Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị


;This function is used to pick coordinates
;then display coordinates on drawing
;then modify text height
(defun C:xtd(/ PNT1 P1X P1Y STDX STDY COORDN COORDE PTXT h obj)
  (setq PNT1 (getpoint
   "\nPick coordinate point: "))
  (setq P1X (cadr pnt1)) ;x coord
  (setq P1Y (car pnt1)) ;y coord
  (setq STDX (rtos P1X 2 0))
  (setq STDY (rtos P1Y 2 0))
  (setq COORDN (strcat "X=" STDY ))
  (setq COORDE (strcat "Y=" STDX ))
  (setq PTXT (getpoint
   "\nPick text location: " pnt1))
  (command "LEADER" PNT1 PTXT "" COORDN COORDE "")
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast))
     h (vla-get-Height obj)
 
     h (getreal (strcat "\nText height<" (rtos h 2 0) ">:"))
     )
 (vla-put-Height obj h)
  (princ)
)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
53 phút trước, cuongtk2 đã nói:


;This function is used to pick coordinates
;then display coordinates on drawing
;then modify text height
(defun C:xtd(/ PNT1 P1X P1Y STDX STDY COORDN COORDE PTXT h obj)
  (setq PNT1 (getpoint
   "\nPick coordinate point: "))
  (setq P1X (cadr pnt1)) ;x coord
  (setq P1Y (car pnt1)) ;y coord
  (setq STDX (rtos P1X 2 0))
  (setq STDY (rtos P1Y 2 0))
  (setq COORDN (strcat "X=" STDY ))
  (setq COORDE (strcat "Y=" STDX ))
  (setq PTXT (getpoint
   "\nPick text location: " pnt1))
  (command "LEADER" PNT1 PTXT "" COORDN COORDE "")
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast))
     h (vla-get-Height obj)
 
     h (getreal (strcat "\nText height<" (rtos h 2 0) ">:"))
     )
 (vla-put-Height obj h)
  (princ)
)

 

cảm ơn a ạ

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×