Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Nguyen Hoanh

Biến hệ thống trong AutoCAD

Các bài được khuyến nghị

Biến hệ thống trong AutoCAD dùng để lưu các thông số điều khiển cho các lệnh. Nhiều khi chúng ta dùng lệnh không được như ý cũng là do biến hệ thống đã bị thay đổi (chủ ý hay vô ý).

 

Xin đề cập một số biến hệ thống thông dụng.

- PICKFIRST: Nếu biến này là 0, khi bạn chọn đối tượng rồi mới gõ lệnh, lệnh sẽ bắt chọn lại đối tượng. Đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKADD: Nếu biến này là 0, bạn chỉ chọn được từng đối tượng 1, khi bạn chọn đối tượng mới đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKAUTO: Nếu biến này là 0, bạn không thể crossing hay window để chọn đối tượng một cách tự động (Bạn phải gõ C hay W khi dấu nhắc chọn).

- PICKDRAG:Nếu biến này là 1, khi bạn chọn crossing hay window bạn phải drag chuột (giống corel, word,...) thay vì pick 2 lần.

 

 

- QTEXT: nếu biến này là on, text của bạn sẽ trở thành 1 hình chữ nhật. Và hiển thị rất nhanh. Đặt on cho biến này khi bản vẽ có quá nhiều text, mà bạn không có nhu cầu phải xem chúng.

 

- MIRRTEXT: nếu biến này là 1, text sẽ bị ngược khi sử dụng lệnh mirror. Bằng 0 thì text vẫn như bình thường trong lệnh mirrtext. Lệnh này còn có tác dụng với Attribute trong block.

 

- CURSORSIZE: Kích thước con trỏ, 100 là đầy màn hình, 5 là mặc định ban đầu lúc cài ACAD.

 

- FILEDIA: nếu biến này bằng 0, tất cả các hộp thoại hỏi về file đều không xuất hiện. Ví dụ khi bạn dùng lệnh Open, thay vì hộp thoại quen thuộc, ACAD sẽ hỏi tên file của bạn tại dòng COMMAND.

  • Vote tăng 12

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Biến hệ thống trong AutoCAD dùng để lưu các thông số điều khiển cho các lệnh. Nhiều khi chúng ta dùng lệnh không được như ý cũng là do biến hệ thống đã bị thay đổi (chủ ý hay vô ý).

 

Xin đề cập một số biến hệ thống thông dụng.

- PICKFIRST: Nếu biến này là 0, khi bạn chọn đối tượng rồi mới gõ lệnh, lệnh sẽ bắt chọn lại đối tượng. Đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKADD: Nếu biến này là 0, bạn chỉ chọn được từng đối tượng 1, khi bạn chọn đối tượng mới đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKAUTO: Nếu biến này là 0, bạn không thể crossing hay window để chọn đối tượng một cách tự động (Bạn phải gõ C hay W khi dấu nhắc chọn).

- PICKDRAG:Nếu biến này là 1, khi bạn chọn crossing hay window bạn phải drag chuột (giống corel, word,...) thay vì pick 2 lần.

- QTEXT: nếu biến này là on, text của bạn sẽ trở thành 1 hình chữ nhật. Và hiển thị rất nhanh. Đặt on cho biến này khi bản vẽ có quá nhiều text, mà bạn không có nhu cầu phải xem chúng.

 

- MIRRTEXT: nếu biến này là 1, text sẽ bị ngược khi sử dụng lệnh mirror. Bằng 0 thì text vẫn như bình thường trong lệnh mirrtext. Lệnh này còn có tác dụng với Attribute trong block.

 

- CURSORSIZE: Kích thước con trỏ, 100 là đầy màn hình, 5 là mặc định ban đầu lúc cài ACAD.

 

- FILEDIA: nếu biến này bằng 0, tất cả các hộp thoại hỏi về file đều không xuất hiện. Ví dụ khi bạn dùng lệnh Open, thay vì hộp thoại quen thuộc, ACAD sẽ hỏi tên file của bạn tại dòng COMMAND.

