Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mad4132

NHỜ GIÚP ĐỠ: lisp xếp các mô tả của text trong mũi tên thành 1 đường dọc

Các bài được khuyến nghị

Vào lúc 22/2/2024 tại 16:27, NTHAHT đã nói:

Giúp bạn!

- Chú ý khi pick 2 điểm thì đoạn thẳng nối 2 điểm này phải nằm ở phía thay đổi nhé - Nếu nó nằm ở phía mũi tên (tức là phía cố định) của đối tượng nào thì đối tượng đó giữ nguyên).

- Các Mleader sẽ canh theo giao cắt với phương nối 2 điểm pick (có thể đứng hoặc xiên).


(defun c:DM  (/ ent lsp p1 p2 pt1 pt2 pt3 ss)
  (while (and (setq ss (ssget '((0 . "MULTILEADER"))))
              (setq p1 (getpoint "\nSpecify first point: "))
              (setq p2 (getpoint "\nSpecify second point: " p1)))
    (foreach ent  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
      (setq lsp (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq 10 (car x))) (entget ent)))
            pt1 (car lsp)
            pt2 (cadr lsp))
      (and (setq pt3 (inters pt1 (polar pt1 (angle pt1 pt2) 1.) p1 p2 nil))
           (equal (angle pt2 pt1) (angle pt2 pt3) 1e-8)
           (vla-put-DoglegLength (vlax-ename->vla-object ent) (distance pt2 pt3)))))
  (princ))

 

Check giúp e, lisp bác dùng cho một số file của em lại không dịch chuyển đc mũi tên, hoặc nó nhảy không đúng như ở file khác.
File bị lỗi đó em có đính kèm dưới

mkt22.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
18 phút trước, mad4132 đã nói:

Check giúp e, lisp bác dùng cho một số file của em lại không dịch chuyển đc mũi tên, hoặc nó nhảy không đúng như ở file khác.
File bị lỗi đó em có đính kèm dưới

mkt22.dwg

UCS -> World

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×