Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
khanhkasu

Giải thích giúp đoạn scrip

Các bài được khuyến nghị

Dear các anh chị diễn đàn cad việt.

Em có đoạn scrip load template này, nhưng chưa hiểu lắm, mong anh chị dành chút thười gian giải thích giúp em.

Đoạn scrip như sau:

............................................................................................................................................................................................

zoom a
-insert "D:\My Documents\Desktop\Script-Khanh Cao-Detail SS\29.Song Hau 1-Boiler mechanical\Template Aux boiler mechanical.dwg"
5000,0 5 5 0
layer off "dimension"
STYLE ROMANS ROMANS.SHX 0 0.85 0 N N N
STYLE AR ROMANS.SHX 0 1 0 N N N
STYLE ARIAL_N ROMANS.SHX 0 1 0 N N N
STYLE BATANG ROMANS.SHX 0 1 0 N N N
STYLE ROMSIM ROMANS.SHX 0 0.6375 0 N N N
layiso c 3185,2817 3126,2840
move c 4070,1560 3125,2840
4087.5,2852.1293 9141.9533,2915.8114
layuniso
move c 3446,874 75,2840
w 3000,500 102,1296
c 2683,95 102,792
c 4006,1359 2876,2776
69.9,2851.9 5069.0786,2915.8114
layer on "dimension"
-dimstyle r TEKLA
DIMSCALE 5
DIMATFIT 3
DIMDLI 10
-dimstyle s TEKLA Y
EXPLODE L
-ATTEDIT
N
N
1
TL
1:1
1:1
1:5
MIRRTEXT 0
DIMASSOC 1
REGEN
DTenSongHau1
temp
.......................................................................................................................................................

Anh ( chj) cố gang giải thích từng dòng cho em hiểu với nhé.

Thân mến!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rõ ràng đã comment nguyên tắc của nó cho bạn rồi, nhưng vẫn không thích thử :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHào các Huyền Huynh, Huyền Đệ, Ác Tỷ Ác Mụi.

Mọi người cho em hỏi em dung lisp này để load bản vẽ , mà nó hiện lỗi (AutoCAD variable setting rejected: "DIMSCALE" "tl") là sao ạ. Mọi người có thể giúp em chỉnh sửa lại không?

Thân mến!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(defun c:LSG (/ ss tl txt);;;CREAT DIM STYLE
  (command "-style" "ROMANS" "romans.shx" "0" "1.0" "0" "No" "No" "No")
  (setvar "DIMBLK"   "Oblique")
  (setvar "DIMBLK1"  "")
  (setvar "DIMBLK2"  "")
  (setvar "DIMCLRD"  4)
  (setvar "DIMTIH"  0)
  (setvar "DIMTIX"  0)
  (setvar "DIMTOH"  0)
  (setvar "DIMLWD"   -2)
  (setvar "DIMDLI"   10)
  (setvar "DIMTXTDIRECTION" 0)
  (setvar "DIMCLRE"  4)
  (setvar "DIMEXE"   2)
  (setvar "DIMLWE"   -2)
  (setvar "DIMEXO"   1)
  (setvar "DIMTMOVE"  0)
  (setvar "DIMATFIT"  3)
  (setvar "DIMLFAC"  1)
  (setvar "DIMSE1"   0)
  (setvar "DIMSE2"   0)
  (setvar "DIMSOXD"  0)
  (setvar "DIMFRAC"  0)
  (setvar "DIMJOGANG"  0.785398)
  (setvar "DIMFRAC"  0)
  (setvar "DIMLDRBLK"  "")
  (setvar "DIMSD1"   0)
  (setvar "DIMSD2"  0)
  (setvar "DIMDEC"  0)
  (setvar "DIMTFILLCLR" 0)
  (setvar "DIMCLRT"  2)
  (setvar "DIMTXSTY" "ROMANS")
  (setvar "DIMTXT"  2.5)
  (setvar "DIMGAP"  1.2)
  (setvar "DIMJUST"  0)
  (setvar "DIMTAD"  1)
  (setvar "DIMZIN"  8)
  (setvar "DIMTOFL"  1)
  (setvar "DIMASZ"  1.4)
  (setq ss  (ssget "x" '((0 . "TEXT") (8 . "Other object type") (62 . 3) (1 . "1:*")))
      txt (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss 0))))
    tl  (substr txt 3 (- (strlen txt) 2))
      )
  (setvar "DIMSCALE" tl)
  (if (not (tblsearch "dimstyle" "TEKLA"))
   (command ".Dimstyle" "s" "TEKLA")
 (command ".Dimstyle" "s" "TEKLA" "y")
  )
  (princ)
)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(setvar 'dimscale (rtos tl 2))
Dimscale là biến hệ thống, nhận giá trị số, không phải chuỗi

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

A đúng rồi :)) Lễ nạp thế nào mà code lại ngược hẳn lời giải thích =))

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×