Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Nguyễn Hà Huy

Cho em hỏi cách đổi dim DIMANGULAR từ độ thành số hoặc viết giúp em lisp gán kết quả DIMARC vào DIMANGULAR

Các bài được khuyến nghị

Cho em hỏi cách đổi dim DIMANGULAR từ độ thành số hoặc viết giúp em lisp gán kết quả của DIMARC vào text của DIMANGULAR để em dim bản vẽ kèm theo bên dưới ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

Kien truc - Truong mam non Lien Phuong - demo.dwg

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhìn cái DIMARC cứ xấu xấu k đẹp bằng DIMANGULAR thật.

LISP đổi dimarc thành dimangular và face giá trị bằng chiều dài cong.

(defun c:RAL (/ ss i lst modelSpace txt obj dimsty layer )
 (setq 
  ss (ssget '((0 . "ARC_DIMENSION")))
  doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
 )
 (repeat (setq i (sslength ss))
  (setq 
   i (1- i) 
   lst (entget (ssname ss i))
   dimsty (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 lst)))
   layer (cdr (assoc 8 lst))
  )
  (setvar "CLAYER" layer)
  (vla-put-activedimstyle doc (vlax-ename->vla-object dimsty))
  (setq
   txt (rtos (cdr (assoc 42 lst)) 2 (getvar "DIMDEC"))
   lst (list (cdr (assoc 15 lst)) (cdr (assoc 13 lst)) (cdr (assoc 14 lst)) (cdr (assoc 10 lst)))
   lst (cons modelSpace (mapcar 'vlax-3d-point lst))
   obj (entget (vlax-vla-object->ename (apply 'vla-adddim3pointangular lst)))
   obj (subst (cons 1 txt) (assoc 1 obj) obj)
  )
  (entmod obj)
  (entdel (ssname ss i))
 )
 (princ)
)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
45 phút trước, tannguyen291 đã nói:

Nhìn cái DIMARC cứ xấu xấu k đẹp bằng DIMANGULAR thật.

LISP đổi dimarc thành dimangular và face giá trị bằng chiều dài cong.


(defun c:RAL (/ ss i lst modelSpace txt obj dimsty layer )
 (setq 
  ss (ssget '((0 . "ARC_DIMENSION")))
  doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
 )
 (repeat (setq i (sslength ss))
  (setq 
   i (1- i) 
   lst (entget (ssname ss i))
   dimsty (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 lst)))
   layer (cdr (assoc 8 lst))
  )
  (setvar "CLAYER" layer)
  (vla-put-activedimstyle doc (vlax-ename->vla-object dimsty))
  (setq
   txt (rtos (cdr (assoc 42 lst)) 2 (getvar "DIMDEC"))
   lst (list (cdr (assoc 15 lst)) (cdr (assoc 13 lst)) (cdr (assoc 14 lst)) (cdr (assoc 10 lst)))
   lst (cons modelSpace (mapcar 'vlax-3d-point lst))
   obj (entget (vlax-vla-object->ename (apply 'vla-adddim3pointangular lst)))
   obj (subst (cons 1 txt) (assoc 1 obj) obj)
  )
  (entmod obj)
  (entdel (ssname ss i))
 )
 (princ)
)

 

Cảm ơn bác đã giúp nhưng lisp đang ngược với mong muốn của em, em muốn dim toàn bộ bằng DIMANGULAR và đổi độ của nó từ kết quả của DIMARC ạ. Lisp đang chỉ xoá ký hiệu cong của dim DIMARC. Mong bác giúp

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái lisp của mình là chọn vào DIMARC nó đổi thành DIMANGULAR nhưng text là chiều dài của đường cong. 

giphy.gif

Không thể chọn trực tiếp dimangular được vì startpoint và endpont không tính được chiều dài đường cong.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 18/3/2023 tại 11:28, tannguyen291 đã nói:

Cái lisp của mình là chọn vào DIMARC nó đổi thành DIMANGULAR nhưng text là chiều dài của đường cong. 

giphy.gif

Không thể chọn trực tiếp dimangular được vì startpoint và endpont không tính được chiều dài đường cong.

