Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
buitronghien

LISP ĐO CHIỀU DÀI PLINE, LINE RỒI GÁN GIÁ TRỊ VÀO BLOCK ATT

Các bài được khuyến nghị

minh có 1 lisp như đính kèm( lisp KH) dưới đây tích được chiều dài các line, pline, arc tùy chọn theo các tỷ lệ bản vẽ rồi gán giá trị vào text có sẵn. Tuy nhiên, mình muốn giá trị chiều dài đó gán được vào block ATT , rất mong mọi người bổ sung lisp giúp mình , xin cảm ơn!

KH.LSP

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lisp sau mình thấy khá hay, nhưng tiếc cái là không gán được vào block ATT!

Mình chỉ muốn chèn thêm dòng code vào lisp để gán được giá trị được vào Block ATT!

có ai giúp mình tí không!!! thanks 

 

;Muc dich: Tinh tong chieu dai cac doi tuong, ghi len text.
(defun C:KH ( / tl lst ss entlst cdai a z)
(vl-load-com)
(setq tl (getreal "\nHe so ti le(TL100 nhap10, tl200 nhap5): "))
(while
  (and
   (princ "\nChon cac doi tuong can tinh chieu dai...")
   (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))))
  (setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
  (setq cdai 0)
  (foreach ent entlst
   (setq cdai (+ cdai (/ (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)) tl))))
  (setq a (assoc 1 (entget (setq ent (car (entsel "Chon Text de nhap chieu dai..."))))))
  (entmod (subst (cons 1 (rtos cdai 2 2)) a (entget ent)))
  (setq lst (cons cdai lst)))
(if (not ss)
       (progn
     (setq z 0 lst (reverse lst))
     (repeat (ss)
      (princ (strcat "Tong " (itoa (1+ z)) " = " (rtos (nth z lst) 2 0) "\n") pw)
      (setq z (1+ z)))
     (close pw)))))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
13 giờ trước, buitronghien đã nói:

lisp sau mình thấy khá hay, nhưng tiếc cái là không gán được vào block ATT!

Mình chỉ muốn chèn thêm dòng code vào lisp để gán được giá trị được vào Block ATT!

có ai giúp mình tí không!!! thanks 

image.thumb.png.cc9ea5cd569acb78c84ddc5afdf79ef4.png

P/S: Không ảnh hưởng đến nhu cầu của bạn, nhưng phần sau của lisp quá linh tinh...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×