 

Em cũng thích cấu hình AutoCAD thông qua các biến hệ thống, vì làm như vậy mình có thể "đóng gói" nhiều tuỳ chọn của mình vào 1 file Lisp. Chỉ tiếc 1 điều không phải cài đặt nào AutoCAD cũng có biến hệ thống tương ứng. Chẳng hạn CURSORSIZE thì có nhưng mầu của cái Cursor này thì lại không... mà em nhìn vào màn hình của 10 bác CADman thì có đến 4 bác mầu Cursor không phải là 7

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn có biết biến nào để khi copy hay move Mtext, nó chỉ hiện ô chữ nhật không. Bản vẽ nào mà có nhiều Mtext thì chỉnh hơi bị mệt.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn có biết biến nào để khi copy hay move Mtext, nó chỉ hiện ô chữ nhật không. Bản vẽ nào mà có nhiều Mtext thì chỉnh hơi bị mệt.

biến QTEXT đã nói ở trên đó, bạn nhập giá trị ON.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tìm hiểu thêm về các biến hệ thống:

Vào menu Express/Tool/System Variable Editor, xuất hiện hộp thoại System Variable. Trong đó thống kê các biến hệ thống và hướng dẫn tùy chỉnh các biến.

SystemVariable.jpg

  • Vote tăng 7

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ai có thể giải thích cho em về biến DIMALT, cùng các biến DIMALTD, DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTTZ, DIMALTZ, DIMAPOST. Khi em chọn ON thì khi Dim kích thước sẽ được giá trị là 2435 [61853.39]. Em không hiểu?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhân tiện cho em hỏi: có biến nào điều chỉnh tốc độ của con trỏ chuột không, CAD vừa mới cài không biết sao lại di chuyển chuột chậm quá. :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhân tiện cho em hỏi: có biến nào điều chỉnh tốc độ của con trỏ chuột không, CAD vừa mới cài không biết sao lại di chuyển chuột chậm quá. :s_big:

Biến zoomfactor là biến điều chỉnh tốc độ zoom của con trỏ chuột Biến zoomfactor từ 1-100.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Biến zoomfactor là biến điều chỉnh tốc độ zoom của con trỏ chuột Biến zoomfactor từ 1-100.

Không phải về vấn đề zoom đâu bác ah, bác hiểu lầm ý em rồi. Ý em là khi di chuyển con trỏ chuột sang trái, sang phải, hay theo đường chéo thì nó đi rất chậm, không giống bình thường. Phức tạp thế đấy bác ah :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ai có thể giải thích cho em về biến DIMALT, cùng các biến DIMALTD, DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTTZ, DIMALTZ, DIMAPOST. Khi em chọn ON thì khi Dim kích thước sẽ được giá trị là 2435 [61853.39]. Em không hiểu?

1. DIMALT : Điều khiển việc định kích thước trong hệ đơn vị chuyển đổi tương đương. Nếu DIMALT = ON thì việc định kích thước đơn vị chuyển đổi tương đương sẽ dễ dàng hơn. Biến này lưu trong bản vẽ với giá trị ban đầu là OFF

2. DIMALTD : Kiểm soát số chữ số thập phân của kích thước trong các đơn vị chuyển đổi tương đương nếu DIMALTD = ON

3. DIMALTF : Kiểm soát hệ số tỉ lệ của kích thước trong các đơn vị chuyển đổi tương đương. Nếu biến này được cho phép thì tất cả các giá trị kích thước được nhân với hệ số này để tạo giá trị trong hệ chuyển đổi tương đương. Giá trị ban đầu của biến này là 25.4

(Điều này giải thích con số của SVBA như sau :

2435 [61853.39] =>

1. DIMALT =ON ;

2. DIMALTD đang nhận giá trị bằng 2 (2 số lẻ thập phân) 61853.39

3. DIMALTF ban đầu bằng 25.4 nên giá trị kích thước được nhân với hệ số này để tạo giá trị trong hệ chuyển đổi tương đương tức 2435 x 25.4 = 61853.39 (lấy 2 số lẻ thập phân do DIMALTD = 2)

 

4.DIMALTU : tạo định dạng đơn vị cho các đơn vị chuyển đổi tương đương của tất cả các kích thước trừ kích thước góc

> Giá trị ban đầu của biến này là 2. Tức đơn vị của nó là Decimal. Các giá trị khác bạn tự tìm hiểu nhé.