Em cảm ơn Bác đã giải đáp, do em dim bằng DIMARC thì phải cắt nhỏ từng cung một rồi dim lên rất mất thời gian và cực, em ko muốn làm việc với DIMARC vì nó tốn cônng, còn dim DIMANGULAR thì nó hỗ trợ pick điểm và dim DIMCONTINUE được lên mong bác giúp em có cách nào ko ạ

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

18 giờ trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:

Cho em hỏi cách đổi dim DIMANGULAR từ độ thành số hoặc viết giúp em lisp gán kết quả của DIMARC vào text của DIMANGULAR để em dim bản vẽ kèm theo bên dưới ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

Kien truc - Truong mam non Lien Phuong - demo.dwg

4 giờ trước, tannguyen291 đã nói:

Nhìn cái DIMARC cứ xấu xấu k đẹp bằng DIMANGULAR thật.

LISP đổi dimarc thành dimangular và face giá trị bằng chiều dài cong.


(defun c:RAL (/ ss i lst modelSpace txt obj dimsty layer )
 (setq 
  ss (ssget '((0 . "ARC_DIMENSION")))
  doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
 )
 (repeat (setq i (sslength ss))
  (setq 
   i (1- i) 
   lst (entget (ssname ss i))
   dimsty (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 lst)))
   layer (cdr (assoc 8 lst))
  )
  (setvar "CLAYER" layer)
  (vla-put-activedimstyle doc (vlax-ename->vla-object dimsty))
  (setq
   txt (rtos (cdr (assoc 42 lst)) 2 (getvar "DIMDEC"))
   lst (list (cdr (assoc 15 lst)) (cdr (assoc 13 lst)) (cdr (assoc 14 lst)) (cdr (assoc 10 lst)))
   lst (cons modelSpace (mapcar 'vlax-3d-point lst))
   obj (entget (vlax-vla-object->ename (apply 'vla-adddim3pointangular lst)))
   obj (subst (cons 1 txt) (assoc 1 obj) obj)
  )
  (entmod obj)
  (entdel (ssname ss i))
 )
 (princ)
)

 

 

Gì mà cực lisp làm gì. Trong setting có đặt mà.  DIMSTYLE/ Symbols and Arrows/ Arc length symbol/ NONE

 

^_^

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 18/3/2023 tại 14:45, Bee đã nói:

 

 

Gì mà cực lisp làm gì. Trong setting có đặt mà.  DIMSTYLE/ Symbols and Arrows/ Arc length symbol/ NONE

 

^_^

bác hiểu sai vấn đề rồi, trong seting đó chỉ tắt cái cung đấy thôi có đổi độ thành số của DIMANGULAR đâu, lisp của bác @tannguyen291 đang giúp em chuyển dim DIMARC sang DIMANGULAR, nhưng do dim DIMARC em phải cắt nhỏ cung ra để dim mất thời gian lên đang muốn các bác giúp loại dim DIMANGULAR nó có hỗ trợ DIMCONTINUE khi dim nó thuận tiện hơn

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
33 phút trước, Bee đã nói:

Gì mà cực lisp làm gì. Trong setting có đặt mà.  DIMSTYLE/ Symbols and Arrows/ Arc length symbol/ NONE

Không phải chỉ đơn giản là tắt cái symbols mà là nhìn hình thức dimarc với dimangular nó khác nhau. nhìn dimangular rất đẹp. nên mình cũng muốn giúp.

MÌnh viết cho bạn 1 cái lệnh DIM. DLA

Đầu tiên chọn ARC trước.

sau đó pick điểm 1 điểm 2 (dim ngược chiều kim đồng hồ nhé)

pick vị trí chèn text dim

sau đó các điểm 3 4 5 ... sẽ giống lệnh dimcontinue.

dùng thử xem oke không.

(defun c:DLA (/ asin arc p1 p2 p3 ent modelSpace txt)
 (defun asin (sine) (atan sine (sqrt (- 1 (expt sine 2)))))
 (setq 
  modelSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  arc (entget (car (entsel "\nSelect Arc")))
  arc (list (cdr (assoc 10 arc)) (cdr (assoc 40 arc)))
  p1 (getpoint "\nStart Dim")
 )
 (while (setq p2 (getpoint p1 "\nDim continue"))
  (if (not p3) (setq p3 (getpoint p2 "\nText Dim")))
  (setq 
   p3 (polar (car arc) (angle (car arc) (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p2)) (distance p3 (car arc)))
   txt (* (cadr arc) 2 (asin (/ (distance p1 p2) 2 (cadr arc))))
   txt (rtos txt 2 (getvar "DIMDEC"))
   ent (vla-adddim3pointangular modelSpace (vlax-3d-point (car arc)) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2) (vlax-3d-point p3))
   ent (entget (vlax-vla-object->ename ent))
   ent (subst (cons 1 txt ) (assoc 1 ent) ent)
   p1 p2
  )
  (entmod ent)
 )
 (princ)
)

giphy.gif

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 18/3/2023 tại 15:05, tannguyen291 đã nói:

Không phải chỉ đơn giản là tắt cái symbols mà là nhìn hình thức dimarc với dimangular nó khác nhau. nhìn dimangular rất đẹp. nên mình cũng muốn giúp.

