Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Chia.se.Hoc.hoi

Bổ sung thêm mã màu True color cho Lisp thay đổi màu

Các bài được khuyến nghị

Nhờ bổ sung thêm cho Lisp đổi màu
Mình tìm được trên diễn đàn có Lisp đổi màu , nhưng khi chọn màu để đổi thì chỉ cho phép chọn màu trong bảng 256 màu(Index Color), mình muốn bổ sung thêm màu True color để có thêm tùy chọn mã màu, nhờ các bạn bổ sung thêm tính năng này vào Lisp giúp .cảm ơn tất cả mọi người!

e1b0c283-93a6-4b3b-912f-899ade619f1e.png.806693b2fece0718b0694e3fd2b2a25a.png

 

 

(defun C:DMTC ( / doc col)
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-startundomark doc)
(mip:layer-status-save)
(if (setq col (acad_colordlg 7 t))
(ChangeAllObjectsColor doc col);_ col ・color number
)
(mip:layer-status-restore)
(vla-endundomark doc)
(princ)
)
(princ "\nType ColorX in command line")
(defun mip:layer-status-restore ()
(foreach item *MIP_LAYER_LST*
(if (not (vlax-erased-p (car item)))
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
(vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
) ;_ end of lambda
) ;_ end of vl-catch-all-apply
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
(setq *MIP_LAYER_LST* nil)
) ;_ end of defun

(defun mip:layer-status-save ()
(setq *MIP_LAYER_LST* nil)
(vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq *MIP_LAYER_LST* (cons (list item
(cons "freeze" (vla-get-freeze item))
(cons "lock" (vla-get-lock item))
) ;_ end of cons
*MIP_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
(vla-put-lock item :vlax-false)
(if (= (vla-get-freeze item) :vlax-true)
(vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false))))
) ;_ end of vlax-for
) ;_ end of defun
(defun ChangeAllObjectsColor (Doc Color )
(vlax-for Blk (vla-get-Blocks Doc)
(if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
(vlax-for Obj Blk
(if (vlax-property-available-p Obj 'Color)
(vla-put-Color Obj Color)
)
)
)
)
)

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
24 phút trước, tannguyen291 đã nói:

bổ xung thêm màu TrueColor gần bằng viết lại code. thôi bạn dùng cái đó đi :))

Ủa, nãy thấy em đưa hàm kia lên là đúng rồi mà sao lại xóa?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cũng được 

(defun C:DMTC ( / doc col r g b )
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (mip:layer-status-save)
 (cond 
  ((not (setq col (acad_truecolordlg '(62 . 7)))))
  ( (assoc 420 col)
   (setq 
    col (cdr (assoc 420 col))
    r (fix (/ col 65536))
    g (fix (/ (- col (* 65536 r)) 256))
    b (- col (* 65536 r) (* 256 g))
   )
   (ChangeAllObjectsColor doc (list r g b))
  )
  (t (ChangeAllObjectsColor doc (cdar col)))
 )
 (mip:layer-status-restore)
 (vla-endundomark doc)
 (princ)
)
(princ "\nType ColorX in command line")
(defun mip:layer-status-restore ()
 (foreach item *MIP_LAYER_LST*
  (if (not (vlax-erased-p (car item)))
   (vl-catch-all-apply
    '(lambda ()
     (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
     (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
    ) ;_ end of lambda
   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
  ) ;_ end of if
 ) ;_ end of foreach
 (setq *MIP_LAYER_LST* nil)
) ;_ end of defun

(defun mip:layer-status-save ()
 (setq *MIP_LAYER_LST* nil)
 (vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq *MIP_LAYER_LST* (cons (list item
                 (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                 (cons "lock" (vla-get-lock item))
                ) ;_ end of cons
              *MIP_LAYER_LST*
             ) ;_ end of cons
  ) ;_ end of setq
  (vla-put-lock item :vlax-false)
  (if (= (vla-get-freeze item) :vlax-true)
   (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
  )
 ) ;_ end of vlax-for
) ;_ end of defun
(defun ChangeAllObjectsColor (Doc Color / tc )
 (vlax-for Blk (vla-get-Blocks Doc)
  (if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
   (vlax-for Obj Blk
    (if (vlax-property-available-p Obj 'Color)
     (if (listp Color)
      (progn
       (setq tc (vla-get-truecolor Obj))
       (apply 'vla-setrgb (cons tc Color))
       (vla-put-truecolor Obj tc)
      )
      (vla-put-Color Obj Color)
     )
    )
   )
  )
 )
)

 

 • Like 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
2 phút trước, Doan Van Ha đã nói:

 Ủa, nãy thấy em đưa hàm kia lên là đúng rồi mà sao lại xóa?

sửa bên trên nó không chạy bên dưới bác. :))

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho mình hỏi khi chọn về hệ màu True Color vậy có cách chỉnh plotstyle theo hệ màu True color ko ạh, nhờ bác hướng dẫn giúp ạh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×