Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
united

Nhờ sửa lisp Chèn Block được chọn vào các Point

Các bài được khuyến nghị

Em có cop nhặt và chỉnh sửa được lisp này, nhưng lúc hoạt động lúc không. Lúc ngon lành, lúc báo lỗi tùm lum (mỗi lúc lỗi một kiểu luôn).

Nhờ các anh xem và chỉnh sửa giúp ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

Quote

(defun C:BP (/ ss n)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq BLOCKNAME (entsel "\nSelect Block:"))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "POINT"))))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (command        "_.INSERT" BLOCKNAME
        "_none" (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (setq n (1- n))))))        "" "" ""      )
    )
    (prompt "\nNo Point(s) selected.")
  )
  (princ)
)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BLOCKNAME phải là string thì mới dùng (command        "_.INSERT" BLOCKNAME ..)

(setq BLOCKNAME (cdr (assoc 2 (entget(car(entsel "\nSelect Block:"))))))

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
9 giờ trước, VoHoan đã nói:

Tiện đây cho mình hỏi code trong lisp để mặc định khi chạy lisp thì trả về đơn vị hệ "metters" với!

Bạn viết lisp với biến hệ thống trong Cad:    (setvar "INSUNITS" 6)

 

Specifies a drawing-units value for automatic scaling of blocks, images, or xrefs inserted or attached to a drawing.

Note: The INSUNITS setting is ignored when inserting annotative blocks into a drawing.

0    Unspecified (No units)
1    Inches
2    Feet
3    Miles
4    Millimeters
5    Centimeters
6    Meters
7    Kilometers
8    Microinches
9    Mils
10    Yards
11    Angstroms
12    Nanometers
13    Microns
14    Decimeters
15    Decameters
16    Hectometers
17    Gigameters
18    Astronomical Units
19    Light Years
20    Parsecs

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×