Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Crhuy

Auto Cài Xong Sao Giao Diện Trắng Z M.n Autocad 2010

Các bài được khuyến nghị

:D :D :D

Giải pháp của 2 lúa:

C1: Cách nhanh nhất là ghost lại win.

 

C2: Nếu không muốn làm c1 thì làm như sau: (Sao cái khúc sau không hiển thị vậy ta?)

Thực hiện việc gỡ bỏ sạch sẽ của một sản phẩm Autodesk được đâm khi bắt đầu hoặc hiển thị lỗi gây tử vong hoặc phục hồi được.
Đầu tiên, gỡ bỏ cài đặt các chương trình thông qua Windows Control Panel.
Sau đó chạy Microsoft Install / Uninstall FixIt tiện ích và cố gắng gỡ bỏ cài đặt một lần nữa:
Làm thế nào để khắc phục vấn đề khi bạn cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các chương trình trên một máy tính dựa trên Windows
Nếu bạn đang gặp vấn đề cấp phép, bạn có thể loại bỏ các tập tin lưu trữ cấp phép là tốt. Nếu bạn không phải đối phó với các lỗi bản quyền, loại bỏ các tập tin này có thể là không cần thiết. Hủy bỏ các tập tin lưu trữ Trusted (Licensing) đặt tại các khu vực:
Trên Vista hoặc Windows 7/8:
C: \ ProgramData \ FLEXnet \ adskflex ######## _ tsf.data
C: \ ProgramData \ FLEXnet \ adskflex ######## _ tsf.data.backup
Trên Windows XP:
C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ FLEXnet \ adskflex _ ######## _ tsf.data
C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ FLEXnet \ adskflex _ ######## _ tsf.data.backup
Xóa bất kỳ Program Files còn sót lại từ những địa điểm sau:
C: \ Program Files \ Autodesk \
C: \ ProgramData \ Autodesk \
C: \ Program Files (x86) \ Autodesk \
C: \ Users \ All Users \ Autodesk \
C: \ Users \ ** USERID CỦA BẠN ** \ AppData \ Roaming \ Autodesk \
C: \ Users \ ** USERID CỦA BẠN ** \ AppData \ Local \ Autodesk \
Các thư mục chương trình nên được đặt tên rõ ràng.
Làm sạch các file TEMP của bạn:
Nhấp vào nút Start của Windows.
Trong các loại hộp Run% TEMP% và nhấn Enter
Đánh dấu và xóa tất cả các file. Bỏ qua bất kỳ tập tin trong sử dụng.

C2: Nếu không muốn làm c1 thì làm như sau: (Sao cái khúc sau không hiển thị vậy ta?)

 

Thực hiện việc gỡ bỏ sạch sẽ của một sản phẩm Autodesk được đâm khi bắt đầu hoặc hiển thị lỗi gây tử vong hoặc phục hồi được.
Đầu tiên, gỡ bỏ cài đặt các chương trình thông qua Windows Control Panel.
Sau đó chạy Microsoft Install / Uninstall FixIt tiện ích và cố gắng gỡ bỏ cài đặt một lần nữa:
Làm thế nào để khắc phục vấn đề khi bạn cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các chương trình trên một máy tính dựa trên Windows
Nếu bạn đang gặp vấn đề cấp phép, bạn có thể loại bỏ các tập tin lưu trữ cấp phép là tốt. Nếu bạn không phải đối phó với các lỗi bản quyền, loại bỏ các tập tin này có thể là không cần thiết. Hủy bỏ các tập tin lưu trữ Trusted (Licensing) đặt tại các khu vực:
Trên Vista hoặc Windows 7/8:
C: \ ProgramData \ FLEXnet \ adskflex ######## _ tsf.data
C: \ ProgramData \ FLEXnet \ adskflex ######## _ tsf.data.backup
Trên Windows XP:
C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ FLEXnet \ adskflex _ ######## _ tsf.data
C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ FLEXnet \ adskflex _ ######## _ tsf.data.backup
Xóa bất kỳ Program Files còn sót lại từ những địa điểm sau:
C: \ Program Files \ Autodesk \
C: \ ProgramData \ Autodesk \
C: \ Program Files (x86) \ Autodesk \
C: \ Users \ All Users \ Autodesk \
C: \ Users \ ** USERID CỦA BẠN ** \ AppData \ Roaming \ Autodesk \
C: \ Users \ ** USERID CỦA BẠN ** \ AppData \ Local \ Autodesk \
Các thư mục chương trình nên được đặt tên rõ ràng.
Làm sạch các file TEMP của bạn:
Nhấp vào nút Start của Windows.
Trong các loại hộp Run% TEMP% và nhấn Enter
Đánh dấu và xóa tất cả các file. Bỏ qua bất kỳ tập tin trong sử dụng.
 
Thực hiện việc gỡ bỏ sạch sẽ của một sản phẩm Autodesk được đâm khi bắt đầu hoặc hiển thị lỗi gây tử vong hoặc phục hồi được.
Đầu tiên, gỡ bỏ cài đặt các chương trình thông qua Windows Control Panel.
Sau đó chạy Microsoft Install / Uninstall FixIt tiện ích và cố gắng gỡ bỏ cài đặt một lần nữa:
Làm thế nào để khắc phục vấn đề khi bạn cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các chương trình trên một máy tính dựa trên Windows
Nếu bạn đang gặp vấn đề cấp phép, bạn có thể loại bỏ các tập tin lưu trữ cấp phép là tốt. Nếu bạn không phải đối phó với các lỗi bản quyền, loại bỏ các tập tin này có thể là không cần thiết. Hủy bỏ các tập tin lưu trữ Trusted (Licensing) đặt tại các khu vực:
Trên Vista hoặc Windows 7/8:
C: \ ProgramData \ FLEXnet \ adskflex ######## _ tsf.data
C: \ ProgramData \ FLEXnet \ adskflex ######## _ tsf.data.backup
Trên Windows XP:
C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ FLEXnet \ adskflex _ ######## _ tsf.data
C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ FLEXnet \ adskflex _ ######## _ tsf.data.backup
Xóa bất kỳ Program Files còn sót lại từ những địa điểm sau:
C: \ Program Files \ Autodesk \
C: \ ProgramData \ Autodesk \
C: \ Program Files (x86) \ Autodesk \
C: \ Users \ All Users \ Autodesk \
C: \ Users \ ** USERID CỦA BẠN ** \ AppData \ Roaming \ Autodesk \
C: \ Users \ ** USERID CỦA BẠN ** \ AppData \ Local \ Autodesk \
Các thư mục chương trình nên được đặt tên rõ ràng.
Làm sạch các file TEMP của bạn:
Nhấp vào nút Start của Windows.
Trong các loại hộp Run% TEMP% và nhấn Enter
Đánh dấu và xóa tất cả các file. Bỏ qua bất kỳ tập tin trong sử dụng.
 
:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×