Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hung1608

Sua Lisp : Chon Them Đối Tượng Pl

Các bài được khuyến nghị

 Lisp này của mình chỉ chọn được đối tượng là Line, bạn nào sủa hộ để nó chọn thêm được đối tượng là PL giúp mình cái.

;; free lisp from cadviet.com
(defun c:9 ( / cmd ss ename info dxf10 dxf11)
(setq cmd (getvar 'cmdecho))
(setvar 'cmdecho 0)
(prompt "\nChon (cac) LINE,POLYLINE muon xoay 180 do !")
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq ss (ssget '((0 . "POLYLINE"))))
(if ss
(repeat (sslength ss)
(setq info (entget (setq ename (ssname ss 0)))
 dxf10 (cdr (assoc 10 info))
 dxf11 (cdr (assoc 11 info))
 info (subst (cons 10 dxf11) (assoc 10 info) info)
 info (subst (cons 11 dxf10) (assoc 11 info) info)
)
(entmod info)
(ssdel ename ss)
)
(alert "\n*** Khong chon duoc thang nao ca ^|^ ***")
)
(setvar 'cmdecho cmd)
(princ)
)
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Để chọn được cả line và pline thì thay

(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq ss (ssget '((0 . "POLYLINE"))))

thành

(setq ss (ssget '((0 . "*LINE"))))

Còn chạy được hay ko thì là chuyện khác nhé
 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Để chọn được cả line và pline thì thay

(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))

(setq ss (ssget '((0 . "POLYLINE"))))

thành

(setq ss (ssget '((0 . "*LINE"))))

Còn chạy được hay ko thì là chuyện khác nhé

 

không chạy bạn ah, nếu được bạn sửa luôn giúp minh đi

  • Vote tăng 1
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người viết lisp trên không cho chọn pl là vì thế chứ ko phải họ ko biết chọn pl.

Nếu mục đích của bạn là làm cho linetype đúng chiều mong muốn thì bạn tìm lisp đảo chiều pl có trên cadviet mà dùng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn nào sửa giúp mình lisp này có tác dụng vơi đường PL cái

tại sao phải dùng lisp. Dùng lệnh PEDIT rồi chọn option Reverse để đổi chiều đường pline

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×