Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
pdhuyxn2

[Yêu Cầu]Chèn Block theo trên 1 đường Pline, Polyline

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các Bác viết cho 1 lisp  với nội dung công việc như sau: Sau khi quét toàn bộ các block phía trên, chọn đường polyline hoặc đường line thì sẽ chèn Block mẫu  trên đường line hoặc Polyline như VD  BV cag như sau kèm theo.

Xin cám ơn Các Bác.

Chen Block.dwg

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nếu đường thẳng của bạn chỉ nằm ngang thì dùng lisp này của mình nhé. 

quét chọn nhiều đối tượng trước rồi chọn mẫu sau.

(defun c:test (/ ss ent block scl drpt)
 (setq 
  ss (mapcar 
     '(lambda (x) (cadr (assoc 10 (entget x))))
     (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "INSERT"))))
    )
  ent (entget (car (entsel "\nSelect model:")))
  block (cdr (assoc 2 ent))
  drpt (cddr (assoc 10 ent))
  scl (abs (cdr (assoc 41 ent)))
 )
 (foreach item ss
  (entmake (list
	  (cons 0 "INSERT")
	  (cons 100 "AcDbEntity")
	  (cons 100 "AcDbBlockReference")
	  (cons 2 block)
	  (append (list 10 item) drpt)
	  (cons 41 scl)
	  (cons 42 scl)
	  (cons 43 scl)
	 ))
 )
 (princ)
)

 

 • Like 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám Ơn bác Ạ. Bác Có thể Chỉnh Giúp E 1 chút đượng không Ạ.

Sau Khi Quét Các Block Bên trên sau đó Chọn đường Polyline rồi Pick và Block mẫu và ra được KQ 

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×