Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

Xin mẫu Hatch bê tông ???

Các bài được khuyến nghị

Em đã Down các mẫu hatch của trang CAD việt về rùi, nhưng trong đó ko có mẫu Hatch bê tông. Bác nào có thì cho em xin. Thanks !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em đã Down các mẫu hatch của trang CAD việt về rùi, nhưng trong đó ko có mẫu Hatch bê tông. Bác nào có thì cho em xin. Thanks !

Máy mình vừa hỏng, mất gần hết, còn mỗi cái này bạn sài tạm nhé

http://www.cadviet.com/upfiles/BETONG_1.pat

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Còn đây là 2 hatch bê tông mà các công ty vẫn thường hay dùng

 

*Chau-01,betong

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

45, 0,0, 0,4.25

45, 0,1.225, 0,4.25

 

 

 

*Chau-02,betong

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

226, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

67.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

4.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

-45, 0,0, 0,4.25

-45, 0,1.225, 0,4.25

 

 

Hy vọng giúp ích đc cho bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Còn đây là 2 hatch bê tông mà các công ty vẫn thường hay dùng

 

*Chau-01,betong

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

45, 0,0, 0,4.25

45, 0,1.225, 0,4.25

*Chau-02,betong

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

226, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

67.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

4.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

-45, 0,0, 0,4.25

-45, 0,1.225, 0,4.25

Hy vọng giúp ích đc cho bạn

Cảm ơn các huynh đã nhiệt tình giúp đỡ em làm được rùi. Còn huynh nào có mẫu Hatch bê tông nào đẹp thì Up lên diễn đàn cho anh em đi !!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn các huynh đã nhiệt tình giúp đỡ em làm được rùi. Còn huynh nào có mẫu Hatch bê tông nào đẹp thì Up lên diễn đàn cho anh em đi !!!
*BETONG, ANSI Iron, Brick, Stone masonry

45, 0,0, 0,5

45, .17,5, 0,5

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

 

 

còn đây là cả bộ hacth

http://www.cadviet.com/upfiles/acad_5.pat

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không biết bị lỗi gì mà mình dùng mấy cái hatch trên không được, nó báo lỗi như sau, xin các bác chỉ giáo.

 

Command: h

HATCH

Pick internal point or [select objects/remove Boundaries]: Selecting

everything...

Selecting everything visible...

Analyzing the selected data...

Analyzing internal islands...

Pick internal point or [select objects/remove Boundaries]:

Bad pattern definition file:

Missing parameter on line 16.

?

P/S: Mình tìm ra rồi thì ra là thiếu 1 dòng trống cuối mẫu hatch. Vậy nên edit lai chút để mọi người khởi bận tâm :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em đã Down các mẫu hatch của trang CAD việt về rùi, nhưng trong đó ko có mẫu Hatch bê tông. Bác nào có thì cho em xin. Thanks !

Em cũng xin góp một hatch betong nữa nè!!!

betong.jpg

hatch betong

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bác ơi! em không bít làm thế nào để đưa cả đoạn code trên thành file .pat mà copy vào surpot được? giúp e vứi! e làm bên ngành giao thông, bác có nhiều mẫu hatch của ngành này cho e xin lun na! hii. đa tạ đa tạ!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác ơi! em không bít làm thế nào để đưa cả đoạn code trên thành file .pat mà copy vào surpot được? giúp e vứi! e làm bên ngành giao thông, bác có nhiều mẫu hatch của ngành này cho e xin lun na! hii. đa tạ đa tạ!

 

bạn mở file acad.pat và paste đoạn mã đó vào là OK

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác ơi! em không bít làm thế nào để đưa cả đoạn code trên thành file .pat mà copy vào surpot được? giúp e vứi! e làm bên ngành giao thông, bác có nhiều mẫu hatch của ngành này cho e xin lun na! hii. đa tạ đa tạ!

Bạn copy vào notepat sau đó save lại với đuôi pat. nên nhớ phai có một dòng trống ở cuối cùng, tên file trùng với tên mấu hatch. :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình có bản vẽ mặt đứng với mặt cắt trong đồ án, ông thầy bảo là phải có hatch vật liệu cho mặt đứng và mặt cắt, nhưng mà mình đã hacth bê tông ở mặt cắt ròi

còn mặt đứng thì toàn là kính với tường thì hacth thế nào ạ ? mọi ngừoi giúp em với ko thì e bị loại đồ án mất 

file bản vẽ của em đây, mọi ngừoi giúp e với 

https://drive.google.com/file/d/0B9t9Gjl8eMBpQWJLNWNlSEdBUms/edit?usp=sharing

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×