Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
saukhoai

xin lisp chuyển text cad sang excel theo vị trí chỉ định trên excel

Các bài được khuyến nghị

như tiêu đề e muốn nhờ các tiền bối giúp: ý tưởng của e là mở 1 file excel lên và bấm chỉ định trước 1 ô, rồi ta sang cad chọn những giá trị ta cần. sau khi chọn xong những giá trị trên cad thì những gía trị trên cad ấy sẽ tự động chèn vào vị trí ô ta đã chỉ định sẵn ấy trên file excel theo hàng dọc.

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 giờ} trướ}c, saukhoai đã nói:

Mong ae giúp đỡ

Bạn đăng nhiều bài xin giúp, người ta giúp xong bạn cũng không có phản hồi lại, hay cảm ơn người ta ??? 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Copy lần lượt text vào clipboard , dán vào thành 1cột

(defun c:text2clipb( / ENT HTML ND RESULT STR)
(setq str "")
(while (setq ent (car (entsel)))
  (setq nd (cdr (assoc 1 (entget ent)))
        str (strcat  str nd "\n"))
  )
    (if (= 'STR (type str))
        (progn
            (setq html   (vlax-create-object "htmlfile")
                result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get html 'ParentWindow) 'ClipBoardData) 'setData "Text" str)
            )
            (vlax-release-object html)
            str
        )
    );end if
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×