* Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ script chạy dưới CAD, sử dụng các mã lisp giúp AutoCAD mạnh hơn.   * Cách sử dụng file lisp Gồm 2 bước: a. Tải (load) file lisp vào AutoCAD Khi đã có file lisp trên ổ cứng, dùng lệnh appload (vào menu: Tools > Load Applications ...) rồi chọn file lisp cần sử dụng, nhấn vào phím load. Với mỗi bản vẽ, thao tác tải file chỉ cần thực hiện 1 lần.   b. Gọi lệnh trong file lisp vừa tải Tại dòng command, gõ tên lệnh (xem phần tìm tên lệnh bên dưới) và nhấn enter.   * Lưu lại đường dẫn file sau mỗi lần load Bạn hãy check vào ô Add to History, từ lần sau bạn chỉ cần click tên file lisp từ bảng History list.   ___