Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

cong.hoang

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    2
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 (bình thường)

About cong.hoang

  • Cấp bậc
    Chưa sử dụng CAD

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

Khối khách truy cập gần đây đã bị vô hiệu và không được hiển thị cho người dùng khác.

  1. Chào các Pro, Em muốn nhờ các pro viết lip chèn tự động block vào các điểm giao nhau giữa hai đường thẳng. tên các block được chèn sẽ thay đổi tùy vào điều kiện điểm giao nhau đó là được giao bởi hai đường thẳng có layer tên gì. Ví dụ: - Hai đường thẳng có layer tên là " D42" và "D20" giao với nhau tại một điểm mà hai đường thẳng đó tạo ra hình chữ T thì tự động chèn block có tên " T42-20" vào điểm giao nhau đó - Hai đường thẳng layer tên là " D42" và "D20" giao với nhau tại một điểm mà hai đường đó tạo thành hình chữ L ( góc) thì tự động chèn blocj có tên "E42-20" Các block với tên được tạo sẵn
×