Em có một file cad được vẽ trên 2007 hiển thị tốt nhưng mở trên các bản cad mới từ 2008 trở lên thì bị lỗi font  ạ ! Các bác chỉ em cách khác phục với ! Em cảm ơn! thuvien.dwg