Tiếp tục nghiên cứu Lisp có ứng dụng như này, ae ai có nhu cầu thì liên hệ qua email bietvecad@gmail.com hoặc https://www.facebook.com/cad.bietve để lấy link nhé ^^ *** Xem thêm lisp in nhanh bản vẽ https://www.youtube.com/playlist?list=PL05frYPpT5LLRHAE9W-osYor9Jbe7nOg- *** Tiện ích khác https://www.youtube.com/playlist?list=PL05frYPpT5LJUXFg-LYSgxvSmxzIPdoqA