Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất trên 18/09/2021 trong Bài đăng

  1. -1 điểm
    Lisp hiện nay tọa độ khi xuất ra là trục Y nằm trên trục X nằm dưới có thể chỉnh lại để khi xuất ra trục X nằm trên trục Y nằm dưới theo lệnh của CAD là tuyệt, thanks all bạn nhiều
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×