection valve : van phun
electro-hydraulic control valve : van điều chỉnh điện thủy lực
Elevated reservoir : Đài chứa nước
elevated tank : tháp nước, đài nước
emergency closing valve : van khóa bảo hiểm
emergency tank : bình dự trữ; bể dự trữ cấp cứu
emptying valve : van tháo, van xả
Estuary: Cửa sông
excess water conduit: hệ thống ống (mương) dẫn nước xả tràn
exhaust tank : thùng xả, thùng thải; ống xả
exhaust valve : van tháo, van xả
expansion valve : van giãn nở
expansion tank : bình giảm áp; thùng giảm áp

F
feed tank : thùng tiếp liệu; bình tiếp liệu
feed valve : van nạp, van cung cấp
feed-regulating valve : van điều chỉnh cung cấp
filing (backing): đất đắp gia cố cho bồn chứa
Filter :lọc
filter bottom, a grid: lưới lọc
filter gravel (filter bed): lớp đá sỏi (vật liệu lọc)
filtered water outlet: cửa ra nước đã qua lọc
flap valve : van bản lề
float tank : bình có phao, thùng có phao
float valve : van phao
flooding valve : van tràn
flowing water tank : bể nước chảy
Flume Canal: Máng đo
Fraction impervious (pervious): Khả năng thấm nước
Free board: Khoảng cách nước dâng cho phép tính từ công trình
Free carbon dioxide: Cacbon dioxit tự do (Cacbon dioxit hoà tan trong nước)
Free chlorine: Clo tự do
free discharge valve : van tháo tự do, van cửa cống
fuel valve : van nhiên liệu

G
gas valve : van ga, van khí đốt
gate valve : van cổng
gathering tank : bình góp, bể góp
gauge tank: thùng đong
gauge valve : van thử nước
gauging tank : bình đong, thùng đong
globe valve : van hình cầu
governor valve : van tiết lưu, van điều chỉnh
Ground reservoir : Bể chứa xây kiểu ngầm
Ground water : nước ngầm
Ground water stream : dòng nước ngầm
Gutter flow characteristics: Đặc điểm dòng chảy dọc đan rãnh

H
hand operated valve : van tay
hand pump: bơm tay
Hardness: Độ cứng
head tank : két nước có áp
hinged valve : van bản lề
holding tank : thùng chứa, thùng gom
hydraulic valve : van thủy lực

I
Impervious: Không thấm nước
impervious stratum: tầng đất không thấm nước
individual water supply: sự cung cấp nước hộ cá thể
injection valve : van phun
inlet valve : van nạp
In-line analysis: Phân tích trực tiếp
in situ analysis: Phân tích trực tiếp
intake valve : van nạp
interconnecting valve : van liên hợp
inverted valve : van ngược
Irrigation water: Nước tưới
Isokinetic sampling: Lấy mẫu đẳng tốc

L
Langelier index: Chỉ số Langelier
leaf valve : van lá, van cánh; van bản lề
levelling valve : van chỉnh mức
lift valve : van nâng
loam seal:lớp đất sét nện cứng
Low (high) density: Mật độ thấp (cao)

M
main valve : van chính
main pump with motor: máy bơm chính có động cơ
manhole: cửa thăm dùng phục vụ công tác sửa chữa bảo trì
manostat, a swiching device: thiết bị đo, kiểm soát áp lực
measuring tank : thùng đong
Methyl red end - point alkalinity: Độ kiềm theo metyl đỏ
Monitoring: Sự giám sát
Motor: mô tơ, động cơ điện
motor safety switch: cầu dao an toàn của động cơ điện
Mixed media filtration: Lọc qua môi trường hỗn hợp
multiple valve : van nhiều nhánh
mushroom valve : van đĩa

N
needle valve : van kim
Non-alkaline [permanent] hardness: Độ cứng không kiềm (độ cứng vĩnh cửu)
Non-ionic surface active agent: Chất hoạt động bề mặt không ion
nozzle control valve : van điều khiển vòi phun

O
On-line analysis: Phân tích tại chỗ
operating valve : van phân phối
orifice valve : van tiết lưu;
outlet: hệ thống ống dẫn nước ra
outlet control valve: van kiểm soát hệ thống nước ra
outlet valve : van xả, van thoát
overflow pipe: ống an toàn, ống nước tràn
overflow valve : van tràn
overhead storage water tank : tháp nước có áp
overpressure valve : van quá áp