MÌnh viết cho bạn 1 cái lệnh DIM. DLA

Đầu tiên chọn ARC trước.

sau đó pick điểm 1 điểm 2 (dim ngược chiều kim đồng hồ nhé)

pick vị trí chèn text dim

sau đó các điểm 3 4 5 ... sẽ giống lệnh dimcontinue.

dùng thử xem oke không.


(defun c:DLA (/ asin arc p1 p2 p3 ent modelSpace txt)
 (defun asin (sine) (atan sine (sqrt (- 1 (expt sine 2)))))
 (setq 
  modelSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  arc (entget (car (entsel "\nSelect Arc")))
  arc (list (cdr (assoc 10 arc)) (cdr (assoc 40 arc)))
  p1 (getpoint "\nStart Dim")
 )
 (while (setq p2 (getpoint p1 "\nDim continue"))
  (if p3
   (setq p3 (polar (car arc) (angle (car arc) (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p2)) (distance p3 (car arc))))
   (setq p3 (getpoint (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p2) "\nText Dim"))
  )
  (setq 
   txt (* (cadr arc) 2 (asin (/ (distance p1 p2) 2 (cadr arc))))
   txt (rtos txt 2 (getvar "DIMDEC"))
   ent (vla-adddim3pointangular modelSpace (vlax-3d-point (car arc)) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2) (vlax-3d-point p3))
   ent (entget (vlax-vla-object->ename ent))
   ent (subst (cons 1 txt ) (assoc 1 ent) ent)
   p1 p2
  )
  (entmod ent)
 )
 (princ)
)

giphy.gif

lisp chạy quá ngon luôn bác, em thử dim cùng chiều kim đồng hồ mà vẫn được bác ạ. Em dùng bao giờ có lỗi phát sinh gì thì bác lại giúp em với nhé <3 cảm ơn bác nhiều

 • Vote tăng 2
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
4 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:

lisp chạy quá ngon luôn bác, em thử dim cùng chiều kim đồng hồ mà vẫn được bác ạ. Em dùng bao giờ có lỗi phát sinh gì thì bác lại giúp em với nhé <3 cảm ơn bác nhiều

Mình chỉnh lại lisp 1 chút. bạn lấy lại lisp mới đi.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 18/3/2023 tại 15:27, tannguyen291 đã nói:

Mình chỉnh lại lisp 1 chút. bạn lấy lại lisp mới đi.

Vâng Bác, em cảm ơn bác nhiều

 • Vote tăng 2
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
33 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:

bác hiểu sai vấn đề rồi, trong seting đó chỉ tắt cái cung đấy thôi có đổi độ thành số của DIMANGULAR đâu, lisp của bác @tannguyen291 đang giúp em chuyển dim DIMARC sang DIMANGULAR, nhưng do dim DIMARC em phải cắt nhỏ cung ra để dim mất thời gian lên đang muốn các bác giúp loại dim DIMANGULAR nó có hỗ trợ DIMCONTINUE khi dim nó thuận tiện hơn

Thay text dim thì ko còn update đc, edit dim là tối kỵ trong vẽ bản vẽ. Một khi khối lượng bản vẽ tăng lên và scale bản vẽ dim vẫn y nguyên thì rất khó kiểm soát hồ sơ. Nói chung là chỉ đẹp mà để lại hậu họa khôn lường. 

