Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
luongtienlanh

[Xin trợ giúp lisp] Gán nội dung từ text này sang text

Các bài được khuyến nghị

Các bác viết giúp em lisp gán nội dung của text này sang text kia mà không làm thay đổi các định dạng của text gốc được không ạ. giả sử text gốc là A, text kia là B, giờ muốn nội dung của A giống của B. Sau khi gán thì tự động xóa B đi. Xin cám ơn!

http://www.cadviet.com/upfiles/4/124491_xin_lisp_gan_noi_dung_text_1.dwg

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tặng bạn, mình mới viết hôm trước, lệnh CPT nhé:

(defun c:cpt ( / doithuoctinh cptext1 a b)

(defun doithuoctinh( ename dxfcode listvalue )
(entmod (subst (cons dxfcode listvalue) (assoc dxfcode (entget ename)) (entget ename)))
)
(defun cptext1 ( e_nguon e_dich / text_nguon)
    (setq    text_nguon (cdr(assoc 1 (entget e_nguon)))
    )
    (doithuoctinh e_dich 1 text_nguon)
)
    (prompt "Chon Text Nguon:")
    (while    (not
                (setq    a (ssget "_+.:E:S" '((0 . "TEXT,MTEXT"))) )
                )
        )
    (while
        (progn
            (setvar    'errno 0)
            (setq    b  (entsel "\nChon Text Dich:") )
        
            (cond
                ( (= (getvar 'errno) 7) (princ "\nBan Pick Truot, Hay Pick Lai ") )
                ( (and     b
                         (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
                         (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
                        
                    )
                         (princ "\nBan Pick Nham, Hay Pick Lai ")
                )
                ( (and b
                       (OR
                        (= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
                        (= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
                        )
                        (cptext1 (SSNAME a 0) (car b))
                    )
                )
                ( (not b) nil)
            )
        )
    )
)
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đã thêm phần xoá text nguồn cho bạn, cái này dùng được cả với text và Mtext nhé

(defun c:cpt ( / doithuoctinh cptext1 a b)

(defun doithuoctinh( ename dxfcode listvalue )
(entmod (subst (cons dxfcode listvalue) (assoc dxfcode (entget ename)) (entget ename)))
)
(defun cptext1 ( e_nguon e_dich / text_nguon)
	(setq	text_nguon (cdr(assoc 1 (entget e_nguon)))
	)
	(doithuoctinh e_dich 1 text_nguon)
)
	(prompt "Chon Text Nguon:")
	(while	(not 
				(setq	a (ssget "_+.:E:S" '((0 . "TEXT,MTEXT"))) )
				)
		)
	(while
		(progn
			(setvar	'errno 0)
			(setq	b  (entsel "\nChon Text Dich:") )
		
			(cond
				( (= (getvar 'errno) 7) (princ "\nBan Pick Truot, Hay Pick Lai ") )
				( (and	 b 
						 (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
						 (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
						
					)
						 (princ "\nBan Pick Nham, Hay Pick Lai ")
				)
				( (and b 
					   (OR 
						(= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
						(= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
						)
						(cptext1 (SSNAME a 0) (car b)) 
					)
				)
				( (not b) nil)
			)
		)
	)
	(command ".erase" a "")
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- có 1 trường hợp cắt cớ nếu người dùng ko để ý copy nội dung của mtext mà có dạng multiline gán cho dtext thì kết quả trả về ko đẹp lắm ^^,Hieu thử xử nó xem ^^

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Tặng bạn, mình mới viết hôm trước, lệnh CPT nhé:

(defun c:cpt ( / doithuoctinh cptext1 a b)

(defun doithuoctinh( ename dxfcode listvalue )
(entmod (subst (cons dxfcode listvalue) (assoc dxfcode (entget ename)) (entget ename)))
)
(defun cptext1 ( e_nguon e_dich / text_nguon)
    (setq    text_nguon (cdr(assoc 1 (entget e_nguon)))
    )
    (doithuoctinh e_dich 1 text_nguon)
)
    (prompt "Chon Text Nguon:")
    (while    (not
                (setq    a (ssget "_+.:E:S" '((0 . "TEXT,MTEXT"))) )
                )
        )
    (while
        (progn
            (setvar    'errno 0)
            (setq    b  (entsel "\nChon Text Dich:") )
        
            (cond
                ( (= (getvar 'errno) 7) (princ "\nBan Pick Truot, Hay Pick Lai ") )
                ( (and     b
                         (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
                         (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
                        
                    )
                         (princ "\nBan Pick Nham, Hay Pick Lai ")
                )
                ( (and b
                       (OR
                        (= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
                        (= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
                        )
                        (cptext1 (SSNAME a 0) (car b))
                    )
                )
                ( (not b) nil)
            )
        )
    )
)

thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 3/2/2015 tại 22:26, trinhhoanghieu090 đã nói:

Đã thêm phần xoá text nguồn cho bạn, cái này dùng được cả với text và Mtext nhé


(defun c:cpt ( / doithuoctinh cptext1 a b)

(defun doithuoctinh( ename dxfcode listvalue )
(entmod (subst (cons dxfcode listvalue) (assoc dxfcode (entget ename)) (entget ename)))
)
(defun cptext1 ( e_nguon e_dich / text_nguon)
	(setq	text_nguon (cdr(assoc 1 (entget e_nguon)))
	)
	(doithuoctinh e_dich 1 text_nguon)
)
	(prompt "Chon Text Nguon:")
	(while	(not 
				(setq	a (ssget "_+.:E:S" '((0 . "TEXT,MTEXT"))) )
				)
		)
	(while
		(progn
			(setvar	'errno 0)
			(setq	b  (entsel "\nChon Text Dich:") )
		
			(cond
				( (= (getvar 'errno) 7) (princ "\nBan Pick Truot, Hay Pick Lai ") )
				( (and	 b 
						 (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
						 (/= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
						
					)
						 (princ "\nBan Pick Nham, Hay Pick Lai ")
				)
				( (and b 
					   (OR 
						(= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "TEXT")
						(= (cdr(assoc 0 (entget (car b)))) "MTEXT")
						)
						(cptext1 (SSNAME a 0) (car b)) 
					)
				)
				( (not b) nil)
			)
		)
	)
	(command ".erase" a "")
)

em  cũng đang cần cái này, bác có thể thêm chức năng quét chọn nhiều đối tượng text đích để thao tác nhanh hơn được không ạ

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×