Gộp lại thành 1 lệnh (CDK), thêm cái Dialog cho nó mấu...! :D http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_cdk.rar   P/s: Có ghi nhớ vị trí của Dialog (tức là mình kéo hộp thoại sang vị trí khác thì lần sau hộp thoại xuất hiện vào vị trí đó).
    • Vote tăng
    1