Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
NguyenNgocSon

Lưu giá trị nhập bằng VBA Cad

Các bài được khuyến nghị

Sub nhap()
Dim h As Double
h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text:" & " < " & 2 & " > ")
If h = "" Then
h=2
End If
End Sub

- Đoạn mã trên nếu nhấn Enter thì giá trị của h=2

- Nếu nhập giá trị mới thì có h bằng h mới nhập

Nhưng Code lỗi. Có bác nào rảnh mong xem giúp

Cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sub nhap()
Dim h As Double
h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text:" & " < " & 2 & " > ")
If h = "" Then
h=2
End If
End Sub

- Đoạn mã trên nếu nhấn Enter thì giá trị của h=2

- Nếu nhập giá trị mới thì có h bằng h mới nhập

Nhưng Code lỗi. Có bác nào rảnh mong xem giúp

Cám ơn!

Bạn có thể dùng thế này


Sub nhap()
On Error Resume Next
Dim h As Double
h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text:" & " < " & "2" & " > ")
If Err <> 0 Then
h = 2
Err.Clear
End If
End Sub

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thêm cái nữa cho vui:

 

Sub nhap()
Dim h As Double
Dim errorFix
On Error GoTo errorFix
h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text <2>:")
MsgBox h
Exit Sub
errorFix:
h = 2
MsgBox h
End Sub

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu muốn lưu giá trị của lần nhập sau cùng thì phải sửa code lại như thế nào?

ví dụ: Lần cuối cùng nhập h=5. Lần dùng sau VBA sẽ lưu lại giá trị h=5 và hiển thị tại dòng nhắc lệnh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu muốn lưu giá trị của lần nhập sau cùng thì phải sửa code lại như thế nào?

ví dụ: Lần cuối cùng nhập h=5. Lần dùng sau VBA sẽ lưu lại giá trị h=5 và hiển thị tại dòng nhắc lệnh.

Dùng biến toàn cục : đưa khai báo

Dim h As Double

ra trước

Sub nhap()

...

h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text <" & h & " >:")

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thank.

Xin lỗi vì em đưa ra yêu cầu thiếu. Em muốn giá trị nhập cuối cùng hiển thị tại dòng nhắc lệnh và "Enter" là sẽ nhập lại giá trị đó, không đánh số vào dòng lệnh nữa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dùng biến toàn cục : đưa khai báo

Dim h As Double

ra trước

Sub nhap()

...

h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text <" & h & " >:")

 

Em đã sửa theo anh và chương trình chạy OK rồi, không hiểu sao hôm trước lại không được.

Cảm ơn anh.

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×