Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

tamky

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  26
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi tamky


 1. Vào lúc 20/12/2018 tại 16:48, Doan Van Ha đã nói:

  Đây:

   

  
  (defun C:HA( / txt ss)
   (setq txt (getstring "\nNhap chu cai dau tien: "))
   (princ "\nChon cac doi tuong Text...")
   (setq ss (ssget (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 (strcat txt "*")))))
   (sssetfirst nil ss))
  
  

   

  Nhờ anh hoặc bạn nào trên diễn đàn có thể bổ sung thêm tính năng nhập chữ cái thứ 2, thứ 3.....

  Ví dụ: Khối lượng vừa có đơn vị "m" và "m2"; "m3". Mình muốn chọn "m2" thì em chọn nhập chữ cái thứ 2.

  Xin cảm ơn


 2. Em đã tìm trên diễn đàn nhưng chưa thấy, nhờ anh chị nào có biết chỉ giúp em.

  Em có bảng tính san nút nhưng sai số diện tích và cao độ trung bình, làm tay lâu quá.

  Anh chị xem sơ bản vẽ cho em xin: 

  1. Lisp tính trung bình cao độ các số chọn trong block và thay cho số trong ô tròn.

  2. Lisp pick diện tích và thay vào số trong block ô tròn.

  3. Tính nhân 2 số trong ô tròn block và cho kết quả vào text block chọn.

  Em cảm ơn, anh chị có lisp bước nào chỉ giúp em.

  (sn mat).rar

  • Vote giảm 2

 3. Em có lisp anh KETXU vẽ hình chữ nhật khi nhập diện tích và pick chọn 2 điểm theo địa chỉ sau: https://drive.google.com/open?id=0BzGMBirE-cHWTDdEbkRVQnBZaTQ

  Đây là bài viết trên diễn  đàn: http://www.cadviet.com/forum/topic/65247-yeu-cau-xin-lisp-ve-rectang-xac-dinh-truoc-dien-tich-va-2-diem/

   Em nhờ các  anh trên diễn đàn chỉnh sửa lại giúp em tí theo yêu cầu:

   - Nhập diện tích vào và pick chọn các điểm trên polyline --> kết quả tạo ra là đường polyline kín + hatch trong vùng kín theo các điểm đã chọn.

   - Hình minh họa: (em đã tải nhầm file, e xin lỗi) https://drive.google.com/open?id=0BzGMBirE-cHWdnhkNk9fTmFVd2s

   Nhờ các anh giúp cho. Xin cảm ơn. Do em tải file trực tiếp nhưng không được, nhờ các anh cố gắng giúp cho.

×