Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

Lệnh publish mình phải xếp nhiều layout quá bạn ah.Hy vọng bạn có thể phát triển thêm chức năng in bên layout

Mình đã bổ xung thêm nhiều tính năng mới trong ban này.

1. Thêm tính năng in trong layout

2. save setting và net in trong thư mục plot.

3. load lai netin va setting.

link cho các bạn đây: My plot

  • Vote tăng 7

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Do nhiều bạn thắc mắc không biết cách sử dụng nên hôm nay mình có quay lại các bước tiến hành sử dụng chương trình cho các bạn chưa biết sử dụng.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phần trên là mình giới thiệu với các bạn bản free. Còn dưới đây mình giới thiệu với các bạn bản Pro. Bản pro có thêm các chức năng sau.

1. Có thêm chức năng add và subtract các khung in

2. Lưu các khung in va setting

3. In các file trong 1 folder.

clip giới thiệu đây:

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác ơi thỉnh thoảng chương trình ko nhận Nét in (Những file in*.ctb tạo và lưu sẵn) mặc dù in Ctrl+P vẫn nhận. Bác xem lại giúp với.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em in trong Layout không thấy ổn lắm vì nó cứ mặc định đơn vị là inches và sacale to fit nên tỷ lệ không được 1:1 như mong muốn!

Còn nếu chỉnh về tỷ lệ 1:1 thì nó bé tý. không đúng với tỷ lệ 1:1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em in trong Layout không thấy ổn lắm vì nó cứ mặc định đơn vị là inches và sacale to fit nên tỷ lệ không được 1:1 như mong muốn!

Còn nếu chỉnh về tỷ lệ 1:1 thì nó bé tý. không đúng với tỷ lệ 1:1

Vì mình ít dùng trong layout nên chưa test kỹ. Mình viết theo yêu cầu của mọi người mà không thấy phản hồi gì nên tưởng là Oke rồi. Các bạn dùng và cho ý kiến mình sẽ fix lỗi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em có bản vẽ có 1 tab layout. Trong đó có nhiều bản vẽ cần in. Mỗi bản vẽ có khung là block có tên "khungin". Nhưng khi chọn đối tượng khung là block đó thì không được. Chuyển sang bên model thì lại chọn được? Em dùng bản debug_4 bác à. Thấy bác bảo có hỗ trợ bên layout rồi, nhưng không biết làm sao để in cả. Với lại trong file tải về, có 3 file. Một file exe, còn 2 file kia thì để làm gì (có cần copy dán vào đâu đó k?)

 

Mong bác fix bên layout phát ợ. Cty máy cùi bắp, cố lắm mới dùng được cad 2007. Bác đừng trách sao không dùng antonation của cad 2008. Mà dùng cad 2007 thì có vẻ in layout là tối ưu nhất. Tất nhiên k phải mỗi bản vẽ 1 layout tab, như vậy tham chiếu khó lắm. Thanks bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vì mình ít dùng trong layout nên chưa test kỹ. Mình viết theo yêu cầu của mọi người mà không thấy phản hồi gì nên tưởng là Oke rồi. Các bạn dùng và cho ý kiến mình sẽ fix lỗi.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/plan.dwg

Nhờ bác Check hộ em file này với nhé, đây là file mà em định in ấn nhiều trang trên cùng 1 layout nhưng dùng Vp10 Plot của bác nó toàn bị lỗi về tỷ lệ thôi. Em in bằng tay đặt 1:1 thì ngon ơ nhưng dùng vp10 thì nó ra khung bé tý ti ấy!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn nên chuyển file debug_mới nhất lên bài đầu tiên trong topic.

 

Autocad 2011 chạy trên win7 ultimate x32, ram 2gb, VBPlot 2010 chạy khá chậm. Sau khi click khung điển hình, select object xong thì đánh dấu ok. Nhưng view thì màn hình plot view trắng tinh. Chả thấy gì cả.

