Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
konig

Hỏi cách thêm kí tự bất kỳ vào text

Các bài được khuyến nghị

Bác Duy ơi.

 

Xin lỗi làm phiền bác tí nữa, bác có thể viết lisp Thay text như bên dưới hay không.

 

Ví dụ text là {A x 1} , sau khi dùng lisp thì ra {B x 2} chẳng hạn.

Nếu text là {A x 1} , sau khi dùng lisp thì ra {B x 2}, thì chỉ cần dùng lệnh find -> Replace là được.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu text là {A x 1} , sau khi dùng lisp thì ra {B x 2}, thì chỉ cần dùng lệnh find -> Replace là được.

 

Bạn Tue ơi. Không phải là toàn bộ text {A x 1} thay là {B x 2} đâu. Trong 1 bản vẽ, có nơi thay là {A x 2}, có nơi thay là {B x 3} chẳng hạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn Tue ơi. Không phải là toàn bộ text {A x 1} thay là {B x 2} đâu. Trong 1 bản vẽ, có nơi thay là {A x 2}, có nơi thay là {B x 3} chẳng hạn.

 

Bạn có biết dùng lệnh FIND của cad không? Nó cho bạn chọn đối tượng để thay đổi mà. Nội dung này mình đã viết bài trên rồi mà bạn không để ý.

 

@Mọi người nên rèn luyện cho mình kỹ năng đọc (ít ra thì cũng không hỏi nội dung trùng lặp trong cùng 1 topic)

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn có biết dùng lệnh FIND của cad không? Nó cho bạn chọn đối tượng để thay đổi mà. Nội dung này mình đã viết bài trên rồi mà bạn không để ý.

 

@Mọi người nên rèn luyện cho mình kỹ năng đọc (ít ra thì cũng không hỏi nội dung trùng lặp trong cùng 1 topic)

Chính xác, bạn có thể chọn vùng đối tượng để thay đổi trong hộp thoại Find and Replace khi đánh lệnh find

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn có biết dùng lệnh FIND của cad không? Nó cho bạn chọn đối tượng để thay đổi mà. Nội dung này mình đã viết bài trên rồi mà bạn không để ý.

 

@Mọi người nên rèn luyện cho mình kỹ năng đọc (ít ra thì cũng không hỏi nội dung trùng lặp trong cùng 1 topic)

 

Lệnh Find mình biết dùng nhưng cái phần quét vùng đối tượng thì mình chưa biết. Mấy bác học Cad kỹ thiệt, hồi đó mình học sơ xài quá. Thank bạn Duy và Tue nhé. :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn load file này lên:

http://www.cadviet.com/upfiles/themtext.lsp

Lệnh: themtext

Hỏi: nhập nội dung cần thêm phía trước. Nếu không thêm phía trước thì enter

Hỏi: nhập nội dung cần thêm phía sau. Nếu không thêm phía sau thì enter

Hỏi: chọn đối tượng, bạn ưng chỉnh tẽt nào thì chọn text đó nhiều cũng được. ok.

Chú ý khi nhập nội dung text nhận cả khoảng trắng muốn kết thúc phải nhấn enter.

 

Tuyệt quá!. cảm ơn anh Duy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các anh giúp em lip thêm một kí tự vào giữa text được không ạ.

Yêu cầu cụ thể là: Nội dung text: 123456, hoặc 12987, kết quả là 123.456 hoặc 12.987.

Em dọc các bài trên đay thì thấy là thêm vào đầu hoặc cuối thôi.

Cảm ơn các anh!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các anh giúp em lip thêm một kí tự vào giữa text được không ạ.

Yêu cầu cụ thể là: Nội dung text: 123456, hoặc 12987, kết quả là 123.456 hoặc 12.987.

Em dọc các bài trên đay thì thấy là thêm vào đầu hoặc cuối thôi.

Cảm ơn các anh!

Chào bạn 'Phương Anh'

Bạn sử dụng đoạn Code này xem :

Tên lệnh : tgtext

 

(defun c:tgtext()

(setq gtext (getstring 5"\nChuoi muon them o giua :"))

(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu :"))

(prompt "\nChon chu muon chinh.")

(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)

 

(while (

(setq e (entget(ssname ss i)))

(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

 

(setq tachdau (substr chuoicu 1 vitri))

(setq tachcuoi (substr chuoicu vitri (strlen chuoicu)))

(setq chunoi (strcat tachdau gtext tachcuoi))

(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))

(entmod e)

(setq i (1+ i))

)

(princ)

)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các anh giúp em lip thêm một kí tự vào giữa text được không ạ.

