Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Nguyen thi hong

Xin gíup đỡ về lisp đánh số thứ tự tăng dần bất kỳ !!!

Các bài được khuyến nghị

Mình đã tìm hiểu về lisp đánh STT, nhưng chưa theo ý mình lắm, các b có phần mềm hay lisp nào để khi mình kick vào vị trí bất kỳ thì nó tự nhảy số tự động, k tuân theo trục X, hay Y, mình làm mạng lưới cấp nước, nên lúc lên trên lúc xuống dưới, muốn kick vào điểm bất kỳ.Mình cảm ơn các pro ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây bạn, chọn text mẫu chứa STT ban đầu rồi mỗi lần pick nó sẽ sao chép ra 1 text, tăng lên 1 đơn vị. Bởi sao ra nên nó sẽ có các đặc tính như text đầu: layer, color, angle, height..

(defun c:sti1 ( / ent ent0 p0 p1 nd nd1)
  (setq ent (entsel)
    p0 (cadr ent)
    ent0 (entget (car ent))
    nd (cdr (assoc 1 ent0))
    nd (atoi nd))
  (while (setq p1 (getpoint "\nDiem tiep theo" p0))
    (progn
      (setq nd (+ nd 1))
      (setq nd1 (rtos nd 2 0))
      (setq ent0 (subst (cons 1 nd1) (assoc 1 ent0) ent0)
        ent0 (subst (cons 10 p1) (assoc 10 ent0) ent0)
        ent0 (subst (cons 11 p1) (assoc 11 ent0) ent0))
      (entmake ent0)
      )))

  • Like 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 13/3/2021 tại 13:06, cuongtk2 đã nói:

Đây bạn, chọn text mẫu chứa STT ban đầu rồi mỗi lần pick nó sẽ sao chép ra 1 text, tăng lên 1 đơn vị. Bởi sao ra nên nó sẽ có các đặc tính như text đầu: layer, color, angle, height..

(defun c:sti1 ( / ent ent0 p0 p1 nd nd1)
  (setq ent (entsel)
    p0 (cadr ent)
    ent0 (entget (car ent))
    nd (cdr (assoc 1 ent0))
    nd (atoi nd))
  (while (setq p1 (getpoint "\nDiem tiep theo" p0))
    (progn
      (setq nd (+ nd 1))
      (setq nd1 (rtos nd 2 0))
      (setq ent0 (subst (cons 1 nd1) (assoc 1 ent0) ent0)
        ent0 (subst (cons 10 p1) (assoc 10 ent0) ent0)
        ent0 (subst (cons 11 p1) (assoc 11 ent0) ent0))
      (entmake ent0)
      )))

tks pro, mình cài được phần mềm chèn vào cad rồi ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×