 

Autocad Architect 2011 x64 thì ko pick được khung điển hình.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Autocad Architect 2012 pick khung điển hình lần thứ 2 mới chọn đuợc, lần click đầu tiên ko đuợc. Với tự dưng có cái lỗi sau, chả hiểu gì :D

 

Tình hình gặp lỗi như sau:

 

Autocad architect 2012:

Chọn khung điển hình: click 2 3 phát vào cái regtang thì tự dưng lại chọn được, nhưng khi view, cửa sổ cad extend thì hiện lỗi.

 

 

See the end of this message for details on invoking

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

 

************** Exception Text **************

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80200003): Invalid input

at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.InternalLateSet(Object o, Type& objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean OptimisticSet, CallType UseCallType)

at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateSet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean OptimisticSet, Boolean RValueBase, CallType CallType)

at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateSetComplex(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean OptimisticSet, Boolean RValueBase)

at WindowsApplication1.Form2.printmodel(Boolean pr)

at WindowsApplication1.Form2.Button4_Click(Object sender, EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)

at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

 

 

************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

plot

Assembly Version: 1.1.0.1

Win32 Version: 1.1.0.1

CodeBase: file:///E:/Soft-Dontdelete/cad-addon/test/debug_4/plot.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Assembly Version: 8.0.0.0

Win32 Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

System.Configuration

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

System.Xml

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

CustomMarshalers

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/CustomMarshalers/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll

----------------------------------------

Accessibility

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs

Assembly Version: 10.0.0.0

Win32 Version: 10.0.30319.1

CodeBase: file:///E:/Soft-Dontdelete/cad-addon/test/debug_4/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.DLL

----------------------------------------

 

************** JIT Debugging **************

To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this

application or computer (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.

 

For example:

 

<configuration>

<system.windows.forms jitDebugging="true" />

</configuration>

 

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the computer

rather than be handled by this dialog box.

 

 

/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Autocad Architect 2012 pick khung điển hình lần thứ 2 mới chọn đuợc, lần click đầu tiên ko đuợc.

Bạn pick lần đầu tiên để lấy khung điển hình (có thể là line, arc, rectang, block...). Lần chọn thứ 2 là chọn đối tượng in lần này bạn có thể khoanh 1 vùng chọn chương trình sẽ lọc trong các đối tượng mà bạn chọn có các đặc điểm điển hình mà bạn chọn ở lần 1.

Với tự dưng có cái lỗi sau, chả hiểu gì :D

Bạn xem lại là bạn làm thao tác gì thì bị lỗi như thế.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Autocad architect 2012 x64:

Cái lỗi trên nó hiện sau khi làm thế này: Chọn khung điển hình: click 2 3 phát vào cái regtang thì tự dưng lại chọn được, nhưng khi view, cửa sổ cad extend thì hiện lỗi. Không hiện tiếp đoạn plot preview. Lỗi trên không phải lúc nào cũng xảy ra. Lúc khác test thì view extend được, nhưng plot preview thì trắng tinh, chả có nét gì của bản vẽ cả.

 

Autocad architect 2011 x64: không chọn được khung điển hình luôn.

 

Chạy x64 trên con Lap ở nhà nó thế.

 

Autocad architect 2011 x32 (ở cơ quan): (mấy hôm trước test thì preview trắng tinh, giờ lại nhìn thấy hình rồi - đoán là khả năng do thiếu ram, bữa trước chạy mấy soft còn ít ram quá, bữa nay chạy mỗi CAD). nhưng Hôm nay sau khi chọn khung điển hình. Click nút save thì có thông báo bên dưới (save lần nào thông báo lần đó :D) :

 

See the end of this message for details on invoking

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

 

************** Exception Text **************

System.FormatException: Failed to convert parameter value from a String to a Decimal. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.