P
paddle valve : van bản lề
Parameter: thông số
Pasteurization: Pastơ hoá (diệt khuẩn theo phương pháp Pastơ)
pen-stock valve : van ống thủy lực
Pervious: Hút nước
Phenolphthalein end-point alkalinity: Độ kiềm theo phenolphtalein
pile shoe: đầu mũi ống khoan vào lớp nước ngầm
pilot valve : van điều khiển; đèn kiểm tra
pintle valve : van kim
pipe valve : van ống dẫn
piston valve : van pít tông
pit entry capacities: Khả năng thu nước tại hố thu
plate valve : van tấm
plug valve : van bít
practical salinity(S): Độ muối thực tế (S)
Pre-aeration: Sự sục khí trước
precipitation tank : bể lắng; thùng lắng
Pressure filtration: Sự lọc áp lực
Pressure filtration system: Cụm lọc áp lực
pressure operated valve : van áp lực
pressure relief valve : van chiết áp
priming tank : thùng mồi nước, két mồi nước
Proportional sampling: Lấy mẫu tỉ lệ
Pump : Máy bơm
Pumping station : trạm bơm
Pump strainer : Rọ lọc ở đầu ống hút của bơm để ngăn rác
pump strainer with foot valve: hệ thống bơm với đầu van lọc ở cuối đường dẫn
purified water tank: bồn chứa nước lọc

Q
Quantitative: Định lượng
Qualitative: định tính

R
rainfall intensity (mm/h): Lưu lượng mưa đơn vị
Rapid filter : bể lọc nhanh
rapid sand filter plant: hệ thống cát lọc nhanh
Rational Method Calculation: Phương pháp tính theo cường độ dưới hạn
Raw water : Nước thô
Raw water pipeline : tuyến ống dẫn nước thô
Raw water pumping station : Trạm bơm nước thô, trạm bơm cấp I
Raw water intake facility: công trình thu
raw water outlet: cửa nước
Realign (v): Nắn tuyến
rebound valve : van ngược
Rectangular concrete channel: Rãnh chữ nhật
reducing valve : van giảm áp
reflux valve : van ngược
regulating tank : bình cấp liệu; thùng cấp liệu
regulating valve : van tiết lưu, van điều chỉnh
rejection tank : buồng thải
release valve : van xả
relief valve : van giảm áp, van xả
Repeatability: Độ lặp lại
Reproducibility: Độ tái lặp
Reservoir : Bể chứa nước sạch/Hồ chứa nước
return valve : van hồi lưu, van dẫn về
reverse-acting valve : van tác động ngược
reversing valve : van đảo, van thuận nghịch
revolving valve : van xoay
ribbed tank : bình có gờ
rider pipe (riser): hệ thống ống đưa nước lên
road culvert: cống ngang (qua đường)
rough rubble: vách tường bằng đá khối
Run-off coefficient: Hệ số dòng chảy


S

safety valve : van an toàn, van bảo hiểm
Salinity (absolute): Tỉ số của khối lượng vật chất hoà tan trong nước biển trên khối lượng nước biển
Sample stabilization: Sự ổn định mẫu
Sampler: Dụng cụ lấy mẫu
Sampling: Lấy mẫu
Sampling line: ống lấy mẫu
Sampling network: Mạng lưới lấy mẫu
Sampling point: Điểm lấy mẫu
Sampling probe: Đầu lấy mẫu
Sampling site: Chỗ lấy mẫu
sand tank : thùng cát
screw valve : van xoắn ốc
sediment tank : thùng lắng
Sedimentation basin/tank : Bể lắng
selector valve : đèn chọn lọc
self-acting valve : van lưu động
self-closing valve : van tự khóa, van tự đóng
self-sealing tank : bình tự hàn kín
Sensitivity (K): Độ nhạy (K)
separating tank : bình tách, bình lắng
septic tank : hố rác tự hoại; hố phân tự hoại
servo-motor valve : van trợ động
Settleable solids: Chất rắn có thể lắng được
settling basin/tank : bể lắng
sewage tank : bể lắng nước thải
shut-off valve : van ngắt
Side slope: Dốc bên
slide valve : van trượt
slime tank : bể lắng mùn khoan;
Slow sand filtration: Sự lọc chậm bằng cát
Sludge volume Index (SVI); Chỉ số thể tích bùn (SVI), chỉ số Mohlman
slurry tank : thùng vữa; thùng nước mùn; bể lắng mùn khoan
Snap sample: Mẫu đơn
Sodium absorption ratio (SAR): Tỷ số hấp thụ natri (SAR)
Solids: Chất rắn
Speclfic conductance; electrical conductivity: Độ dẫn điện, độ dẫn điện riêng
Spot sample: Mẫu đơn
spring valve : van lò xo
springless valve : van không lò xo
Stabiliation: Sự ổn định
Stagnant water: Nước tù
starting valve : van khởi động
steam valve : van hơi
step iron: các bậc thang bằng sắt
Stepped aeration: Sục khí nhiều tầng, sục khí theo lớp
Stepped feed: Nạp cách quãng
stopcock: van khóa
stop valve : van đóng, van khóa
storage tank : thùng chứa, thùng bảo quản, thùng trữ, bể trữ
straight-way valve : van thông
strainer: đầu lọc nước (chụp lọc)
Stream Ruisseau: Suối
Sub-catchment: Lưu vực theo lô nhỏ
Suction pipe : ống hút nước
suction pipe with sump strainer and foot valve: hệ thống ống hút của bơm lọc có van cuối ống (van chân)
suction valve : van hút
suds tank : bể chứa nước xà phòng
sump tank : bể hứng; hố nước rác, bể phân
supply tank : bể cấp liệu; bể cung cấp
supply valve : van cung cấp, van nạp
Surface active agent: Chất hoạt tính bề mặt
Surface water : nước mặt
surge tank : buồng điều áp;
Suspended solids: Chất rắn lơ lửng

