Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Jin Yong

Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

Các bài được khuyến nghị

Chào các anh em, các bác! Cho em làm phiền (hỏi lạc đề với các mục trên) 1 chút ạ!

Em muốn đếm số lẻ phần thập phân của một số nhưng khi thực hiện thì không đúng như yêu cầu.

Em dùng hàm như sau:

(strlen (substr (rtos (float Number)) (+ (vl-string-search "." (rtos (float Number))) 2) (strlen (rtos (float Number))))) 

Ví dụ: (setq Number 0.0993347)

Nhưng giá trị lại trả về 4 do hàm (rtos (float Number)) = "0.0993"

Các bác có thể tư vấn cho em được không ạ? Em cảm ơn các bác nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
 

- ý tưởng thô thiển của nhoc là trong lsp set unit tối đa 8 số lẽ ^^, chuyển số thành chuỗi, đảo ngược chuổi, loại bỏ các số 0 dư, cuối cùng là đếm hihi, nếu số thập phân của anh dài hơn 8 số lẽ thì nhoc chưa nghĩ ra ^^

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn em nhoclangbat và bác ntdnv. 

Em đang định dùng thuật toán kiểm tra số có phải là số nguyên ko? Nếu ko phải số nguyên thì nhân tiếp 10 cho đến khi đúng điều kiện số nguyên thì dừng vòng lặp.

Không biết cách này ổn ko?

Em cũng đang test

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bác Doan Van Ha!

Em cũng thử cách của bác nhưng sao nó vẫn không ra kết quả bác nhỉ?

(defun C:00 ( / loop I NUMBER TXT)
(setq i 1)
(setq Number 0.0993347)
(setq loop nil)
(while loop
 	(cond
	 (T
		(if (not (equal Number (fix Number) 1e-15))
		  (setq Number (* Number 10))
		  (setq loop T)
		)
	 )
	)
 	(setq i (1+ i))
)
(Princ i)
(princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh không hiểu nhu cầu của em, nhưng loop=nil thì còn while gì nữa. Chắc muốn thế này:

 

(defun C:11 ( / I NUMBER)
 (setq i 0)
 (setq Number 0.0993347)
 (while (not (equal Number (fix Number) 1e-15))
  (setq Number (* Number 10))
  (setq i (1+ i)))
 (Princ i)
 (princ))
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(defun LenCurve (cur) 
(vlax-curve-getDistAtParam cur (vlax-curve-getEndParam cur)) ) 
(defun C:CK (/ e k p ps pe L fuzz kc p0 flag p1 OK kc1) (vl-load-com)
(setq e (car (entsel "\nChon curve:")) 
k (getreal "\nKhoang cach giua 2 diem theo duong thang:") 
p (trans (getpoint "\nChon diem tai 1 in 2 dau mut :") 1 0)
ps (vlax-curve-getStartPoint e) 
pe (vlax-curve-getEndPoint e) L (LenCurve e) fuzz 1e-8)
(cond ((equal p ps fuzz) (setq kc k p0 ps flag 1))
((equal p pe fuzz) (setq kc (- L k) p0 pe flag -1))
((alert "Phai chon diem bat dau tai 1 trong 2 dau mut!"))	)
(setq p1 p0) (while p1 (setq OK nil) (while (not OK) 
(setq p1 (vlax-curve-getPointAtDist e kc) kc1 (distance p0 p1)) 
(if (equal kc1 k fuzz) (setq OK T) (setq kc (+ kc (* flag (- k kc1)))))
(if (equal p1 ps fuzz) (exit))	) 
(if p1 (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 p1))))
(setq p0 p1) (setq kc (+ kc (* flag k)))	) (princ))

Đây là lisp chia các điểm cách đều trên Objects như : line, pline, spline, arc... lisp chạy tốt nhưng không hiểu sao lại luôn báo lỗi : error: bad argument type: 2D/3D point: nil . Cho em hỏi cách khắc phục nó ạ :( .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái này chắc ok.