5. DIMAPOST : Tạo tiền tố hậu tố kích thuớc chuyển đổi tương đương

Ví dụ : Command: dimapost

Enter new value for DIMAPOST, or . for none <"b[]t">: b[]t

b[]t : b : là tiền tố ; t là hậu tố

Tất cả cái này bạn có thể xem trong hộp thoại Modify Dimension Style -> Tab alternate Units

:s_big:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bác cho em hỏi. Có biến hệ thống kiểm soát việc bật/tắt chế độ Polar không?

Em đã kiểm tra với biến Polarmode nhưng không fải.

 

Edit: À em tìm thấy rồi. Biến autosnap <8> = Polar ON ; <0> = polar OFF

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Biến hệ thống trong AutoCAD dùng để lưu các thông số điều khiển cho các lệnh. Nhiều khi chúng ta dùng lệnh không được như ý cũng là do biến hệ thống đã bị thay đổi (chủ ý hay vô ý).

 

Xin đề cập một số biến hệ thống thông dụng.

- PICKFIRST: Nếu biến này là 0, khi bạn chọn đối tượng rồi mới gõ lệnh, lệnh sẽ bắt chọn lại đối tượng. Đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKADD: Nếu biến này là 0, bạn chỉ chọn được từng đối tượng 1, khi bạn chọn đối tượng mới đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKAUTO: Nếu biến này là 0, bạn không thể crossing hay window để chọn đối tượng một cách tự động (Bạn phải gõ C hay W khi dấu nhắc chọn).

- PICKDRAG:Nếu biến này là 1, khi bạn chọn crossing hay window bạn phải drag chuột (giống corel, word,...) thay vì pick 2 lần.

- QTEXT: nếu biến này là on, text của bạn sẽ trở thành 1 hình chữ nhật. Và hiển thị rất nhanh. Đặt on cho biến này khi bản vẽ có quá nhiều text, mà bạn không có nhu cầu phải xem chúng.

 

- MIRRTEXT: nếu biến này là 1, text sẽ bị ngược khi sử dụng lệnh mirror. Bằng 0 thì text vẫn như bình thường trong lệnh mirrtext. Lệnh này còn có tác dụng với Attribute trong block.

 

- CURSORSIZE: Kích thước con trỏ, 100 là đầy màn hình, 5 là mặc định ban đầu lúc cài ACAD.

 

- FILEDIA: nếu biến này bằng 0, tất cả các hộp thoại hỏi về file đều không xuất hiện. Ví dụ khi bạn dùng lệnh Open, thay vì hộp thoại quen thuộc, ACAD sẽ hỏi tên file của bạn tại dòng COMMAND.

 

 

Bác cho em hỏi khi em dùng lệnh Qtext sau đó bật ON rồi mà text trong bản vẽ vẫn không hiển thị thành Hình chữ nhật?

Dung cả biến hệ thống Qtextmode về 1 rồi cũng không được? Mong giải thích dùm?

Thank!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác cho em hỏi khi em dùng lệnh Qtext sau đó bật ON rồi mà text trong bản vẽ vẫn không hiển thị thành Hình chữ nhật?

Dung cả biến hệ thống Qtextmode về 1 rồi cũng không được? Mong giải thích dùm?

Thank!

Gõ lệnh RE (REGEN) xem sao

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sony anh Hoành nhé. Do thực hiện xong lệnh quên mất không regen bản vẽ lên lệnh chưa có hiệu lực. Mà lần sau bác Post bài cần chú ý nói luôn cái đoạn sau nhé. Ví như lệnh Qtext sau đó fải regen lại bản vẽ mới có tác dụng nhé!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

tại sao "FILLMODE" = 1 mà khi chuyển sang layout các solid lai không được fill (bên model thì ok). ai biết chỉ giúp với

Thank!

 

------------------------------------------

04/11/2009:sao không ai ghé thăm topic này nhỉ?

