Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Nguyen Hoanh

Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount

Các bài được khuyến nghị

Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.

 

Command: tcount

Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng

Select objects: Specify opposite corner: 5 found

Select objects:

Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:

Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ...

Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>:

 

Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này.

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <

Find&replace>:

Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định.

Enter search string <kts>:

Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa

5 objects modified.

  • Vote tăng 41
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có phải cái này dùng để đánh trục và bậc cầu thang ko Hoành? Anh cũng đang dùng 1 cái lisp nhưng sử dụng nhanh hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có phải cái này dùng để đánh trục và bậc cầu thang ko Hoành? Anh cũng đang dùng 1 cái lisp nhưng sử dụng nhanh hơn.

Đúng là cái này dùng để đánh trục và bậc thang hay những cái tương tự như thế. Cái này có 1 điểm thuận lợi hơn lisp ở chỗ nó là bộ Express Tool có sẵn trong AutoCAD, không cần phải copy lisp. Hơn nữa, nó có thêm chức năng find&replace khá hay, các lisp thông thường về đánh thứ tự không đề cập đến.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.

 

Command: tcount

Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng

Select objects: Specify opposite corner: 5 found

Select objects:

Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:

Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ...

Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>:

 

Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này.

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <

Find&replace>:

Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định.

Enter search string <kts>:

Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa

5 objects modified.

sao ko thể để liền (ví dụ:MH1,MH2...)được nhỉ.Cứ bị cách ra MH 1,MH 2...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sao ko thể để liền (ví dụ:MH1,MH2...)được nhỉ.Cứ bị cách ra MH 1,MH 2...

 

Vậy muốn đánh theo tứ tự A, B, C, D thì sao nhỉ, các bạn có biết chỉ giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có mẹo này bạn có thể làm được:

 

- Đầu tiên, bạn tạo 1 text có nội dung là cadviet.

 

- Bạn copy đối tượng này thành nhiều (bạn muốn bao nhiêu chữ thì copy bấy nhiêu đối tượng).

 

- Bạn dùng lệnh TCount và chọn các đối tượng này:

Command: TCOUNT

Select objects: Specify opposite corner: 5 found

Select objects:

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>:

Specify starting number and increment (Start,increment) <48,1>: 65,1

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <

Suffix>: S

5 objects modified.

 

Bây giờ trên màn hình sẽ là các chuỗi 'cadviet 65', 'cadviet 66', 'cadviet 67',...

 

- Bạn dùng lệnh FIND rồi thay toàn bộ các chuỗi 'cadviet ' (nhớ là có dấu cách ở cuối cùng) thành '%%'.

 

Trên màn hình bây giờ là thứ bạn cần.

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sao ko thể để liền (ví dụ:MH1,MH2...)được nhỉ.Cứ bị cách ra MH 1,MH 2...

Bạn dùng theo cách anh Hoành, dùng lệnh FIND để thay thế chuỗi "MH " bằng chuỗi

"MH" sẽ được như bạn muốn. Lệnh này dùng đánh tên cọc trong các bản vẽ thiết kế đường rất nhanh (Tất nhiên nếu bạn vẽ thủ công không dùng phần mềm thiết kế tự động.

  • Vote tăng 1
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn dùng theo cách anh Hoành, dùng lệnh FIND để thay thế chuỗi "MH " bằng chuỗi

"MH" sẽ được như bạn muốn. Lệnh này dùng đánh tên cọc trong các bản vẽ thiết kế đường rất nhanh (Tất nhiên nếu bạn vẽ thủ công không dùng phần mềm thiết kế tự động.

 

 

Nếu muốn tạo 1 dãy số có bước nhảy thập phân thì làm sao, ví dụ bước nhảy 0,3 và dãy số là 3.0 3,3 3,6 3,9 4,2 ....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

[ Banj af, sao minh thuc hienj sap xep theo thuws twj A, B, C, D.... theo ddungs h][ngs daanx sao khoong dd][cj , sau khi thay thees chi thanh %%65,.... maf thooi.

Cos ai giups minhf voiws

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
[ Banj af, sao minh thuc hienj sap xep theo thuws twj A, B, C, D.... theo ddungs h][ngs daanx sao khoong dd][cj , sau khi thay thees chi thanh %%65,.... maf thooi.

Cos ai giups minhf voiws

Cái gì vậy bạn? viết bằng tiếng việt có dấu mà

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.

 

Command: tcount

Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng

Select objects: Specify opposite corner: 5 found

Select objects:

Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:

Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ...

Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>:

 

Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này.

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <

Find&replace>:

Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định.