 

^_^

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

1 giờ} trướ}c, Nguyễn Hà Huy đã nói:

bác hiểu sai vấn đề rồi, trong seting đó chỉ tắt cái cung đấy thôi có đổi độ thành số của DIMANGULAR đâu, lisp của bác @tannguyen291 đang giúp em chuyển dim DIMARC sang DIMANGULAR, nhưng do dim DIMARC em phải cắt nhỏ cung ra để dim mất thời gian lên đang muốn các bác giúp loại dim DIMANGULAR nó có hỗ trợ DIMCONTINUE khi dim nó thuận tiện hơn

Đọc mấy bài trên hiểu thấy vấn đề bạn Huy đặt ra là dim Angular nó có hỗ trợ DIMCONTINUE thôi

Đã viết lsp rồi sao không viết thành dim ARC Continue lun nhỉ ^^

(defun c:da2 (/ lacu ptt1 cen ptt2 ptt3 r ang lst ent)
 (setq	ptt1 (getpoint "\nPick \U+0111i\U+1EC3m th\U+1EE9 nh\U+1EA5t: ")
	cen (osnap ptt1 "_CEN")
 )
 (if (not cen)
  (alert "\nKh\U+00F4ng ph\U+1EA3i l\U+00E0 ARC!!!")
  (progn
   (setq ptt2 (getpoint cen "\nPick \U+0111i\U+1EC3m th\U+1EE9 hai: ")
	  r	 (distance cen ptt1)
	  ang	 (angle cen ptt1)
   )
   (setq dis	(distance (setq ptt3 (getpoint (setq ptm (ACET-GEOM-MIDPOINT ptt1 ptt2)) "Pick Diem Dat"))
			 ptm
		)
   )
   (entmake (list (cons 0 "ARC")
		   (cons 10 cen)
		   (cons 40 r)
		   (cons 50 ang)
		   (cons 51 (+ ang (- (* 2 pi) 0.001)))
	    )
   )
   (setq ent (entlast))
   (setq lst (list ent ptt1))
   (command "dimarc" lst "p" ptt1 ptt2 ptt3)
   (entdel ent)
   (Setq ptt1 ptt2)
   (while (setq ptt2 (getpoint cen "\nPick \U+0111i\U+1EC3m TIEP THEO: "))
	(setq r	 (distance cen ptt1)
	   ang (angle cen ptt1)
	)
	(entmake (list (cons 0 "ARC")
		    (cons 10 cen)
		    (cons 40 r)
		    (cons 50 ang)
		    (cons 51 (+ ang (- (* 2 pi) 0.001)))
		 )
	)
	(setq ent (entlast))
	(setq lst (list ent ptt1))
	(setq ptt3 (polar (setq ptm (ACET-GEOM-MIDPOINT ptt1 ptt2)) (angle cen ptm) dis))
	(command "dimarc" lst "p" ptt1 ptt2 ptt3)
	(entdel ent)
	(Setq ptt1 ptt2)
   )
  )
 )
 (princ)
)

 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 18/3/2023 tại 15:05, tannguyen291 đã nói:

Không phải chỉ đơn giản là tắt cái symbols mà là nhìn hình thức dimarc với dimangular nó khác nhau. nhìn dimangular rất đẹp. nên mình cũng muốn giúp.

MÌnh viết cho bạn 1 cái lệnh DIM. DLA

Đầu tiên chọn ARC trước.

sau đó pick điểm 1 điểm 2 (dim ngược chiều kim đồng hồ nhé)

pick vị trí chèn text dim

sau đó các điểm 3 4 5 ... sẽ giống lệnh dimcontinue.

dùng thử xem oke không.


(defun c:DLA (/ asin arc p1 p2 p3 ent modelSpace txt)
 (defun asin (sine) (atan sine (sqrt (- 1 (expt sine 2)))))
 (setq 
  modelSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  arc (entget (car (entsel "\nSelect Arc")))
  arc (list (cdr (assoc 10 arc)) (cdr (assoc 40 arc)))
  p1 (getpoint "\nStart Dim")
 )
 (while (setq p2 (getpoint p1 "\nDim continue"))
  (if (not p3) (setq p3 (getpoint p2 "\nText Dim")))
  (setq 
   p3 (polar (car arc) (angle (car arc) (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p2)) (distance p3 (car arc)))
   txt (* (cadr arc) 2 (asin (/ (distance p1 p2) 2 (cadr arc))))
   txt (rtos txt 2 (getvar "DIMDEC"))
   ent (vla-adddim3pointangular modelSpace (vlax-3d-point (car arc)) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2) (vlax-3d-point p3))
   ent (entget (vlax-vla-object->ename ent))
   ent (subst (cons 1 txt ) (assoc 1 ent) ent)
   p1 p2
  )
  (entmod ent)
 )
 (princ)
)

giphy.gif

Anh có thể sửa giúp em lisp có thể làm tròn về 5 và 10 được không ạ, kiểu dim ra 1198 thì nó làm tròn luôn về 1200.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(setq spec_facedim (expt 10 0)) ; <---- số 0 là vị trí muốn làm tròn

