Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
tuantrinh89

code phun điểm toạ độ từ file txt lên cad bằng vba

Các bài được khuyến nghị

kính thư các bác, chả là em đang phải làm 1 dự án liên quan đến vba do sếp giao cho, code phun điểm thì em tìm thấy trên này có rồi nhưng mà là lisp, em ko biết chút gi về lisp nên đọc nó mà cứ như ma trận vậy. :( 
Em lập topic này hi vọng bác nào rành về vấn đề này giúp đỡ em với nha, đang gấp quá các bác ạ.

em xin chân thành cảm ơn và chắc chắn sẽ hậu tạ :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

kính thư các bác, chả là em đang phải làm 1 dự án liên quan đến vba do sếp giao cho, code phun điểm thì em tìm thấy trên này có rồi nhưng mà là lisp, em ko biết chút gi về lisp nên đọc nó mà cứ như ma trận vậy. :( 

Em lập topic này hi vọng bác nào rành về vấn đề này giúp đỡ em với nha, đang gấp quá các bác ạ.

em xin chân thành cảm ơn và chắc chắn sẽ hậu tạ :D

Bạn đưa ra ví dụ cụ thể được không? File txt chứa tọa độ của bạn như thế nào? điểm fun tọa đọa được xác định như thế nào? Cứ gửi lên nếu giúp dc mình viết cho nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ok bác, tại em đang làm cái ứng dụng nho nhỏ liên quan đến phun điểm lên màn hình, nên file txt này sẽ đc nhập từ người sử dụng.

 

sau khi phun điểm lên thì tọa độ x,y ẩn khỏi màn hình và cao độ Z sẽ hiển thị ra màn hình.

các đường dữ liệu đc ngăn cách bởi dấu tab ví dụ ntn bác ạ  :)

 

 

 

1    2329601.111    354348.8217    4.05

2    2329680.452    354348.2847    4.8

3    2329695.731    354348.2665    4.59

4    2329760.395    354350.4096    3.83

5    2329734.627    354350.1736    4.06

6    2330033.924    354349.2966    4.02

7    2329853.42    354349.7547    2.51

8    2329954.23    354348.8552    2.96

9    2330024.335    354351.0173    4.36

10    2329141.601    353367.2477    0.87

11    2330083.283    354226.1244    4.41

12    2330096.782    354188.1586    4.56

13    2330084.739    354223.5669    4.41

14    2330072.18    354255.2336    4.24

15    2330082.446    354246.8349    4.28

16    2330086.674    354234.9562    4.31

17    2330090.746    354233.5468    4.34

18    2330116.096    354243.8815    4.56

19    2330118.593    354238.1892    4.6

20    2330101.13    354230.8936    4.38

21    2330091.073    354224.7862    4.53

22    2330091.201    354221.8695    4.55

23    2330099.308    354215.9192    4.74

24    2330071.157    354221.5968    4.64

25    2330095.871    354223.633    4.76

26    2330100.713    354225.8228    4.74

27    2330096.417    354228.2863    4.4

28    2330076.872    354207.8337    4.33

29    2330098.445    354236.9191    4.18

30    2330089.139    354245.2211    4.54

31    2330093.554    354234.947    4.43

32    2330093.809    354234.1311    4.3

33    2330077.296    354206.8475    4.36

34    2330077.296    354206.8359    4.36

 

 

bác xem giúp em nhé :) em xin cảm ơn bác :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ttp://www.cadviet.com/upfiles/3/37575_kira.txt

http://www.cadviet.com/upfiles/3/37575_code.txt

Gửi cho bạn đây,file thứ nhất là file chứa tọa độ của bạn, các tọa độ dc ngăn cách nhau bởi dấu Tab, còn file thứ 2 là Code, bạn copy cái code này bỏ vào trong Cad nhé.Trong file Code chú ý bạn thay đổi đường dẫn và chiều cao Text cho phù hợp nhé

CHúc bạn thành công!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ttp://www.cadviet.com/upfiles/3/37575_kira.txt

http://www.cadviet.com/upfiles/3/37575_code.txt

Gửi cho bạn đây,file thứ nhất là file chứa tọa độ của bạn, các tọa độ dc ngăn cách nhau bởi dấu Tab, còn file thứ 2 là Code, bạn copy cái code này bỏ vào trong Cad nhé.Trong file Code chú ý bạn thay đổi đường dẫn và chiều cao Text cho phù hợp nhé

CHúc bạn thành công!

Bạn ơi bạn có thể sửa để chạy ra

1. Layer: point

2. Layer: docao

3. Layer: madiem

4. Layer Tendiem

với số liệu thứ tự:

1.Tendiem          2. Tọa dộ X        3. Tọa dộ Y        4. Độ cao  H     5. Mã điểm

I-1_A=              2482493.792       417021.870         167.751            II-1

I-1_A=    2482493.792    417021.875    167.748    II-1

I-1_2    2482454.002    416964.167    175.394    ?