T
tail race surge tank : buồng điều áp có máng thoát;
Tank: Bể
tapping a spring: hệ thống lấy nước suối
tempering tank : bể ram, bể tôi
Test portion: Phần mẫu thử
thermostatic control valve : van điều ổn nhiệt
three-way valve : van ba nhánh
Throttle (v): Điều tiết nước
throttle valve : van tiết lưu
through-way valve : van thông
Total carbon dioxide: Cacbon dioxit tổng số
Total chlorine: Clo toàn phần
Total organic carbon (TOC): Cacbon hữu cơ toàn phần (TOC)
Total solids: Chất rắn toàn phần

transfer valve : van thông; van thoát
transforming valve : van giảm áp, van điều áp
Transmission pipeline : tuyến ống truyền tải ( tuyến ống cấp I)
Treated water : Nước đã qua xử lý, nước sạch
Treated water pumping station : Trạm bơm nước sạch, trạm bơm cấp II
Tributary streams: đường tụ thuỷ
triple valve : van ba nhánh
tube valve : van ống
tube needle valve : van kim
Turbidity: Độ đục
turning valve : van quay
two-way valve : van hai nhánh

U
underground storage tank : bể chứa ngầm (dưới đất)
Upstream: Thượng lưu

V
vacuum tank : bình chân không; thùng chân không
vacuum pump with motor: máy bơm chân không – có động cơ
ventilator: quạt thông gió

W
Water bearing stratum (aquifer, aquafer) : Tầng chứa nước
water-cooled valve : van làm nguội bằng n¬ước
Water drain: Ống tiêu
water-escape valve : van thoát nước; van bảo hiểm
water inlet: đường nước vào
water meter, a rotary meter: đồng hồ nước (thủy kế)
water-meter dial: mặt đồng hồ nước
water outler: cửa nước ra
Water softening system: Cụm làm mềm nước
water-storage tank : bể trữ nước
Water table (ground water level) : Mực nước ngầm
water tank : thùng nước, bể nước, xitéc nước
water tower: tháp nước, thủy đài
well: giếng nước
well casing: ống dẫn nước của máy bơm
well head: lớp vành bao bọc chân máy bơm
Work on the system: Công trình trên mạng

Similar topics from web:
File từ điển Tiếng Anh Xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước và ...
Kỹ Sư Cơ & Điện & Cấp Thoát Nước
TaiLieu.VN: Tài Liệu Ngành Cấp Thoát Nước
Kỹ Sư Chuyên Ngành Cấp Thoát Nước
Dịch tiếng Anh chuyên ngành XD?
Phần mềm cho chuyên ngành Cấp thoát nước
Một số thuật ngữ tiếng anh trong ngành cấp thoát nước
Xin bản vẽ chi tiết ống cấp
Hệ thống Cấp thoát nước
Điện, điện nhẹ, Cấp thoát nước
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt
CẤP THOÁT NƯỚC
Cần tuyển kỹ sư cấp thoát nước và PCCC
Gần 50% sinh viên một số trường kỹ thuật không tốt nghiệp đúng ...
Các bác cho em hỏi ĐH xây dựng có văn bằng 2 không?
  • Vote tăng 4
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Với gà mờ như em thì nhớ được mấy từ nài là ô cê rồi

Cấp thoát nước tiếng anh là gì ?: trả lời – water supply 

hệ thống cấp thoát nước tiếng anh là gì ? trả lời – water supply system – tương tự “hệ thống thoát nước tiếng anh là gì” hayhệ thống thoát nước mưa là gì ?

kỹ sư cấp thoát nước tiếng anh là gì ? trả lời – drainage engineer

ngành cấp thoát nước tiếng anh là gì – trả lời –  water supply studies hoặc water supply sector

hệ thống thoát nước thải tiếng anh là gì ? – trả lời – sewerage system

ống thoát nước tiếng anh là gì ? – trả lời – Sewer pipes

cống thoát nước tiếng anh là gì ? – trả lời – sewer

hố ga tiếng anh là gì ? hay nắp hố ga tiếng Anh là gì ? – trả lời – manhole cover

lưới chắn rác tiếng anh là gì ? – trả lời – sewer grates

Nguồn: Tiếng Anh cấp thoát nước: http://gangduchanviet.com/cap-thoat-nuoc-tieng-anh-la-gi.html

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×