Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

tuannvhou

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  1
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 (bình thường)

About tuannvhou

 • Cấp bậc
  Chưa sử dụng CAD
 1. tuannvhou

  WITHOUT PREJUDICE: AUTODESK Software License Review

  Em chào các Anh Tiền bối Không biết trong forum CADViet có Anh nào nhận được mail với nội dung như này chưa ah Dear... First of all, Autodesk would like to thank you for using Autodesk’s software in your company. On behalf of License Compliance team, I would like to inform your about our License review request, detail as in enclosed Autodesk Audit Notification Letter (English and Vietnamese version). Please reach out to me contact detail below or to me via my signature if you have any questions. I am looking forward to having your confirmation upon kick off meeting by Sep 24, 2021. Thank you for your cooperation. Please find Autodesk license review process as following / Qui trình đánh giá tuân thủ bản quyền Autodesk 3 way kick off meeting Customer – PwC – Autodesk to walk you through audit process with information required/ Buổi họp khởi động trực tuyến 3 bên trình bày và thảo luận về qui trình và các thông tin liên quan cho chương trình đánh giá Designate a person/team to work with PwC / Chỉ định một đại diện/ một nhóm phối hợp làm cùng với PwC Conduct Autodesk data collection estimated 1-2 weeks/ Tiến hành thu thập thông tin liên quan từ 1-2 tuần Draft report discussion/ Thảo luận trên báo cáo sơ bộ Final report issued upon draft report agreement/ Xuất báo cáo cuối cùng dựa trên những thay đồi được cập nhật trên báo cáo sơ bộ Audit closure with resolution if any/ Đóng chương trình cùng với kiến nghị, biện pháp khắc phục nếu có. ----------------------------- Việc yêu cầu đánh giá tuân thủ dưa trên thỏa thuận cấp phép, là bản thỏa thuận có giá trị pháp lý giữa người dùng cuối vào Autodesk. Theo điều khoản tuân thủ 21.5 như đường link bên dưới. Terms of Use | General Terms | Autodesk Extracted from the link above FYR, please always refer to TOU link for the most up to date version “21.5 Compliance Autodesk has the right to verify the installation of, access to, and use of any Offerings by You and Your Authorized Users. As part of any such verification, Autodesk or its authorized representative has the right, on 15 days’ prior notice, to inspect Your records, systems and facilities, including machine IDs, serial numbers, Autodesk IDs, and other related information, on Your premises using an Autodesk approved verification tool. In addition to Autodesk’s right to perform a verification on Your premises, You shall within 15 days of such verification request, provide a report to Autodesk using an Autodesk approved verification tool, that contains information relating to the installation of, access to, and use by You and Your Authorized Users of any Offerings including machine IDs, serial numbers, Autodesk IDs, and other related information. If Autodesk determines that Your installation of, access to, or use is not in conformity with these Terms (including any Additional Agreement, Special Terms or other applicable terms), You will immediately purchase new subscriptions to remedy the noncompliance, and pay Autodesk’s reasonable costs of the verification. Autodesk reserves the right to seek any other remedies available eat law or in equity.” Bản tiếng Việt chỉ mang tính chất tham khảo so với bản gốc tiếng Anh “21.5 Đánh giá tuân thủ. Autodesk có quyền xác minh việc cài đặt, truy cập và sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của quý công ty và Người dùng được Ủy quyền của quý vị. Là một phần của bất kỳ xác minh nào, Autodesk hoặc đại diện được ủy quyền của Autodesk có quyền, trong thời gian thông báo trước 15 ngày, kiểm tra hồ sơ, hệ thống và cơ sở của quý vị, bao gồm ID máy, số sê-ri, ID Autodesk và các thông tin liên quan khác, tại cơ sở của quý công ty sử dụng công cụ xác minh được Autodesk phê duyệt. Ngoài việc Autodesk có quyền thực hiện kiểm tra tại cơ sở của quý công ty, Quý công ty phải cung cấp báo cáo cho Autodesk bằng việc sử dụng công cụ xác minh được Autodesk phê duyệt trong vòng 15 ngày kể từ ngày yêu cầu xác minh đó, bao gồm các thông tin liên quan đến việc cài đặt, truy cập và sử dụng bởi quý công ty và Người dùng được ủy quyền của quý vị của bất kỳ Sản phẩm nào bao gồm ID máy, số sê-ri, ID Autodesk và các thông tin liên quan khác. Nếu Autodesk xác định rằng việc cài đặt, truy cập hoặc sử dụng của quý vị không tuân theo các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ Thỏa thuận bổ sung, Điều khoản đặc biệt hoặc các điều khoản áp dụng khác), quý vị được yêu cầu ngay lập tức đăng ký thuê bao mới để khắc phục sự không tuân thủ và thanh toán chi phí hợp lý cho việc xác minh này của Autodesk. Autodesk bảo lưu quyền tìm kiếm bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn theo luật hoặc theo vốn chủ sở hữu” Cách thức tool hoạt động: Đây là tool của Autodesk được thiết kế để phục vụ riêng cho mục đích đánh giá tuân thủ. Tool này chỉ thu thập những thông tin liên quan đến phần mềm Autodesk, anh có thể xem file đính kèm cũng như đường link download tool Installation | Autodesk ScanWin (English) | Autodesk License Management để chạy thử https://samtools.autodesk.com/m/104297/l/1403333-installation Tool Scanwin không có khả năng truyền thông tin qua đường internet Có 12 phương pháp scan và nếu gặp khó khan về mặt kĩ thuật Autodesk sẵn sàng hỗ trợ để kết nối với chuyên gia kĩ thuật của chúng tôi Về việc Autodesk sử dụng, chia sẻ thông tin thế nào anh có thể tham khảo qua đường link này Privacy Statement English (autodesk.com) và điều 16.Confidentiality của thỏa thuận cấp phép Terms of Use | General Terms | Autodesk Vì vậy, anh vui bày trình với lãnh đạo yêu cầu này và phản hồi cho Autodesk
×