(defun c:DLA (/ asin arc p1 p2 p3 ent modelSpace txt)
 (defun asin (sine) (atan sine (sqrt (- 1 (expt sine 2)))))
 (setq 
  modelSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  arc (entget (car (entsel "\nSelect Arc")))
  arc (list (cdr (assoc 10 arc)) (cdr (assoc 40 arc)))
  p1 (getpoint "\nStart Dim")
 )
 (while (setq p2 (getpoint p1 "\nDim continue"))
  (if (not p3) (setq p3 (getpoint p2 "\nText Dim")))
  (setq 
   p3 (polar (car arc) (angle (car arc) (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p2)) (distance p3 (car arc)))
   txt (* (cadr arc) 2 (asin (/ (distance p1 p2) 2 (cadr arc))))
   txt (rtos (* spec_facedim (fixx (+ (/ txt spec_facedim) 0.5))) 2 0)
   ent (vla-adddim3pointangular modelSpace (vlax-3d-point (car arc)) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2) (vlax-3d-point p3))
   ent (entget (vlax-vla-object->ename ent))
   ent (subst (cons 1 txt ) (assoc 1 ent) ent)
   p1 p2
  )
  (entmod ent)
 )
 (princ)
)

sửa số 0 ở trên thành 1 2 3 4  để làm tròn đến vị trí chỉ định. 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
4 giờ trước, tannguyen291 đã nói:

(setq spec_facedim (expt 10 0)) ; <---- số 0 là vị trí muốn làm tròn

(defun c:DLA (/ asin arc p1 p2 p3 ent modelSpace txt)
 (defun asin (sine) (atan sine (sqrt (- 1 (expt sine 2)))))
 (setq 
  modelSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  arc (entget (car (entsel "\nSelect Arc")))
  arc (list (cdr (assoc 10 arc)) (cdr (assoc 40 arc)))
  p1 (getpoint "\nStart Dim")
 )
 (while (setq p2 (getpoint p1 "\nDim continue"))
  (if (not p3) (setq p3 (getpoint p2 "\nText Dim")))
  (setq 
   p3 (polar (car arc) (angle (car arc) (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p2)) (distance p3 (car arc)))
   txt (* (cadr arc) 2 (asin (/ (distance p1 p2) 2 (cadr arc))))
   txt (rtos (* spec_facedim (fixx (+ (/ txt spec_facedim) 0.5))) 2 0)
   ent (vla-adddim3pointangular modelSpace (vlax-3d-point (car arc)) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2) (vlax-3d-point p3))
   ent (entget (vlax-vla-object->ename ent))
   ent (subst (cons 1 txt ) (assoc 1 ent) ent)
   p1 p2
  )
  (entmod ent)
 )
 (princ)
)

sửa số 0 ở trên thành 1 2 3 4  để làm tròn đến vị trí chỉ định. 

image.thumb.png.4d3b27ed406b517c3077a974de921c43.pngbị lỗi này anh ạ, fix giúp em với ạ và có cách nào nó ưu tiên dim cung nhỏ không anh nhỉ, bị lỗi nó dim ra cái cung to như hình tròn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
26 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:

image.thumb.png.4d3b27ed406b517c3077a974de921c43.pngbị lỗi này anh ạ, fix giúp em với ạ và có cách nào nó ưu tiên dim cung nhỏ không anh nhỉ, bị lỗi nó dim ra cái cung to như hình tròn

cái dòng này

 txt (rtos (* spec_facedim (fixx (+ (/ txt spec_facedim) 0.5))) 2 0)

Viết chữ fix sai chỉnh tả hahaha.

Mình nói với bạn là dim ngược chiều kim đồng hồ mà bạn k tin. :))

 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 giờ trước, tannguyen291 đã nói:

cái dòng này

 txt (rtos (* spec_facedim (fixx (+ (/ txt spec_facedim) 0.5))) 2 0)

Viết chữ fix sai chỉnh tả hahaha.

Mình nói với bạn là dim ngược chiều kim đồng hồ mà bạn k tin. :))

 

Cảm ơn anh nhiều đã giúp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×