I-1_3    2482449.684    416963.618    173.798    ?

I-1_4    2482447.597    416959.881    175.082    ?

I-1_5    2482380.325    416886.284    167.977    S

I-1_6    2482360.346    416888.805    168.130    S

I-1_7    2482367.507    416866.060    169.516    S

I-1_8    2482350.962    416850.785    169.442    S

I-1_9    2482361.950    416900.002    168.238    S

I-1_10    2482329.563    416837.136    171.587    S

I-1_11    2482308.243    416833.317    172.423    S

I-1_12    2482281.032    416813.109    175.998    S

I-1_13    2482259.042    416793.782    177.275    S

I-1_14    2482364.085    416850.348    175.332    S

I-1_15    2482357.267    416837.060    179.528    ?

I-1_16    2482347.865    416836.759    179.901    ?

I-1_17    2482332.541    416827.879    179.295    ?

I-1_18    2482320.886    416828.133    178.895    ?

I-1_19    2482315.582    416813.186    184.203    ?

I-1_20    2482322.847    416803.707    187.463    ?

I-1_21    2482323.782    416793.447    192.435    ?

I-1_22    2482306.187    416796.097    190.401    ?

I-1_23    2482335.015    416800.502    193.750    ?

I-1_24    2482351.843    416803.297    194.186    ?

I-1_25    2482371.433    416795.917    197.077    ?

I-1_26    2482384.458    416812.019    195.443    ?

I-1_27    2482400.177    416819.830    195.164    ?

I-1_28    2482404.287    416834.363    188.618    ?

I-1_29    2482398.861    416844.348    184.399    ?

I-1_30    2482406.168    416856.572    177.454    ?

I-1_31    2482411.620    417101.784    153.440    ?

I-1_A===    2482423.152    417070.603    157.592    P1

I-1_A=    2482423.152    417070.597    157.581    P1

I-1_34    2482433.503    417041.568    163.377    ?

I-1_35    2482441.241    417029.111    166.095    ?

I-1_A===    2482315.339    416792.601    193.347    P2

I-1_A=    2482315.341    416792.603    193.340    P2

I-1_38    2482450.417    417009.854    168.385    ?

I-1_39    2482454.758    416994.087    172.229    ?

I-1_40    2482454.196    416986.317    175.307    ?

P1_A=    2482456.527    416983.655    18.500    I-1

P1_A=    2482456.521    416983.645    18.495    I-1

P1_42    2482412.393    417057.169    -1.947    S

P1_43    2482417.390    417085.584    -4.265    S

P1_44    2482433.094    417081.812    -5.737    S

P1_45    2482448.696    417052.638    -0.819    CK

P1_46    2482491.428    417052.492    -4.023    CK

P1_47    2482455.663    417104.838    -5.210    S

P1_48    2482441.501    417117.051    -2.688    S

P1_49    2482428.172    417122.466    -1.569    S

P1_50    2482413.616    417122.790    -4.004    S

P1_51    2482400.209    417122.227    -1.888    S

P1_52    2482385.022    417121.228    -2.122    ?

P1_53    2482386.163    417107.039    -4.448    S

P1_54    2482374.525    417107.694    -3.732    ?

P1_55    2482361.440    417103.159    -2.044    ?

P1_56    2482369.630    417091.383    -1.539    ?

P1_57    2482381.980    417083.256    -2.360    S

P1_58    2482380.485    417070.393    -1.908    S

P1_59    2482384.977    417053.757    -1.410    S

P1_60    2482386.369    417037.955    0.455    ?

P1_61    2482396.900    417030.856    -1.206    S

P1_62    2482372.523    417059.413    2.869    ?

P1_63    2482371.821    417073.258    2.171    ?

P1_64    2482371.036    417081.867    1.795    ?

P1_65    2482369.342    417114.793    -1.448    ?

P1_66    2482380.649    417122.988    -1.155    ?

P1_67    2482397.350    417127.268    0.098    ?

P1_68    2482407.546    417124.185    2.876    ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn ơi bạn có thể sửa để chạy ra

1. Layer: point

2. Layer: docao

3. Layer: madiem

4. Layer Tendiem

với số liệu thứ tự:

1.Tendiem          2. Tọa dộ X        3. Tọa dộ Y        4. Độ cao  H     5. Mã điểm

I-1_A=              2482493.792       417021.870         167.751            II-1

I-1_A=    2482493.792    417021.875    167.748    II-1

I-1_2    2482454.002    416964.167    175.394    ?

I-1_3    2482449.684    416963.618    173.798    ?

I-1_4    2482447.597    416959.881    175.082    ?

