Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
ngoctruongthienphu

Nhờ các Anh chị chỉnh sửa code lisp vẽ 4 đường thẳng. Với 3 điểm cho trước, chiều dài có bội số chung lớn nhất của kc và nhỏ hơn chiều dài p1p2, p2p3. (xem file đính kèm)

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các Anh chị chỉnh sửa code lisp vẽ 4 đường thẳng này a. 

 Với 3 điểm cho trước, chiều dài có bội số chung lớn nhất của kc và nhỏ hơn chiều dài p1p2, p2p3. (xem file đính kèm)

Mình đã viết như thế này nhưng chưa thưc hiên được. 

 

(defun c:vbbb () ;(1)
(setq p1 (getpoint  "\n Nhap toa do diem thu nhat cua Line :")); (2)
(setq p2 (getpoint  "\n Nhap toa do diem thu hai cua Line :")); (3)
(setq p3 (getpoint  "\n Nhap toa do diem thu ba cua Line :")); (3)
(setq kc (getreal  "\Nhap khoang cach :"));
(setq L1 (distance p1 p2 ));

(setq L2 (distance p2 p3 ));
(setq n1 (fix (/ L1 kc )));

(setq t1 (* (- L1 (* n1 kc )) 0.5 ));

(setq n2 (fix (/ L1 kc )));

(setq t2 (- L2 (* n2 kc )) 0.5 ));

(setq b2 (- L2 t2 ));

(setq b1 (- L1 t1 ));
(setq C1 (list (+ (car p1) t2 ) (cadr p1)));

(setq D1 (list (car p1) (- (cadr p2) t1)));

(setq C2 (list (+ (car p2) t2 ) (cadr p2)));

(setq D3 (list (car p2) (+ (cadr p2) t1)));

(setq D4 (list (car p3) (+ (cadr p3) t1)));

(setq C4 (list (- (car p1) t2 ) (cadr p3)));

(setq C3 (list (+ (car p1) b2 ) (cadr p1)));

(setq D2 (list (car p3) (+ (cadr p3) b1)));

(Command "Line" p1 p2 ""); 

(Command "Line" p2 p3 ""); 

(Command "Line" C1 C2 "");

(Command "Line" D1 D2 "");

(Command "Line" C3 C4 "");

(Command "Line" D3 D4 "");

(princ)

)

hinh.jpg

vbbb.lsp

Chỉnh sửa theo ngoctruongthienphu
Thiếu dữ liệu đầu vào
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×