Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nguyenbd1

nhờ sửa Lisp chèn khung ten

Các bài được khuyến nghị

Nhờ anh em sửa lisp vừa chèn khung tên và vừa có số thứ tự.  điểm đặt ở góc trên bên phải có và fond chữ không quan trọng chỉ cần nhìn được 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
22 phút trước, Doan Van Ha đã nói:

Tất cả bài của bạn sẽ bị admin xóa nếu cùng 1 chủ đề mà bạn rải 4 topic như thế. Lại yêu cầu rất hời hợt nữa.

Tại đang lên bằng điện thoại nên mạng lắc. Mong admin thông cảm 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rất mong sự giúp đỡ của anh em. Lisp chèn cũng tên này thật sự giúp ích cho công việc chèn và scale theo đối tượng. Chỉ có điều là mỗi lần chèn ko có số 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn xem đoạn lisp chỉ điểm, hỏi giá trị và chèn text tăng giá trị này rồi mông má lại là giải quyết khâu chèn số nhé!

(defun c:viet ()
(setq kyhieu (getstring 5"\nSo: "))
(while  (setq da (getpoint "\nChon diem viet <Enter de ket thuc>: "))
(command ".TEXT" "m" "_non" da 200 0 kyhieu)
 (if (and (>= (ascii kyhieu) 48) (<= (ascii kyhieu) 57))
       (setq kyhieu (itoa (+ (atoi kyhieu) 1)))
       (setq kyhieu (chr (+ (ascii kyhieu) 1)))
 )
)
(Princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(defun c:q(/ oldos tam lstpoint a b kc hesoscale n)

(while

(setq oldos (getvar "OSMODE"))

(setvar "cmdecho" 0)

(setvar "osmode" 0)

(command "RECTANG" pause pause)

(setq tam (entlast))

(setq lstpoint (ACET-GEOM-VERTEX-LIST tam))

(setq lstpoint (vl-sort lstpoint '(lambda(x y) (or (< (car x) (car y))

 (and (= (car x) (car y)) (< (cadr x) (cadr y)))))))

(setq a (car lstpoint))

(setq lstpoint (vl-sort lstpoint '(lambda(x y) (or (> (cadr x) (cadr y))

 (and (= (cadr x) (cadr y)) (> (car x) (car y)))))))

(setq b (car lstpoint))

(setq kc (distance a b))

(setq xa (car a))

(setq ya (cadr a))

(setq xb (car B))

(setq yb (cadr B))

(setq xab (+ xa xb))

(setq yab (+ ya yb))

(setq xc (/ xab 2))

(setq yc (/ yab 2))

(setq c (list xc yc))

(setq hesoscale (/ kc 279))

(command "INSERT" (strcat "D:\\cua\\A4") c hesoscale hesoscale "" "" "" "")

(command "EXPLODE" "L" "" )

(command ".ERASE" tam "")

 (setq kyhieu 1)

(setq da (getpoint "\nChon diem viet <Enter de ket thuc>: ")

(command ".TEXT" "m" "_non" da 200 0 kyhieu)

(setq kyhieu (+ kyhieu 1))

))

)

)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×