Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
taophatxit

Nhờ Cao Nhân Sửa Làm Tròn Của Lisp Diện Tích

Các bài được khuyến nghị

Tình hình có cái lisp tính diện tích nhưng nó làm tròn 2 số sau số thập phân! nay muốn sửa thành 3 số nhưng ko biết làm ntn! Mong các cao nhân giúp đỡ!!http://www.cadviet.com/upfiles/6/154192_dtich_2.lsp

 

(defun c:MM()
  (if (= Ty_le_N nil) (progn
    (setq Ty_le_N (getreal "\nnHorizontal Drawing scale : "))
    (setq He_so (/ 1000 Ty_le_N))
    (setq Ty_le_D (getreal "\nVertical Drawing scale : "))
    (setq He_so1 (/ 1000 Ty_le_D))
    (setq He_so2 (* He_so He_so1))
    )
  )
  (if (= vol nil) (progn
    (setq vol (getreal "\nAll Quanttities or Half: "))
    )
  )
  (setq dtl 0)
  (setq ss (ssadd))
  (setq oslast (getvar "OSMODE"))
  (command "osnap" "")
  (print)
  (print)
  (setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))
  (while (/= pt1 nil)
    (command "-boundary" pt1 "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (command "area" "e" "last")
    (setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 150 ))
    (command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (setq dtcon (getvar "AREA"))
    (setq dtl (+ dtcon dtl))
    (print)
    (print)
    (setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))
  )
  ;(Command "ZOOM" "D" pause pause)
  (command "setvar" "OSMODE" oslast)
  (command "erase" ss "")
  (setq ss nil)
  (command "redraw")
  ;(command "zoom" "w" pgoc1 pgoc2)
  (setq dtl (- (/ (/ dtl He_so2) vol) 0))
  (setq en (car (entsel "Thay cho so : ")))
  (setq elst (entget en))
  (setq elst (subst (cons 1 (strcat " " (rtos dtl 2 2))) (assoc 1 elst) elst))
  (setq elst (append elst '((62 . 2))))
  (prin1 elst)
  (entmod elst)
  (print)
  (prompt (strcat "\nTotal area : " (rtos dTy_le 2 4)))
  (print)
  (setq pt2 (getpoint "\nPoint to write: "))
 (command "text" pt2 (/ vsize 6) "0" (rtos dtl 2 2))
);defun
 
 
Tiện có cái lisp nào copy nhiều số theo cột vào excel nhanh không? bác bác chỉ em với! ty 
Chỉnh sửa theo taophatxit
  • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×