Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

cuongtk2

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  425
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  34

Mọi thứ được đăng bởi cuongtk2

 1. cuongtk2

  Chỉ giúp cách in ghép 2 mặt khổ giấy A4

  in ghep 2 mặt.dwg
 2. Xuất ra các chi tiết thành dxf file bằng cách tạo boundary tại mỗi text position (defun c:test () (setq ss (ACET-SS-TO-LIST (ssget "x" '((0 . "TEXT"))))) (foreach n ss (progn (setq ent (entget n) p1 (acet-dxf 10 ent) file (acet-dxf 1 ent) ) (vl-cmdf "-boundary" p1 "") (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq file1 (VL-STRING-TRIM " " file)) (setq path (acet-ui-pickdir "Select directory" (getvar "dwgprefix"))) (setq exportFile (strcat path "\\" file1)) ;; Adjust path to match your system ;; Create an empty selection set (setq sset (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "TEST")) (vla-Select sset acSelectionSetLast) ;; Export the current drawing to the file specified above. (vla-Export doc exportFile "DXF" sset) (vla-Delete sset) ) ) )
 3. Cái khó nhất là nesting tôn thì có phần mềm chuyên dụng rồi, chỉ cần là làm đầu vào cho phần mềm đó thôi. Như vậy với từng hình rời rạc hoàn toàn có thể vẽ thành riêng biệt bản vẽ trùng tên với text. Lúc đó mới có thể xét đến lỗ cắt khoét
 4. cuongtk2

  Lisp thông kê danh mục bản vẽ

  (- CNT 1) hình như đổi sang string mới được
 5. cuongtk2

  Xin Hỏi về làm đồng phẳng các grip theo trục 0x và 0y

  mô tả cách thực hiện: - đặt 1 điểm p1 làm nơi xác định giá trị X, lấy giá trị p1.X. - dùng 2 điểm p2, p3 để xác định 1 crossing window cho selection - tạo một Extens3d rồi add các điểm p2 p3 vào. Extens này dùng để xác định point_inside cho các vertext của curve - dùng vòng for để duyệt vertex của cuvre, nếu inside p2 p3 thì thay đổi giá trị X cho point đó (với Polyline) - tương tự startpoint, entpoint với Line myCommands.cs.txt
 6. cuongtk2

  Xin Hỏi về làm đồng phẳng các grip theo trục 0x và 0y

  command: Stx CadStretch.rar
 7. cuongtk2

  Help về vẽ autocad

  có nhiều cách để làm dấu căn đó,từ ít sử dung đến thường xuyên: group, block, shape, fontshx. Tùy vào mức độ tái sử dụng mà mình chọn cách nào, đề xuất block hoặc attribute block
 8. cuongtk2

  Help về vẽ autocad

  Chữ nên viết, còn hình nên vẽ
 9. cuongtk2

  [window form C# with Autocad library]

  Đọc qua cái này đi bạn. Nhưng mình nghĩ app đọc, ghi dữ liệu độc lập, chỉ khi cần export dữ liệu sang dwg mới gọi Cad lên. https://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2009/05/interfacing-an-external-com-application-with-a-net-module-in-process-to-autocad-redux.html
 10. Anh viết cái này chỉ phục vụ mục tiêu đổi tên trục. Cũng chưa nghĩ có người đánh trục dạng X-1, hay X.1
 11. Mình nghĩ bạn nên dùng lisp dạng Replace. Bạn không cần phải tạo mới trục mà chỉ cần sửa lại cho đúng yêu cầu thôi. X1đến X100 thành 1đến 100, Y1-Y24 thành A đến Z, Vậy không cần biết nó tiến hay lùi, mọi trục Y1 đều thành A. Bạn có thể chọn toàn bộ bản vẽ một lúc hay từng trục một đều được.
 12. cuongtk2

  Ghi text cho từng vị trí thiết bị

  demblock.LSP
 13. cuongtk2

  Nhờ giúp đỡ viết lisp xóa hết các đối tượng trùng nhau

  Cũng quên mất. Không update kiến thức về Cad.
 14. cuongtk2

  Tặng anh em 1 tool để chụp nhanh màn hình

  Em cứ drag image file vào là được
 15. cuongtk2

  Tặng anh em 1 tool để chụp nhanh màn hình

  cái này hay đó, tìm mãi không được.
 16. cuongtk2

  Xin giúp đỡ về action Array trong block dynamic

  nó là block, insert vào thôi
 17. cuongtk2

  Xin giúp đỡ về action Array trong block dynamic

  Cái này bạn chỉ cần 1 nút param stretch cho array thôi, đặt 2 acction với 2 góc ngược nhau nó sẽ aray từ 0,0 ra dc_s1k.dwg
 18. cuongtk2

  Xin giúp đỡ về action Array trong block dynamic

  Chắc bạn muốn khi Array rồi vẫn có 1 mũi tên giun dế nằm tại 0,0. Nếu thế thì nên copy thêm 1 đối tượng mũi tên tại 0,0 không bị array,
 19. cuongtk2

  Tặng anh em 1 tool để chụp nhanh màn hình

  Anh cũng chưa biết làm sao để Crop được 180x180 pixel từ zalo
 20. cuongtk2

  Tặng anh em 1 tool để chụp nhanh màn hình

  cái này dùng để tạo icon mà
 21. cuongtk2

  Tặng anh em 1 tool để chụp nhanh màn hình

  Cái này để lấy pixel XY cho chính xác mà bạn. Bản chất của nó khác với PrintScreen, mình viết nó chủ yếu để lấy image cho pictureBox hoặc button. Xem cần lấy bao nhiêu pixel thì mình capture từng đó.
 22. đáng tiếc mình không biết vba nên đọc code không quen, lisp , c# thì được
×