Yêu cầu cụ thể là: Nội dung text: 123456, hoặc 12987, kết quả là 123.456 hoặc 12.987.

Em dọc các bài trên đay thì thấy là thêm vào đầu hoặc cuối thôi.

Cảm ơn các anh!

Có 1 hàm trong VL: (vl-string-subst new-str pattern string [start-pos])

Hàm này tìm 1 đoạn chuỗi (pattern) thay thế 1 đoạn chuỗi mới (new-str), bắt đầu tìm từ vị trí [start-pos].

vdụ: tìm "3" thay thế bằng "3." trong đoạn chuỗi 123456 bắt đầu từ 0

(vl-string-subst "3." "3" string 0)

tìm "2" thay thế bằng "2." trong đoạn chuỗi 12987 bắt đầu từ 0

(vl-string-subst "2." "2" string 0)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào bạn 'Phương Anh'

Bạn sử dụng đoạn Code này xem :

Tên lệnh : tgtext

Cảm ơn anh Tue_NV.

Nhờ anh xem lại, khi load thì có lỗi

Command: ap

APPLOAD Addtext.lsp successfully loaded.

 

 

Command: ; error: bad character read (octal): 0

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn anh Tue_NV.

Nhờ anh xem lại, khi load thì có lỗi

Command: ap

APPLOAD Addtext.lsp successfully loaded.

Command: ; error: bad character read (octal): 0

Mình gửi luôn file đây. Bạn chạy thử :

http://www.cadviet.com/upfiles/tgtext.lsp

:lol2:

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình gửi luôn file đây. Bạn chạy thử :

http://www.cadviet.com/upfiles/tgtext.lsp

:lol2:

Xin phép Tue_NV, thiep chỉnh sửa lisp tgtext.lsp một chút, với đoạn mã (vl-string-subst new-str pattern string [start-pos])

(defun c:tgtext()
(setq gtext (getstring t "\nMau chuoi muon them vao trong chuoi:"))
(setq vitri (getint "\n Ban muon them mau chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu: "))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
 (setq	ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))
n (sslength ss)
i 0
 )
(while (< i n)
 (setq e (entget(ssname ss i)))
 (setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))
 (setq e (subst (cons 1 (vl-string-subst gtext "" chuoicu vitri)) (assoc 1 e) e))
 (entmod e)
 (setq i (1+ i))
)
(princ)
)

:lol2:

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn anh Tue_NV.

Nhờ anh xem lại, khi load thì có lỗi

Command: ap

APPLOAD Addtext.lsp successfully loaded.

Command: ; error: bad character read (octal): 0

Em biết lý do xuất hiện lỗi này rồi. Đó là trong hộp Save As của Notepad, phần Encoding phải chọn ANSI (không chọn UNICODE).

 

Mình gửi luôn file đây. Bạn chạy thử :

http://www.cadviet.com/upfiles/tgtext.lsp

:lol2:

Cảm ơn anh Tue_NV, nhưng lisp của anh cho kết quả không như mong muốn anh ạ.

Chuỗi của em là 123456, chọn Chuoi muon them o giua là dấu chấm . và Ban muon them mau chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu: 3 thì kết quả là 123.3456

Lisp của anh Thiep là dat yêu cầu.

Cam ơn anh Thiep!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em biết lý do xuất hiện lỗi này rồi. Đó là trong hộp Save As của Notepad, phần Encoding phải chọn ANSI (không chọn UNICODE).

Cảm ơn anh Tue_NV, nhưng lisp của anh cho kết quả không như mong muốn anh ạ.

Chuỗi của em là 123456, chọn Chuoi muon them o giua là dấu chấm . và Ban muon them mau chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu: 3 thì kết quả là 123.3456

Lisp của anh Thiep là dat yêu cầu.

Cam ơn anh Thiep!

Ôi. Cái biến tachcuoi phải đi từ vitri+1 -> đến hết chuỗi

Xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Đã sửa lại

Bạn PHUONGANH check thử

(defun c:tgtext()
(setq gtext (getstring 5"\nChuoi muon them o giua :"))
(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu :"))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)

(while ((setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 vitri))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (1+ vitri) (strlen chuoicu)))
(setq chunoi (strcat tachdau gtext tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
(princ)
)

:lol2:

 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp TGTEXT rất hay, dùng cho mọi trường hợp muốn thêm text vào text đã có!

