Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
vietanh2018

Tool in hàng loạt bản vẽ ra file .pdf cả model và layout

Các bài được khuyến nghị

Việc in bản vẽ autocad ra file .pdf là công việc thường xuyên của anh em kỹ sư, nhưng công việc này tốn rất nhiều thời gian. Tìm trên diễn đàn Cadviet và internent tôi thấy đã có nhiều tool thực hiện việc này nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều trường hợp in không theo ý muốn. Do đó tôi đã viết 1 tool nhỏ để giải quyết vấn đề này và chia sẻ cho cộng đồng. Các bạn có thể download và xem hướng dẫn sử dụng tại link sau: 

 

  • Like 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 29/8/2021 tại 08:36, vietanh2018 đã nói:

Việc in bản vẽ autocad ra file .pdf là công việc thường xuyên của anh em kỹ sư, nhưng công việc này tốn rất nhiều thời gian. Tìm trên diễn đàn Cadviet và internent tôi thấy đã có nhiều tool thực hiện việc này nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều trường hợp in không theo ý muốn. Do đó tôi đã viết 1 tool nhỏ để giải quyết vấn đề này và chia sẻ cho cộng đồng. Các bạn có thể download và xem hướng dẫn sử dụng tại link sau: 

 

Các bạn vào trang youtube bằng cách click vào vị trí dưới đây để download nhé.

image.png.c1b979fb92e8d4aac8f487bfc4b9e4c0.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 9/9/2021 tại 09:01, vietanh2018 đã nói:

Các bạn vào trang youtube bằng cách click vào vị trí dưới đây để download nhé.

image.png.c1b979fb92e8d4aac8f487bfc4b9e4c0.png

Test thấy lỗi như thế này!!

mình dùng cad2018 nhé

 

Command: NETLOAD
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\TLKT\lenh\XPR_PlotPro.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
File name: 'file:///C:\TLKT\lenh\XPR_PlotPro.dll' ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   at loadmgd()

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×