08/11/2009: không lẽ mình post nhằm topic nên không ai trả lời?????? :tongue2:

12/11/2009: không biết nên post câu hỏi này ở đâu nhỉ??? :D

28/11/2009: gần 1 tháng rồi mà không thấy ai ghé thăm nhà???

Chỉnh sửa theo master_worse

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Biến hệ thống trong AutoCAD dùng để lưu các thông số điều khiển cho các lệnh. Nhiều khi chúng ta dùng lệnh không được như ý cũng là do biến hệ thống đã bị thay đổi (chủ ý hay vô ý).

 

Xin đề cập một số biến hệ thống thông dụng.

- PICKFIRST: Nếu biến này là 0, khi bạn chọn đối tượng rồi mới gõ lệnh, lệnh sẽ bắt chọn lại đối tượng. Đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKADD: Nếu biến này là 0, bạn chỉ chọn được từng đối tượng 1, khi bạn chọn đối tượng mới đối tượng cũ sẽ bị deselect.

- PICKAUTO: Nếu biến này là 0, bạn không thể crossing hay window để chọn đối tượng một cách tự động (Bạn phải gõ C hay W khi dấu nhắc chọn).

- PICKDRAG:Nếu biến này là 1, khi bạn chọn crossing hay window bạn phải drag chuột (giống corel, word,...) thay vì pick 2 lần.

- QTEXT: nếu biến này là on, text của bạn sẽ trở thành 1 hình chữ nhật. Và hiển thị rất nhanh. Đặt on cho biến này khi bản vẽ có quá nhiều text, mà bạn không có nhu cầu phải xem chúng.

 

- MIRRTEXT: nếu biến này là 1, text sẽ bị ngược khi sử dụng lệnh mirror. Bằng 0 thì text vẫn như bình thường trong lệnh mirrtext. Lệnh này còn có tác dụng với Attribute trong block.

 

- CURSORSIZE: Kích thước con trỏ, 100 là đầy màn hình, 5 là mặc định ban đầu lúc cài ACAD.

 

- FILEDIA: nếu biến này bằng 0, tất cả các hộp thoại hỏi về file đều không xuất hiện. Ví dụ khi bạn dùng lệnh Open, thay vì hộp thoại quen thuộc, ACAD sẽ hỏi tên file của bạn tại dòng COMMAND.

Các bác cho em hỏi em không nhớ rõ có cái biến nào đó làm cho chuột không dich chuyển ra khỏi màn hình đen của cad để chọn các tab ở menu phía trên được. Máy em đang thỉnh thoảng bị tình trạng đó. Mong các bác chỉ giúp. Chân thành cảm ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho em hỏi chuột giữa của em lăn bị ngược so với bình thường, lăn lên lai thu nhỏ, lăn xuống lại phóng to, k biết tuỳ chỉnh thế nào, chỉ bị ở trong cad thôi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho em hỏi chuột giữa của em lăn bị ngược so với bình thường, lăn lên lai thu nhỏ, lăn xuống lại phóng to, k biết tuỳ chỉnh thế nào, chỉ bị ở trong cad thôi.

Bạn set lại biến hệ thống ZOOMWHEEL

 

Command: ZOOMWHEEL

 

Enter new value for ZOOMWHEEL <1>: 0 -> gõ 0

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Biến UNIT / biến đơn vị trong autocad là gì vậy

 

Biến UNIT / biến đơn vị trong autocad là gì vậy

Biến : AUNITS bác ah. mún tìm hiểu rõ hơn bác xem tại Help (F1) Autocad nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao đánh DIMTFILL--0 nó không chỉnh trực tiếp trong Dim hiện hành của mình mà nó chỉnh trong STYLE OVERRIDES vậy bác?E muốn nó chỉnh trực tiếp trong Dim mình cần luôn.Thanks.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao đánh DIMTFILL--0 nó không chỉnh trực tiếp trong Dim hiện hành của mình mà nó chỉnh trong STYLE OVERRIDES vậy bác?E muốn nó chỉnh trực tiếp trong Dim mình cần luôn.Thanks.

Muốn chỉnh Dim thì : Có lệnh MO, có tổ hợp phím Ctrol+ 1 :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×