 

(defun LenCurve (cur)
(vlax-curve-getDistAtParam cur (vlax-curve-getEndParam cur))
)
(defun C:CK (/ e k p ps pe L fuzz kc p0 flag p1 OK kc1)
(vl-load-com)
(setq e (car (entsel "\nChon curve:"))
k (getreal "\nKhoang cach giua 2 diem theo duong thang:")
p (trans (getpoint "\nChon diem  bat dau tai 1 trong 2 dau mut :") 1 0)
ps (vlax-curve-getStartPoint e)
pe (vlax-curve-getEndPoint e)
L (LenCurve e)
fuzz 1e-8
)
(cond ((equal p ps fuzz)
(setq kc k
p0 ps
flag 1
)
)
((equal p pe fuzz)
(setq kc (- L k)
p0 pe
flag -1
)
)
((alert "Phai chon diem bat dau tai 1 trong 2 dau mut!"))
)
(setq p1 p0)
(while p1
(setq OK nil)
(while (and (not OK) (setq p1 (vlax-curve-getPointAtDist e kc))) 
(setq kc1 (distance p0 p1))
(if (equal kc1 k fuzz)
(setq OK T)
(setq kc (+ kc (* flag (- k kc1))))
)
(if (equal p1 ps fuzz)
(exit)
)
)
(if p1
(entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 p1)))
)
(setq p0 p1)
(setq kc (+ kc (* flag k)))
)
(princ)
)
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh Tot77 hay thật :) , tìm mãi mà không biết lỗi ở đâu chỉ mang máng nghi ngờ từ vòng lặp while thứ 2 mà ko biết sửa sau :P . thank u!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sau khi sử dụng hàm SSGET để chọn các đường pline bằng hàm

(setq SSS (ssget "C" diemdau diemtren1 fltr)), khi chạy chương trình nó xử lý từ dưới lên trên bây giờ mình muốn nó xử lý từ trên xuống dưới

Nhờ mọi người giúp đỡ sắp xếp lại thứ tự các pline từ trên xuống dưới (chỉ sắp xếp theo tọa độ Y)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn có thể nói rõ hơn không?

Mình đang viết lisp điền cao độ của các lớp đắp k98. đã chạy ok rồi nhưng còn vướng 1 cái là đánh số thứ tự cho các cao độ. hiện tại là nó đánh số từ dưới lên bây giò muốn đánh từ trên xuống

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đang viết lisp điền cao độ của các lớp đắp k98. đã chạy ok rồi nhưng còn vướng 1 cái là đánh số thứ tự cho các cao độ. hiện tại là nó đánh số từ dưới lên bây giò muốn đánh từ trên xuống

Nếu chạy OK rồi thì chỉ cần dùng hàm (reverse list) để đảo chiều là đuợc.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thay vì ssget "C" bạn thử dùng ssget "F" như này xem sao.

 

(defun c:te (/ A N SS) 
(setq ss (ssget "f" (list (setq a (getpoint)) (getpoint a)))
n 0)
(while (> (sslength ss ) 0)
(command "change" (ssname ss 0) "" "P" "c" (itoa (setq n (1+ n))) "")
(ssdel (ssname ss 0) ss)
)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mọi người cho hỏi em sai chỗ nào với:

Command: (setq pt1 (getpoint))
(-3638.75 -3687.08 0.0)
Command: (setq pt2 (getpoint))
(-4289.96 -1634.83 0.0)
Command: (getdist pt2 pt1)
; error: bad argument type: stringp: (-3638.75 -3687.08 0.0)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khi xuât dữ liệu từ cad qua excel 

Muốn xuống dòng dùng lệnh (princ "\n" fid)

Muốn bỏ qua 1 cột dùng (princ "," fid)

Muốn bỏ qua 3 cột dùng (princ "," fid) (princ "," fid) (princ "," fid)

Khi muốn bỏ qua nhiều hơn 3 cột không thể dùng lệnh như trên được nữa.

Nhờ mọi người giúp đỡ 

Cám ơn nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thử dùng (princ ",,,,,,,,,," fid) xem sao.

Cám ơn bạn đã giúp đỡ mình đã làm được. Cho mình hỏi thêm tí nữa có lệnh nào để kiểm tra vị trí ô chuột đang đứng có dữ liệu hay không???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(defun tinhdientichdoituong( e)
  (vla-get-area (vlax-ename->vla-object e))
)

Mình lạc hậu quá, các bạn sửa giúp mình cái code trên sao cho nó kiểm tra nếu tính được diện tích thì trả về diện tích ngược lại trả về nil. Cám ơn các bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(defun tinhdientichdoituong( ename)
  (vla-get-area (vlax-ename->vla-object ename))
)

Code trên mình trích trên Cadviet, mình chỉ có thể kiểm tra ename có phải là POLYLINE, HATCH ... thôi, nhưng mình nghĩ chỉ biết như vậy chưa đủ. Thật tình đến giờ này mình chưa nắm đc mấu chốt của vl nên hầu như mình bí,

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn TrungNgaMy thử xem:

(if

 (vl-catch-all-error-p (setq area (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getArea (list (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))))

 nil

 area)

 

(if

 (vl-catch-all-error-p (setq area (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getArea (list (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))))

 nil

 area)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×