Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất trên 24/08/2021 trong Bài đăng

  1. 1 điểm
    Cái này mình vừa viết xong cho 1 đề án chung: - xuất các giá trị tổng Dim (AlignDim. LinearDim, ArclengDim), vừa tạo xong là xuất luôn, (continuous hay không continuous) - xuất các giá trị tổng Dim có sẵn trên bản vẽ. - xuất gia trị chiều dài, chu vi của các curve có sẵn trên bản vẽ (line, polyline, Spline, Circle) - xuất giá trị tổng diện tích của các đối tượng có diện tích - xuất giá trị tổng text, mtext số. - xuất 1 giá trị text, mtext bất kỳ. Sau khi xuất ra 1 cell của excel đang mở thì các đối tượng chọn, hay các dim vừa tạo sẽ đổi sang màu sáng để đánh dấu. Xong việc, sẽ có 1 lệnh RE2 làm tái tạo lại màu cũ của đối tượng, hay màu theo dimstyle, layer, bất kể bạn đã tắt mở máy bao nhiêu lần, lisp vẫn tái tạo lại màu cũ cho đối tượng.
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×