Enter search string <kts>:

Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa

5 objects modified.

hay

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

các bác làm ơn nói cụ thể jum với,em dốt lắm,sao đánh TCOUNT mà nó cứ ko hỉu là sao vậy

,em đang sử dụng cad2007 đó,làm ơn chỉ jùm,thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sao em đánh lệnh "tcount" mà trong Autocad 2004 nó không có vậy anh nhỉ.

Do bạn chưa cài Express tool cho cad.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Do bạn chưa cài Express tool cho cad.

vậy cài như thế nào ? nhờ bạn chỉ júp,mình mới học cad mừh

cảmm ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.

 

Command: tcount

Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng

Select objects: Specify opposite corner: 5 found

Select objects:

Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:

Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ...

Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>:

 

Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này.

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <

Find&replace>:

Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định.

Enter search string <kts>:

Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa

5 objects modified.

 

Sao Cad 2004 dùng lệnh này ko được?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vậy cài như thế nào ? nhờ bạn chỉ júp,mình mới học cad mừh

cảmm ơn

Khi ban cài cad, ngoài cài standar ra bạn chú ý ở phía dưới của của sổ cài có phần Express tool thì bạn cài bổ sung phần này sau khi cài xong phần standar ở trên.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tớ là thành viên mới toanh, chưa post bài lần nào, các bạn cho tớ hỏi một chút: Làm thế nào để đánh STT tự động dãy 1S, 2S, 3S... nhanh nhất nhỉ. Mình thường xuyên phải làm công việc đánh STT này nhưng mỗi lần làm lại copy rồi sửa thủ công từng text một thấy mất thời gian quá. Ai biết thì chỉ cho tớ với nhé. Cảm ơn nhiều.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tớ là thành viên mới toanh, chưa post bài lần nào, các bạn cho tớ hỏi một chút: Làm thế nào để đánh STT tự động dãy 1S, 2S, 3S... nhanh nhất nhỉ. Mình thường xuyên phải làm công việc đánh STT này nhưng mỗi lần làm lại copy rồi sửa thủ công từng text một thấy mất thời gian quá. Ai biết thì chỉ cho tớ với nhé. Cảm ơn nhiều.

 

Mình có 1 cách thế này nhé

bạn cứ việc đánh ssố thứ ttụ bình thuờng

khi xong bạn dùng lệnh sss để điền chữ S vào cuối, chọn tất cả các text cùng 1 lúc, ok

chúc thành công!!!

http://www.cadviet.com/upfiles/MHPro4.lsp

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có 1 cách thế này nhé

bạn cứ việc đánh ssố thứ ttụ bình thuờng

khi xong bạn dùng lệnh sss để điền chữ S vào cuối, chọn tất cả các text cùng 1 lúc, ok

chúc thành công!!!

<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/MHPro4.lsp" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/MHPro4.lsp</a>

 

Cảm ơn bạn nhé, mình đã thử và sử dụng được cách này của bạn, diễn đàn này bổ ích thật đấy, thế mà hồi trước mình ko biết

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn bạn nhé, mình đã thử và sử dụng được cách này của bạn, diễn đàn này bổ ích thật đấy, thế mà hồi trước mình ko biết

 

 

nếu bạn muốn thêm đằng sau bất kì cái (text), bạn hãy sửa nội dung của code lisp đi 1 chút là ok,có gì gọi điện cho mình 0977691102

Diễn đàn cadviet hay thế này mà bây giờ bạn mới biết ah? hơi bị phí

có vấn đề gì hay thì đóng góp cho diễn đàn nhé

mà hình như bạn là nữ (theo nickname)hihi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nếu bạn muốn thêm đằng sau bất kì cái (text), bạn hãy sửa nội dung của code lisp đi 1 chút là ok,có gì gọi điện cho mình 0977691102

Diễn đàn cadviet hay thế này mà bây giờ bạn mới biết ah? hơi bị phí

có vấn đề gì hay thì đóng góp cho diễn đàn nhé

mà hình như bạn là nữ (theo nickname)hihi

Pac Này chưa gì đã tán gái rồi! Kheo nhầm hàng cũng nên!!kkakaka

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Pac Này chưa gì đã tán gái rồi! Kheo nhầm hàng cũng nên!!kkakaka

Đâu mà! hỏi tý thôi, chứ người ta không trả lời thì biết làm sao đưọc

Mà cứ nghĩ là "g" đi, coi như mình giúp 1 mĩ nhân đi. Thế có pải là thoải mái, suớng không

<_<

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×