at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)

at System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)

at System.Convert.ToDecimal(String value, IFormatProvider provider)

at System.String.System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider provider)

at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)

at System.Data.OleDb.OleDbParameter.CoerceValue(Object value, NativeDBType destinationType)

--- End of inner exception stack trace ---

at System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)

at System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)

at System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)

at System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)

at System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataTable dataTable)

at WindowsApplication1.Form1.Button12_Click(Object sender, EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)

at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

 

 

************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

plot

Assembly Version: 1.1.0.1

Win32 Version: 1.1.0.1

CodeBase: file:///E:/Soft-DontDeleted/cad-addon/test/debug_4/plot.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Assembly Version: 8.0.0.0

Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

System.Configuration

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

System.Xml

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

CustomMarshalers

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/CustomMarshalers/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll

----------------------------------------

Accessibility

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

System.Data

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

----------------------------------------

Interop.ADOX

Assembly Version: 2.8.0.0

Win32 Version: 2.8.0.0

CodeBase: file:///E:/Soft-DontDeleted/cad-addon/test/debug_4/Interop.ADOX.DLL

----------------------------------------

System.Transactions

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll

----------------------------------------

System.EnterpriseServices

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll

----------------------------------------

 

************** JIT Debugging **************

To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this

application or computer (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.

 

For example:

 

<configuration>

<system.windows.forms jitDebugging="true" />

</configuration>

 

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the computer

rather than be handled by this dialog box.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://www.cadviet.com/upfiles/3/plan.dwg

Nhờ bác Check hộ em file này với nhé, đây là file mà em định in ấn nhiều trang trên cùng 1 layout nhưng dùng Vp10 Plot của bác nó toàn bị lỗi về tỷ lệ thôi. Em in bằng tay đặt 1:1 thì ngon ơ nhưng dùng vp10 thì nó ra khung bé tý ti ấy!

Bác kiểm tra hộ em vấn đề in nhiều trang trên cùng 1 layout mà e đã gửi trong topic này với bác Tú ơi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác kiểm tra hộ em vấn đề in nhiều trang trên cùng 1 layout mà e đã gửi trong topic này với bác Tú ơi!

Đã fix in layout thành đơn vị là milimet rồi bạn download tại bài số 1# nhé.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mấy hôm vừa rồi bận quá. Giờ mới có chút thời gian fix lỗi cho các bạn.

Các bạn download thử này này về xem nếu okê mình sẽ thay vào link tại bài #1

link: http://www.cadviet.com/upfiles/3/vbplot_2010_2.rar

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mấy hôm vừa rồi bận quá. Giờ mới có chút thời gian fix lỗi cho các bạn.

Các bạn download thử này này về xem nếu okê mình sẽ thay vào link tại bài #1

link: http://www.cadviet.com/upfiles/3/vbplot_2010_2.rar

Mình đã check thử rồi. Bạn đã để được tỷ lệ in là 1:1 nhưng đơn vị lại đang là inches, bạn xem lại nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã check thử rồi. Bạn đã để được tỷ lệ in là 1:1 nhưng đơn vị lại đang là inches, bạn xem lại nhé!

Mình đặt đơn vị đều là mm mà. Bạn thử khung giấy 297mm x 210mm xem có vừa khổ giấy A4 không.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đặt đơn vị đều là mm mà. Bạn thử khung giấy 297mm x 210mm xem có vừa khổ giấy A4 không.

Mình đã kiểm tra và check lại rồi (khổ A3 và A4). Cả trong Model và Layout đều có thể thiết lập tỷ lệ in là 1:1 nhưng đợn vị luôn mặc định là inches.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đặt đơn vị đều là mm mà. Bạn thử khung giấy 297mm x 210mm xem có vừa khổ giấy A4 không.

