Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Duong Nhat Duy

Hỏi về cách cài đặt vùng in (layouts)

Các bài được khuyến nghị

Mình muốn viết 1 lisp nhỏ về in ấn và rất cần sợ trợ giúp của các bạn, cụ thể như sau:

Công việc của mình là tổng hợp, in ấn bản vẽ của các bộ môn khác nhau, vì tất cả các bản vẽ đều đã trình bày sẵn layout, nên mình chỉ cần check lại khổ giấy, nét in, ... sau đó publish ra 1 file pdf rồi in ấn = pdf (chứ không phải in = cad).

Về cái vấn đề in ấn này thì mình cũng mới tìm hiểu, sau khi mày mò thì viết được cái lisp này, ý nghĩa là tự động setup nét in, khổ giấy của tất cả các layout (chỉ setup chứ không in).

Tuy nhiên còn 1 vấn đề đó là cửa sổ vùng in, mình thử hiệu chỉnh cái thuộc tính PlotOrigin nhưng cửa sổ nó không dịch chuyển theo ý mình muốn. Mình muốn chọn cửa sổ vùng in là từ điểm 0,0 đến 841,594 (vì mình in khổ A1) nhưng chưa biết phải làm thế nào.

Mong được các bạn giúp đỡ. Mình xin cảm ơn !

(defun C:zz ()
 (setq acadobj (vlax-get-acad-object))
 (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadobj))
 (vlax-for layout (vla-get-layouts doc)
  (if (/= (vla-get-Name layout) "Model")
   (progn
	(vla-put-Configname layout "DWG To PDF.pc3")
	(vla-put-CanonicalMediaName layout "ISO_A1_(841.00_x_594.00_MM)")
	(vla-put-PaperUnits layout 1)
	(vla-put-PlotHidden layout :vlax-false)
	(vla-put-PlotOrigin layout (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) '(0 0)))
	(vla-put-PlotType layout 4)
	(vla-put-PlotViewportBorders layout :vlax-false)
	(vla-put-PlotViewportsFirst layout :vlax-true)
	(vla-put-PlotWithLineweights layout :vlax-true)
	(vla-put-PlotWithPlotStyles layout :vlax-true)
	(vla-put-ScaleLineweights layout :vlax-false)
	(vla-put-StandardScale layout 0)
	(vla-put-StyleSheet layout "acad.ctb")
	(vla-put-TabOrder layout 3)
	(vla-put-UseStandardScale layout :vlax-true)
	)
   )
  )
 (print)
 )
 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×