Cảm ơn các anh rất nhiều.

(Em nhầm, xin bỏ một câu. Xin lỗi anh Tue_NV và anh Thiep)

Chỉnh sửa theo Phương Anh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lisp TGTEXT rất hay, dùng cho mọi trường hợp muốn thêm text vào text đã có! Có điều là nó không nhận dấu cách :lol2:

Cảm ơn các anh rất nhiều.

Chào Phuong Anh

Cả Lisp của Tue_NV và của bạn Thiep đều cho phép nhập chuỗi cần thêm vào có dấu cách được cả. Sao bạn lại nói không được?

Bạn đã kiểm tra kỹ lại chưa?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào Phuong Anh

Cả Lisp của Tue_NV và của bạn Thiep đều cho phép nhập chuỗi cần thêm vào có dấu cách được cả. Sao bạn lại nói không được?

Bạn đã kiểm tra kỹ lại chưa?

Vâng, đúng rồi, em đã kiểm tra lại.

Xin lỗi hai anh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhờ bác Tue_NV nâng cấp cái lisp tgtext này lên tí nha, lisp này mình mới thêm được ký tự cách vị trí đầu chứ chưa thêm được cách vị trí cuối. bạn thêm vào giúp nha. Thank!

Tue_NV nâng cấp Lisp thêm text giữa theo ý của bạn

(defun c:tgtext()
(command "undo" "be")
(command "cmdecho" 0)
(setq gtext (getstring 5"\nChuoi muon them o giua :"))
(initget "D C")
(setq ans (getkword "\n Them Text cach ki tu Dau hay Them Text cach ki tu Cuoi :"))
(if (= ans "D")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu :"))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)


(while ((setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 vitri))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (1+ vitri) (strlen chuoicu)))
(setq chunoi (strcat tachdau gtext tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)

(if (= ans "C")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri cuoi bao nhieu ki tu :"))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)
(while ((setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 (- (strlen chuoicu) vitri)))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (+ (- (strlen chuoicu) vitri) 1) vitri))
(setq chunoi (strcat tachdau gtext tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)
(command "undo" "end")
(princ)
)

Còn đây là Lisp bỏ bớt Text mà Tue_NV viết cho bạn HoangSon, được thêm vào chức năng bỏ bớt số kí tự cách vị trí cuối

(defun c:bgtext()
(command "undo" "be")
(command "cmdecho" 0)
(prompt "\nChon chu muon bo bot : ")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)

(initget "D C")
(setq ans (getkword "\n Bot Text cach ki tu Dau hay Bot Text cach ki tu Cuoi :"))
(if (= ans "D")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon bot chuoi cach vi tri dau bao nhieu ki tu :"))
(setq skt (getint "\n So ki tu can bo bot :"))


(while ((setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 (- vitri 1)))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (+ vitri skt) (+ (- (strlen chuoicu) vitri skt) 1)))
(setq chunoi (strcat tachdau tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)

(if (= ans "C")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon bot chuoi cach vi tri cuoi bao nhieu ki tu :"))
(setq skt (getint "\n So ki tu can bo bot :"))


(while ((setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 (- (strlen chuoicu) vitri skt)))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (+ (- (strlen chuoicu) vitri) 1) vitri))
(setq chunoi (strcat tachdau tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)

(princ)
)

Các bạn sử dụng thử và cho mình biết ý kiến nhé.

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đây là lisp của bạn!

http://www.cadviet.com/upfiles/bottext.lsp

-Nhập lệnh: BOTTEXT

+Nhập số ký tự muốn bỏ bớt phía trước. Không thì enter.

+Nhập số ký tự muốn bỏ bớt phía Sau. Không thì enter.

-Lưu ý khoảng trắng cũng tính là 1 ký tự.

-Nếu tổng số ký tự muốn bỏ bớt phía trước và phía sau nhiều hơn hoặc bằng số ký tự trong text thì text đó không thực hiện.

Không biết nhà bác Duy hết bão chưa?

Em muốn hỏi bác và mọi người, liệu có thể cải tiến lisp trên thành lisp xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không biết nhà bác Duy hết bão chưa?

Em muốn hỏi bác và mọi người, liệu có thể cải tiến lisp trên thành lisp xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text không?

