Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
letracdiak40

AutoCad: nhờ hd lấy thuộc tính của Layer trong chương trình VBA

Các bài được khuyến nghị

Tôi đang tự học chương trình VBA ứng dụng trong Autocad từ quyển sách của Joe Sutphin, quyển A ProgGrammer's Reference. Tôi đang tập viết lấy thuộc tính Text hoặc MText trong một Layer nhưng tài liệu trong sách không đề cập. Tôi đã tìm cách lấy nhưng đều không biết thực hiện. Rất mong Bạn nào biết về VBA chỉ giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Chúc diễn đàn ngày càng phát triển và là nơi học tập trao đổi cho tất cả mọi người!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi đang tự học chương trình VBA ứng dụng trong Autocad từ quyển sách của Joe Sutphin, quyển A ProgGrammer's Reference. Tôi đang tập viết lấy thuộc tính Text hoặc MText trong một Layer nhưng tài liệu trong sách không đề cập. Tôi đã tìm cách lấy nhưng đều không biết thực hiện. Rất mong Bạn nào biết về VBA chỉ giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Chúc diễn đàn ngày càng phát triển và là nơi học tập trao đổi cho tất cả mọi người!

----------------

bạn hãy liên hệ với bác vndesperados http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=4222

 

 

Bác ấy là cao thủ VBA trên CADVIET đó

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
----------------

bạn hãy liên hệ với bác vndesperados <a href="http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=4222" target="_blank">http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=4222</a>

 

 

Bác ấy là cao thủ VBA trên CADVIET đó

 

Mình đã đọc những gì mà letracdiak40 viết rùi. Nhưng nói thật không hiểu là bác này muốn cái gì luôn.

Còn cao thủ thì không dám đâu. Lâu rùi không sờ đến nó nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi đang tự học chương trình VBA ứng dụng trong Autocad từ quyển sách của Joe Sutphin, quyển A ProgGrammer's Reference. Tôi đang tập viết lấy thuộc tính Text hoặc MText trong một Layer nhưng tài liệu trong sách không đề cập. Tôi đã tìm cách lấy nhưng đều không biết thực hiện. Rất mong Bạn nào biết về VBA chỉ giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Chúc diễn đàn ngày càng phát triển và là nơi học tập trao đổi cho tất cả mọi người!

Bạn có thể nói rõ hơn được không?

 

Đoạn tôi tô đậm phần trích dẫn của bạn không có ý nghĩa gì cả.

Trong một layer không hề có thuộc tính text hay Mtext.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn có thể nói rõ hơn được không?

 

Đoạn tôi tô đậm phần trích dẫn của bạn không có ý nghĩa gì cả.

Trong một layer không hề có thuộc tính text hay Mtext.

 

Jin nghĩ đồng chí này muốn chọn các đối tượng Text và MText có trong một lớp Layer nào đó, sau đó lấy thuộc tính của các đối tượng này!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử nghiên cứu code này xem sao:

 

Sub DoituongtrongLop()
Dim Doituong As AcadEntity
Dim Lop As AcadLayer
Dim asset As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Dim Tenlop As String

'Bo qua loi neu asset khong ton tai
On Error Resume Next
ActiveDocument.SelectionSets.Item("asset").Delete
'Tao asset
Set asset = ActiveDocument.SelectionSets.Add("asset")
'Chon toan bo doi tuong trong ban ve vao asset
asset.Select acSelectionSetAll

Tenlop = "CUA" 'Tim doi tuong trong lop CUA
i = 0
'Duyet qua tung doi tuong trong toan bo ban ve
For Each Doituong In asset
	If Doituong.Layer = Tenlop Then
		Doituong.Highlight True	 'Chon doi tuong
		i = i + 1
			MsgBox Doituong.ObjectName  'Hien ten doi tuong
		Doituong.Highlight False		'Khong chon doi tuong
	End If
Next

MsgBox "Lop " & Tenlop & " co " & i & " doi tuong."

Set asset = Nothing
Set Lop = Nothing
Set Doituong = Nothing

End Sub

 

Thủ tục này liệt kê toàn bộ đối tượng trong 1 lớp bất kỳ trong bản vẽ (thay ở biến Tenlop). Nếu chỉ muốn chọn đối tượng Text hay Mtext thì dùng thêm thuộc tính ObjectName. Sau đó bạn tự phát triển nhé!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×