Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Duong Nhat Duy

Hỏi về các hàm Plot

Các bài được khuyến nghị

Mình có đoạn lisp set cửa sổ vùng in, bên layout thì dùng ok mà sang model thì nó nhảy lung tung đi đâu ấy. Nhờ các bạn xem giúp, mình cảm ơn !

(defun C:zz ()
 (setq pt1 (getpoint "\nChon diem goc duoi, ben trai: "))
 (setq pt2 (getcorner "\nChon diem goc tren, ben phai: " pt1))
 (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq layout (vla-get-activelayout adoc))
 (vla-setWindowToPlot layout
  (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) (list (car pt1) (cadr pt1)))
  (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) (list (car pt2) (cadr pt2)))
  )
 (vla-put-PlotType layout acWindow)
 (vla-Regen adoc acAllViewports)
 (princ)
 )

 

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
5 phút trước, tien2005 đã nói:

@Duong Nhat Duy Bạn chú ý UCS và biến hệ thống TARGET có phải '(0.0 0.0 0.0)  ....

Ừa ha, test trên đúng cái file lỗi mới đau :((

Mà TARGET là biến readonly, làm sao sửa lại cho đúng bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 giờ} trướ}c, Duong Nhat Duy đã nói:

Ừa ha, test trên đúng cái file lỗi mới đau :((

Mà TARGET là biến readonly, làm sao sửa lại cho đúng bạn.

(setq avp (vla-get-activeviewport adoc))
(vla-put-target avp (vlax-3d-point '(0 0 0)))
(vla-put-activeviewport adoc avp)

 • Like 1
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×