Ngay bài viết phía trên của Tue_NV đã có chức năng này. Bài viết số 42

Lisp trên không những có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text mà còn có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ phải sang trái của dòng text

Lisp bgtext

Svba thử nhé

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ngay bài viết phía trên của Tue_NV đã có chức năng này. Bài viết số 42

Lisp trên không những có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text mà còn có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ phải sang trái của dòng text

Lisp bgtext

Svba thử nhé

 

Nhờ anh Tuệ xem giúp cho:

- Lisp themtext và bottext hoạt động tốt, chỉ có chuỗi kí tự nhập vào không có dấu cách ở đầu và sau chuỗi (dấu cách ở giữa vẫn có), ví dụ muốn nhập " cadviet " thì chỉ nhập được chuỗi "cadviet" chứ dấu cách trước và sau chuỗi ko có

- 2 lisp còn lại của bác là tgtext và bgtext thì báo lỗi "; error: too many arguments"

- Lisp tgtext của bác thiep thì dùng tốt, nhưng vẫn không thêm được dấu cách trước và sau chuỗi.

Nhờ các bác xem giúp :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhờ anh Tuệ xem giúp cho:

- Lisp themtext và bottext hoạt động tốt, chỉ có chuỗi kí tự nhập vào không có dấu cách ở đầu và sau chuỗi (dấu cách ở giữa vẫn có), ví dụ muốn nhập " cadviet " thì chỉ nhập được chuỗi "cadviet" chứ dấu cách trước và sau chuỗi ko có

- 2 lisp còn lại của bác là tgtext và bgtext thì báo lỗi "; error: too many arguments"

- Lisp tgtext của bác thiep thì dùng tốt, nhưng vẫn không thêm được dấu cách trước và sau chuỗi.

Nhờ các bác xem giúp :cheers:

Không hiểu sao bạn sử dụng Lisp tgtext và bgtext bị lỗi.

Lisp gốc đây. Nhờ bạn Hai và svba test lại nhé :

http://www.cadviet.com/upfiles/2/tgtext.lsp

http://www.cadviet.com/upfiles/2/bgtext.lsp

 

@Hai : Lisp themtextbottext là của anh Duy78_2006 chứ không phải của Tue_NV

Và theo Tue_NV đuợc biết là các Lisp trên đã thêm dấu cách trong chuỗi

Nếu viết như thế này :

(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

 

Còn như cách viết của anh Duy-782006

(setq ttdangt (getstring 5"\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

 

Cách viết của bạn Thiep cũng vậy : (setq gtext (getstring t "\nMau chuoi muon them vao trong chuoi:")) : khi nhập cũng đã nhận dấu cách trong chuỗi

Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu viết như thế này :

(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

 

Còn như cách viết của anh Duy-782006

(setq ttdangt (getstring 5"\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

 

Cách viết của bạn Thiep cũng vậy : (setq gtext (getstring t "\nMau chuoi muon them vao trong chuoi:")) : khi nhập cũng đã nhận dấu cách trong chuỗi

bạn Tue_NV bị nhầm 1 tí.

(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ không nhận dấu cách trong chuỗi

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không hiểu sao bạn sử dụng Lisp tgtext và bgtext bị lỗi.

Lisp gốc đây. Nhờ bạn Hai và svba test lại nhé :

http://www.cadviet.com/upfiles/2/tgtext.lsp

http://www.cadviet.com/upfiles/2/bgtext.lsp

 

@Hai : Lisp themtextbottext là của anh Duy78_2006 chứ không phải của Tue_NV

Và theo Tue_NV đuợc biết là các Lisp trên đã thêm dấu cách trong chuỗi

Nếu viết như thế này :

(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

 

Còn như cách viết của anh Duy-782006

(setq ttdangt (getstring 5"\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

 

Cách viết của bạn Thiep cũng vậy : (setq gtext (getstring t "\nMau chuoi muon them vao trong chuoi:")) : khi nhập cũng đã nhận dấu cách trong chuỗi

Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành

Em đã dùng được 2 lisp trên của bác Tuệ, lisp chạy rất tốt ạ, có điều vẫn như em nói ở trên chuỗi text đều không có dấu cách ở đầu và cuối chuỗi chứ không phải là dấu cách ở giữa chuỗi. Ví dụ: nhập chuỗi "Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam" thì ok, nhưng nếu nhập " Cộng Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam " thì nó sẽ bỏ 3 dấu cách ở đầu và cuối chuỗi này, như thế này nhiều lúc chuỗi text thêm vào sẽ dính tịt vào chuỗi text cũ thì cũng ko hay lắm. Nhờ bác xem lại giúp nhé, em cảm ơn các bác nhiều :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×