Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
gia_bach

Cắt các đối tượng : lines, lwplines, plines, splines, ellipse, circles & arcs tại các giao điểm.

Các bài được khuyến nghị

Chào các bạn.

Xin giới thiệu các hàm LISP cắt đối tượng giao nhau (BreakObjects.lsp) của Charles Alan Butler.

 

=======================[ BreakObjects.lsp ]==========================

bản quyền của tác giả Charles Alan Butler 2006-2008 www.TheSwamp.org

phiên bản 2.1 Nov. 20,2008

 

Mục đích : Cắt các đối tượng : lines, lwplines, plines, splines, ellipse, circles & arcs tại các giao điểm.

Yêu cầu : các đối tượng có cùng cao độ (tọa độ Z)

Hạn chế : không cắt các đối tượng trên các Layer bi khóa (locked layers)

 

lệnh : MyBreak - Giao diện hộp thoại các chức năng.

lệnh : BreakAll - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với tất cả các đối tượng khác

lệnh : BreakwObject - Cắt các đối tượng được chọn tại giao điểm với 1 đối tượng

lệnh : BreakObject - Cắt 1 đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác

lệnh : BreakWith - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác

lệnh : BreakTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn (bao gồm các đối tượng được chọn)

lệnh : BreakSelected - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác

lệnh : BreakWlayer - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác có layer xác định

lệnh : BreakWithTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn(không bao gồm các đối tượng được chọn)

Tham số : Break Gap cho phép user nhập giá trị cắt (khoảng hở) lớn hơn 0

=======================[ end ]==============================

 

Bổ sung Link Download

;;;=======================[ BreakObjects.lsp ]==============================
;;; Author: Copyrightゥ 2006-2008 Charles Alan Butler 
;;; Contact @ www.TheSwamp.org
;;; Version: 2.1 Nov. 20,2008
;;; Purpose: Break All selected objects
;;;  permitted objects are lines, lwplines, plines, splines,
;;;  ellipse, circles & arcs 
;;;              
;;; Function c:MyBreak -    DCL for selecting the routines
;;; Function c:BreakAll -   Break all objects selected with each other
;;; Function c:BreakwObject - Break many objects with a single object
;;; Function c:BreakObject -  Break a single object with other objects 
;;; Function c:BreakWith -   Break selected objects with other selected objects
;;; Function c:BreakTouching - Break objects touching selected objects
;;; Function c:BreakSelected - Break selected objects with any objects that touch it 
;;; Revision 1.8 Added Option for Break Gap greater than zero
;;; NEW r1.9 c:BreakWlayer -  Break objects with objects on a layer
;;; NEW r1.9 c:BreakWithTouching - Break touching objects with selected objects
;;; Revision 2.0 Fixed a bug when point to break is at the end of object
;;; Revision 2.1 Fixed another bug when point to break is at the end of object
;;;
;;;
;;; Function break_with - main break function called by all others and
;;;             returns a list of new enames, see c:BreakAll
;;;             for an example of using the return list
;;;
;;; Requirements: objects must have the same z-value
;;; Restrictions: Does not Break objects on locked layers 
;;; Returns: none
;;;
;;;=====================================================================
;;;  THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED   ;
;;;  WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR ;
;;;  PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.      ;
;;;                                  ;
;;; You are hereby granted permission to use, copy and modify this  ;
;;; software without charge, provided you do so exclusively for    ;
;;; your own use or for use by others in your organization in the   ;
;;; performance of their normal duties, and provided further that   ;
;;; the above copyright notice appears in all copies and both that  ;
;;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights  ;
;;; notice below appear in all supporting documentation.       ;
;;;=====================================================================
..............

 • Vote tăng 25

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào các bạn.

Xin giới thiệu các hàm LISP cắt đối tượng giao nhau (BreakObjects.lsp) của Charles Alan Butler...

Rất hay! Hữu dụng cho cả user lẫn programmer. Anh em mình còn phải học tập người ta nhiều...

Thanks a lot!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ko thể hướng dẫn chi tiết hơn 1 tí hả bác, em còn mù mờ lắm, với cả dốt tiếng Anh nữa :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em dowload về khi load về thấy cad báo lỗi :

Command: aa APPLOAD 1.lsp successfully loaded.

Command: ; error: malformed list on input

Các Bro chỉ giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào các bạn.

Xin giới thiệu các hàm LISP cắt đối tượng giao nhau (BreakObjects.lsp) của Charles Alan Butler.

