Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
thanhlamct

Cập nhật các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy định về Môi trường

Các bài được khuyến nghị

Xin được mở đầu bằng các Quy chuẩn:

 

Bộ Tài Nguyên Môi trường:

http://www.mediafire.com/file/5yyqztzy2dm/QC khi thai lo dot CTR_02.pdf

http://www.mediafire.com/file/nyyzgmydvji/...1-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/02nhnfz0yyk/...03-2008BTMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/y1qivywznmb/...8-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/wckzd3yztvn/...9-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/wnmj4dkmzfn/...0-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/cqmzdii1zmr/...1-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/emmawm25mkg/...2-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/jcmrmtxxndo/...3-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/dqzwzvmmmgu/...4-2008BTNMT.pdf

http://www.mediafire.com/file/ty5njymidik/QC_HCBVTV 04doc.pdf

 

Bộ Y tế:

http://www.mediafire.com/file/2mazmqndmmj/QCVN 01_BYT Quy chuan chat luong nuoc an uong.doc

http://www.mediafire.com/file/4zkyxbmekmz/QCVN 02_BYT - Quy chuan nuoc sinh hoat(2).doc

 

Bộ Xây Dựng:

http://www.mediafire.com/file/tobuiymwimc/QCXDVN 05_2008 BXD.pdf

 

Tiêu chuẩn:

http://www.mediafire.com/file/25myj4yy25z/TCVN 7957-2008 Thoat nuoc - Mang luoi va cong trinh ben ngoai - Tieu chuan thiet ke.pdf

TCVN: 7733:2007 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (Water quality – Effluent standards for leachate of solid waste landfill sites) Ban hành kèm theo quyết định số 3133/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2007

 

Mirror:

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn01-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn03-2008btmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn08-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn09-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn10-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn11-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn12-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn13-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn14-2008btnmt.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn_01_byt.doc

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn_02_byt.doc

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn_24-2009.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcvn_25-2009.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qcxdvn_05_2008_bxd.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qc_hcbvtv_04doc.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qc_khi_th..._dot_ctr_02.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/qd2149ttg.pdf

http://www.cadviet.com/upfiles/2/tcvn_7957-2008.pdf

Chỉnh sửa theo Nguyen Hoanh
thêm mirror
  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp:

http://www.mediafire.com/file/mzwyyqtzf23/QCVN 24-2009.pdf

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

http://www.mediafire.com/file/gxyiyzzyww2/QCVN 25-2009.pdf

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×