Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Ngô Tuấn bn

Rải đối tượng trên 4 góc hình chữ nhật.

Các bài được khuyến nghị

Chào các anh chị!

E đang muốn rải đối tượng trên 4 góc hình chữ nhật mà số lượng công việc nhiều quá. muốn tìm lisp làm cho đỡ vất vả mà ko tìm được. Bác nào có thì cho e xin với. hoặc bớt chút thời gian viết cho e xin ạ.

Em cám ơn ạ!

hinh ve minh hoa.PNG

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Viết kiểu tổng hợp và sẽ không sửa theo yêu cầu.

-Lệnh: CPDPL

-Thao tác: 

+Chọn nhóm đối tượng  dùng copy. Enter để kết thúc chọn.

+Chọn điểm gốc nhóm đối tượng

+Chọn pline dùng copy đến.

-Tác dụng: copy nhóm đối tượng tại điểm gốc mình chọn đến tất cả các đỉnh của pline vừa chọn.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun duy:c_curve (/ cur)
(setq ddd (entsel "\nChon cuver:"))
(while
(or
(null ddd)
(or (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget (car 

ddd))))) (= "REGION" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd)))))
)
)
(setq ddd (entsel "\nDoi tuong khong phai cuver! Chon lai"))
)
(setq  cur (car ddd))
cur)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:pline>listdinh (curve / listd)
(if (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget curve))) "*POLYLINE")
  (foreach x (entget curve) (if (= (car x) 10) (setq listd (append listd (list(cdr x))))))
)
listd)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:cpdpl ()
(princ  "\nChon cac doi tuong muon copy: ")
(setq dtcopy (ssget ))
(setq dc (getpoint "\nChon diem goc copy"))
(setq tapdinh (duy:pline>listdinh (duy:c_curve)))
(foreach dinhchen tapdinh
(command ".copy" dtcopy ""  "_non" dc  "_non" dinhchen "")
)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×