Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
ad.pham234

Nhờ các bác sửa giúp mình lấy text từ dim

Các bài được khuyến nghị

(defun c:TU ( / ob str p1 h style)
(setq ob (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n Chon dim:"))))
(setq str (rtos (vla-get-Measurement ob) 2 0)
style (vla-get-TextStyle ob)
h (* (vla-get-TextHeight ob) (vla-get-ScaleFactor ob) 0.75)
p1 (getpoint "\nDiem dat text:"))
(command "_txt2mtxt" (entmakex (list (cons 0 "text") (cons 10 p1) (cons 7 style) (cons 40 h) (cons 1 str))) "")
)

-  mình sửa lại cho ra thẳng mtext 

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×