 

=======================[ BreakObjects.lsp ]==========================

bản quyền của tác giả Charles Alan Butler 2006-2008 www.TheSwamp.org

phiên bản 2.1 Nov. 20,2008

 

Mục đích : Cắt các đối tượng : lines, lwplines, plines, splines, ellipse, circles & arcs tại các giao điểm.

Yêu cầu : các đối tượng có cùng cao độ (tọa độ Z)

Hạn chế : không cắt các đối tượng trên các Layer bi khóa (locked layers)

 

lệnh : MyBreak - Giao diện hộp thoại các chức năng.

lệnh : BreakAll - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với tất cả các đối tượng khác

lệnh : BreakwObject - Cắt các đối tượng được chọn tại giao điểm với 1 đối tượng

lệnh : BreakObject - Cắt 1 đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác

lệnh : BreakWith - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác

lệnh : BreakTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn (bao gồm các đối tượng được chọn)

lệnh : BreakSelected - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác

lệnh : BreakWlayer - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác có layer xác định

lệnh : BreakWithTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn(không bao gồm các đối tượng được chọn)

Tham số : Break Gap cho phép user nhập giá trị cắt (khoảng hở) lớn hơn 0

=======================[ end ]==============================

 

Bổ sung Link Download

;;;=======================[ BreakObjects.lsp ]==============================
;;; Author: Copyrightゥ 2006-2008 Charles Alan Butler 
;;; Contact @ www.TheSwamp.org
;;; Version: 2.1 Nov. 20,2008
;;; Purpose: Break All selected objects
;;;  permitted objects are lines, lwplines, plines, splines,
;;;  ellipse, circles & arcs 
;;;              
;;; Function c:MyBreak -    DCL for selecting the routines
;;; Function c:BreakAll -   Break all objects selected with each other
;;; Function c:BreakwObject - Break many objects with a single object
;;; Function c:BreakObject -  Break a single object with other objects 
;;; Function c:BreakWith -   Break selected objects with other selected objects
;;; Function c:BreakTouching - Break objects touching selected objects
;;; Function c:BreakSelected - Break selected objects with any objects that touch it 
;;; Revision 1.8 Added Option for Break Gap greater than zero
;;; NEW r1.9 c:BreakWlayer -  Break objects with objects on a layer
;;; NEW r1.9 c:BreakWithTouching - Break touching objects with selected objects
;;; Revision 2.0 Fixed a bug when point to break is at the end of object
;;; Revision 2.1 Fixed another bug when point to break is at the end of object
;;;
;;;
;;; Function break_with - main break function called by all others and
;;;             returns a list of new enames, see c:BreakAll
;;;             for an example of using the return list
;;;
;;; Requirements: objects must have the same z-value
;;; Restrictions: Does not Break objects on locked layers 
;;; Returns: none
;;;
;;;=====================================================================
;;;  THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED   ;
;;;  WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR ;
;;;  PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.      ;
;;;                                  ;
;;; You are hereby granted permission to use, copy and modify this  ;
;;; software without charge, provided you do so exclusively for    ;
;;; your own use or for use by others in your organization in the   ;
;;; performance of their normal duties, and provided further that   ;
;;; the above copyright notice appears in all copies and both that  ;
;;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights  ;
;;; notice below appear in all supporting documentation.       ;
;;;=====================================================================
..............

Nhờ các bác chỉ giúp nếu em muốn sử dụng 1 lệnh BREAKWITH chẳng hạn thì tách lệnh này ra 1 đoạn lisp riêng thì làm sao?Chân thành cảm ơn trước.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhờ các bác chỉ giúp nếu em muốn sử dụng 1 lệnh BREAKWITH chẳng hạn thì tách lệnh này ra 1 đoạn lisp riêng thì làm sao?Chân thành cảm ơn trước.

Đây là một chương trình rất đồ sộ của tác giả nước ngoài mà Bác Gia Bach đã nói ở trên. Chương trình này có rất nhiều hàm liên kết với nhau, nên để tách ra từng file lsp cho từng lệnh cắt riêng là... hơi bị mệt. Trên nền của chương trình này, tôi thêm cái Dialoge, kèm một ít hướng dẫn tếng Việt để dễ sử dụng. Bạn xem có thể dùng được chăng?

Thân thương!

http://www.cadviet.com/upfiles/3/cat_doi_tuong1_1.zip

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×