I-1_5    2482380.325    416886.284    167.977    S

I-1_6    2482360.346    416888.805    168.130    S

I-1_7    2482367.507    416866.060    169.516    S

I-1_8    2482350.962    416850.785    169.442    S

I-1_9    2482361.950    416900.002    168.238    S

I-1_10    2482329.563    416837.136    171.587    S

I-1_11    2482308.243    416833.317    172.423    S

I-1_12    2482281.032    416813.109    175.998    S

I-1_13    2482259.042    416793.782    177.275    S

I-1_14    2482364.085    416850.348    175.332    S

I-1_15    2482357.267    416837.060    179.528    ?

I-1_16    2482347.865    416836.759    179.901    ?

I-1_17    2482332.541    416827.879    179.295    ?

I-1_18    2482320.886    416828.133    178.895    ?

I-1_19    2482315.582    416813.186    184.203    ?

I-1_20    2482322.847    416803.707    187.463    ?

I-1_21    2482323.782    416793.447    192.435    ?

I-1_22    2482306.187    416796.097    190.401    ?

I-1_23    2482335.015    416800.502    193.750    ?

I-1_24    2482351.843    416803.297    194.186    ?

I-1_25    2482371.433    416795.917    197.077    ?

I-1_26    2482384.458    416812.019    195.443    ?

I-1_27    2482400.177    416819.830    195.164    ?

I-1_28    2482404.287    416834.363    188.618    ?

I-1_29    2482398.861    416844.348    184.399    ?

I-1_30    2482406.168    416856.572    177.454    ?

I-1_31    2482411.620    417101.784    153.440    ?

I-1_A===    2482423.152    417070.603    157.592    P1

I-1_A=    2482423.152    417070.597    157.581    P1

I-1_34    2482433.503    417041.568    163.377    ?

I-1_35    2482441.241    417029.111    166.095    ?

I-1_A===    2482315.339    416792.601    193.347    P2

I-1_A=    2482315.341    416792.603    193.340    P2

I-1_38    2482450.417    417009.854    168.385    ?

I-1_39    2482454.758    416994.087    172.229    ?

I-1_40    2482454.196    416986.317    175.307    ?

P1_A=    2482456.527    416983.655    18.500    I-1

P1_A=    2482456.521    416983.645    18.495    I-1

P1_42    2482412.393    417057.169    -1.947    S

P1_43    2482417.390    417085.584    -4.265    S

P1_44    2482433.094    417081.812    -5.737    S

P1_45    2482448.696    417052.638    -0.819    CK

P1_46    2482491.428    417052.492    -4.023    CK

P1_47    2482455.663    417104.838    -5.210    S

P1_48    2482441.501    417117.051    -2.688    S

P1_49    2482428.172    417122.466    -1.569    S

P1_50    2482413.616    417122.790    -4.004    S

P1_51    2482400.209    417122.227    -1.888    S

P1_52    2482385.022    417121.228    -2.122    ?

P1_53    2482386.163    417107.039    -4.448    S

P1_54    2482374.525    417107.694    -3.732    ?

P1_55    2482361.440    417103.159    -2.044    ?

P1_56    2482369.630    417091.383    -1.539    ?

P1_57    2482381.980    417083.256    -2.360    S

P1_58    2482380.485    417070.393    -1.908    S

P1_59    2482384.977    417053.757    -1.410    S

P1_60    2482386.369    417037.955    0.455    ?

P1_61    2482396.900    417030.856    -1.206    S

P1_62    2482372.523    417059.413    2.869    ?

P1_63    2482371.821    417073.258    2.171    ?

P1_64    2482371.036    417081.867    1.795    ?

P1_65    2482369.342    417114.793    -1.448    ?

P1_66    2482380.649    417122.988    -1.155    ?

P1_67    2482397.350    417127.268    0.098    ?

P1_68    2482407.546    417124.185    2.876    ?

Bạn gửi luôn cho mình cái file txt để mình làm trực tiếp đi nhé,chứ copy lên đó rùi không đúng ý bạn thì mệt lắm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn gửi luôn cho mình cái file txt để mình làm trực tiếp đi nhé,chứ copy lên đó rùi không đúng ý bạn thì mệt lắm

Cảm ơn bạn!

Đây bạn ơi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_a.rar

Cảm ơn bạn!

Đây bạn ơi!

Bạn có Yahoo hay Skype gì không? Nếu có thì Add mình nhé.Yahoo/Skype: dinhvantrang73

Trao đổi cho tiện hỉ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các Pro xin chỉ giáo cho em vấn đề sau: Trong Cad có lệnh ghi toạ độ của điểm nhưng chỉ ghi riêng được toạ độ x và toạ độ y . Em thấy trên một số bản vẽ thiết kế khuôn nó lại ghi được toạ độ điểm dạng x/y rất tiện lợi và khoa học. Em nghe nói no dc viết bằng Vba mà em ko biết gìve cái đó. Mong các Pro dạy em cách làm được như họ . Thank các Pro nhiu!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×