Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
506509

Ai Có Thể Tạo Macro Từ Vb6 Cho Cad?

Các bài được khuyến nghị

Xin chào cả Nhà!

Nhờ các cao thủ chỉ điểm cho làm sao để tạo 1 macro từ VB6 và chạy nó trong cad giống như trong đoạn mã trên excel như sau

Private Sub Command1_Click()

' Start Excel

Dim xlapp As Object 'Excel.Application

Set xlapp = CreateObject("Excel.Application")

 

' Make it visible...

xlapp.Visible = True

 

' Add a new workbook

Dim xlbook As Object 'Excel.Workbook

Set xlbook = xlapp.Workbooks.Add

 

' Add a module

Dim xlmodule As Object 'VBComponent

Set xlmodule = xlbook.VBProject.VBComponents.Add(1) 'vbext_ct_StdModule

 

' Add a macro to the module...

Dim strCode As String

strCode = _

"sub MyMacro()" & vbCr & _

" msgbox ""Inside generated macro!!!"" " & vbCr & _

"end sub"

xlmodule.CodeModule.AddFromString strCode

 

 

' Run the new macro!

xlapp.Run "MyMacro"

 

' ** Create a new toolbar with a button to fire macro...

' Add a new toolbar...

Dim cbs As Object 'CommandBars

Dim cb As Object 'CommandBar

Set cbs = xlapp.CommandBars

Set cb = cbs.Add("MyCommandBar", 1, , True) '1=msoBarTop

cb.Visible = True

 

' Make it visible & add a button...

Dim cbc As Object 'CommandBarControl

Set cbc = cb.Controls.Add(1) '1=msoControlButton

 

' Assign our button to our macro

cbc.OnAction = "MyMacro"

 

' Set text...

cbc.Caption = "Call MyMacro()"

 

' Set Face image...

' 51 = white hand

' 25 = glasses

' 34 = ink dipper

' etc...

cbc.FaceId = 51

 

' Pause so you can inspect results...

MsgBox "All done, click me to continue...", vbMsgBoxSetForeground

 

' Remember to release module

Set xlmodule = Nothing

 

' Clean up

xlbook.Saved = True

xlapp.Quit

End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xem Help đi bạn, tôi thấy cũng đơn giản vì cũng vọc thử với các lệnh Line, Circle rồi. Mà nên dùng CAD2004 hoặc 2007 thôi cho cái giao diện của Help bớt phức tạp.  

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×