Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
huyensim19

Nhờ sử hô codel vao lỗi "Type mismatch"

Các bài được khuyến nghị

Mình có đoạn code updatetext từ Exel sang vba sử hoài vẫn lỗi "Type mismatch" nhờ cao thủ chỉ hộ em. Thanks all

Public Sub UpDatetext()
Dim doc                 As Object
Dim objEnt              As Object
Dim intCount            As Integer
Dim cad                 As Object
Dim RowNum              As Integer
Dim mytext              As Object
Dim NumberOftext        As Integer
Dim excelSheet          As Worksheet
Set excelSheet = ActiveSheet
Dim textfmt As Integer
'===============================================
Set acad = Nothing
On Error Resume Next
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
acad.Visible = True
Set doc = acad.ActiveDocument
On Error GoTo 0
If doc.Name <> excelSheet.Cells(1, 3) Then
   MsgBox "check  " & excelSheet.Cells(1, 3) & "KIEM TRA BAN VE"
   Set acad = Nothing
   Exit Sub
End If
RowNum = 4
NumberOftext = excelSheet.Cells(2, 3)
On Error Resume Next
For RowNum = 4 To NumberOftext + 3
'===========================================
  Set mytext = doc.HandleToObject(Hex$(excelSheet.Cells(RowNum, 2)))
'===========================================
  If Err <> 0 Then
    excelSheet.Cells(RowNum, 7) = Err.Description
    Err.Clear
  Else
    mytex.textString = CStr(excelSheet.Cells(RowNum, 6))
    excelSheet.Cells(RowNum, 7) = "text Update"
  End If
Next
On Error GoTo 0
Set acad = Nothing
End Sub
'!!!!==================================================!!!!'
 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn dùng phím F8 chạy từng dòng code để debug xem lỗi ở dòng code nào. Type mismatch là sai về kiểu dữ liệu không đúng với lúc khai báo.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

" Set mytext = doc.HandleToObject(Hex$(excelSheet.Cells(RowNum, 2)))" mình đã kiểm tra chỉ sai dòng lệnh này. Mong bạn chỉ mình dòng lệnh này cho đúng. Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có 2 lỗi:

1- Bạn xóa cái hàm Hex$ đi

2- Sửa mytex.textString thành mytext.textString

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×