Nhờ các bác viết giúp em cái lisp đánh số thứ tự từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái vào giữa đối tượng Closed Poline như hình vẽ minh họa và file đính kèm dưới đây: http://www.cadviet.com/upfiles/3/89068_ban_ve.dwg