Mình đã kiểm tra và check lại rồi (khổ A3 và A4). Cả trong Model và Layout đều có thể thiết lập tỷ lệ in là 1:1 nhưng đợn vị luôn mặc định là inches.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã kiểm tra và check lại rồi (khổ A3 và A4). Cả trong Model và Layout đều có thể thiết lập tỷ lệ in là 1:1 nhưng đợn vị luôn mặc định là inches.

Nếu bạn dùng tỉ lệ 1:1 để in khung 297,210 mà vửa khổ A4 thì đơn vị của nó mà mm chứ sao là inches được. Mà bạn kiểm tra đơn vị bằng cách nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có nhiều bạn thắc mắc là dùng tỉ lệ thì chỉ được 1 bản vẽ đầu tiên mình xin hướng dẫn thêm như sau:

do khi khởi động chương trình mình đặt mặc định là scale to fit nên muốn áp dụng tỉ lệ cho các bản vẽ cần in thì các bạn bỏ chọn phần scale to fit đi và đặt tỉ lệ trước khi chọn đối tượng. Các bạn có thể đặt tỉ lệ khác nhau cho các bản cần in bằng cách chọn vào phần trang in hiện tại rồi chỉnh tỉ lệ hoạc dùng scale to fit.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu bạn dùng tỉ lệ 1:1 để in khung 297,210 mà vửa khổ A4 thì đơn vị của nó mà mm chứ sao là inches được. Mà bạn kiểm tra đơn vị bằng cách nào?

Mình đã bỏ sacle to fit và chọn tỷ lệ 1:1 rồi mới chọn block hoặc rectang khung in. Kết quả là nó đặt cho mình tỷ lệ 1:1 nhưng đơn vị là inches. Kiểm tra đơn vị rất đơn giản, mình chỉ cần không in ấn và sau đó bấm ctrl+P thì hiện ra khung in mà chương trình của bạn vừa chọn, nó hiện ra tỷ lệ 1:1 và đơn vị inches (thực chất giống như việc chúng ta setup khung in bằng tay mà thôi). Bạn kiểm tra lại là thấy ngay vì lần trước mình đã nói là nó để tỷ lệ 1536:1 chính là vì thế!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã bỏ sacle to fit và chọn tỷ lệ 1:1 rồi mới chọn block hoặc rectang khung in. Kết quả là nó đặt cho mình tỷ lệ 1:1 nhưng đơn vị là inches. Kiểm tra đơn vị rất đơn giản, mình chỉ cần không in ấn và sau đó bấm ctrl+P thì hiện ra khung in mà chương trình của bạn vừa chọn, nó hiện ra tỷ lệ 1:1 và đơn vị inches (thực chất giống như việc chúng ta setup khung in bằng tay mà thôi). Bạn kiểm tra lại là thấy ngay vì lần trước mình đã nói là nó để tỷ lệ 1536:1 chính là vì thế!

Chương trình của mình không tự động lưu các thông số in như save changes to layout mà nó lưu vào biến riêng nên nó không ảnh hưởng gì đến plot của cad. Mặc định cái plot của cad khi load luôn là inches nếu bạn không apply to layout. Bạn cứ yên tâm là chương trình luôn dùng đơn vị là mm. :rolleyes:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chương trình của mình không tự động lưu các thông số in như save changes to layout mà nó lưu vào biến riêng nên nó không ảnh hưởng gì đến plot của cad. Mặc định cái plot của cad khi load luôn là inches nếu bạn không apply to layout. Bạn cứ yên tâm là chương trình luôn dùng đơn vị là mm. :rolleyes:

Bạn hãy in 1 bản là sẽ thấy ngay tình trạng này mà. Mình đã view trước khi in và in thử ra thấy không được tỷ lệ 1:1 và đơn vị là mm như mong muốn nên mới phản ánh như thế với bạn. In ra nó to đùng cách mạng bản vẽ lên ấy. Bạn cứ thử đi thì biết! Nếu bạn sửa trong chương trình của bạn khi load luôn là mm thì mình nghĩ là vấn đề này sẽ giải quyết được!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×